Akut hjälp och rådgivning

Här hittar du viktig information samlad om hur du kommer i kontakt med kommunens stödverksamheter, eller med rådgivning som erbjuds av olika jourverksamheter, grupper och organisationer. I nödfall finns det alltid hjälp dygnet runt.

Oro för barn som far illa.

Oro för äldre över 65 år.

SOS Alarm 112

1177 Vårdguiden

Polisen 114 14

Akut hjälp vid sociala problem under vardagar (kontaktcenter)

Akut hjälp vid sociala problem utanför kontorstid (socialjouren)

Oro för barn som far illa

Barn och unga

Hot, våld och brott

Psykisk ohälsa och missbruk

Nationellt informationsnummer

POSOM - Psykiskt och Socialt Omhändertagande

SOS Alarm 112

SOS Alarm ringer du i en akut nödsituation. Förutom att du kan få hjälp av polis, brandkår och ambulans når du också till exempel Giftinformationscentralen på detta nummer.

SOS Alarm

1177 Vårdguiden - råd om sjukdomar och hälsa

Råd om vård på webb och telefon då det är mindre akut. 1177 Vårdguiden har öppet dygnet runt. Bakom 1177 står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan.

1177 på webben

Polisen 114 14

Polisens telefonnummer använder du för ärenden som är mindre akuta, till exempel en polisanmälan. Du kan ringa 114 14 var du än befinner dig och bli kopplad till närmaste polismyndighet.

Polisen 114 14

Oro för barn som far illa

Oro för barn som far illa

Akut hjälp vid sociala problem under vardagar

Kontaktcenter: 08-523 010 00

Vid akuta sociala problem under kontorstid kontaktar du Södertälje kommuns kontaktcenter, som hjälper dig vidare till rätt person. Kontaktcenter har öppet måndag-torsdag kl. 08.00-17.00 och fredagar kl. 08.00-15.00.

Akut hjälp vid sociala problem efter kontorstid

Socialjouren: 08-523 038 70 eller fax 08-523 028 10.

Vid akuta sociala problem efter kontorstid kontaktar du socialjouren i kommunen. Socialjouren hanterar ärenden där det finns behov av omedelbara insatser, som inte kan avvakta till ordinarie verksamheter finns tillgängliga.

Socialjourens öppettider:

måndag–torsdag kl. 16.00–01.00
fredag kl. 14.00–02.00
lördag kl. 16.00–02.00
söndagar 16.00-01.00

Övrig tid nås socialjourens beredskap via 112.  

Barn och unga

Psykisk ohälsa barn och ungdomar - akut hjälp

BUP Södertälje

Vardagar: 08-514 530 00. Dagtid har barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Södertälje akutmottagning 08.00 - 16.00.

BUP Södertälje

BUP Akutenhet

Kvällar, nätter och helger: 08 - 123 669 00. BUP:s akutenhet vid Södersjukhuset i Stockholm ansvarar för all akut mottagning kvällar och nätter klockan 16.00–08.00 och på helger.

BUP Akutenhet

BRIS - för dig som är ung

BRIS - Barnens hjälptelefon 116 111
Till BRIS kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på BRIS telefoner. Samtalet syns inte heller på telefonräkningen.

BRIS - för dig som är ung

BRIS - för vuxna om barn

BRIS - Vuxentelefon - om barn 077 - 150 50 50
Öppettider vardagar kl. 11 -13. BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

BRIS - för vuxna om barn

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis drivs av Röda korsets ungdomsförbund och chattjouren finns för alla upp till 25 år. Du som chattar är anonym och det är du som bestämmer vad du vill prata om.
Hit kan du vända dig för att snacka om precis vad som helst. Jourhavande Kompis finns till för dig!

Öppettider vardagar kl. 18 - 22 och helger kl. 14 - 18

Jourhavande kompis

Fältarna i Södertälje

08 - 523 042 80, SMS 076 - 106 93 08
Vi finns på Facebook och Instagram och via SMS når du oss dygnet runt.

Ring oss:

måndag och onsdag kl. 8.00 - 21.45
tisdag och torsdag kl. 8.00 - 17.00
fredag kl. 8.00 - 00.45
lördag kl. 17:00 - 00.45

Ungdomsmottagningen

Till ungdomsmottagningen är alla ungdomar upp till 23 år välkomna. Hit kan du vända dig om du har frågor om kroppen, sexualitet, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller om du bara behöver prata.
Besöken är gratis och ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

Ungdomsmottagningen

Hot, våld och brott

Relationsvåldcenter Södertälje kommun

08 - 523 010 00
Öppettider måndag - fredag 8.30 - 12.00, 13.00-17.00

Rådgivning och insatser för personer som är utsatta för hot och våld i nära relationer.

Våld i nära relationer

Kvinnojouren i Södertälje

08 - 550 170 80
Ideell kvinnojour som tillhör föreningen Brottsoffer - , Kvinno- och Tjejjouren i Södertälje, Salem och Nykvarn.

Kvinnojouren i Södertälje

Juventas ungdomsjour i Södertälje

08 - 550 680 60
Vi har länge hetat Juventas systrar och varit en tjejjour. Nu har vi öppnat vår verksamhet och arbetar ideellt med att stödja alla ungdomar mellan 13 och 21 år.

Telefontid måndag - fredag 10 - 15

Juventas ungdomsjour

Kvinnofridslinjen

020 - 50 50 50
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Öppet dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen

Brottsofferjouren

0200 - 21 20 19
Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott, eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Du kan ringa anonymt till Brottsofferjouren.

Brottsofferjouren i Södertälje

Psykisk ohälsa och missbruk

Akut hjälp vid psykisk ohälsa vuxna

08 - 123 492 00
Psykiatrisk akutmottagning S:t Görans sjukhus

Akut hjälp psykiatri

Beroendeakuten S:t Görans sjukhus

08 - 123 459 00
Akutmottagning för beroendepatienter i Stockholms län. Drop-in dygnet runt.

Beroendecentrum Stockholm

Nationellt informationsnummer

113 13
Du ringer 113 13 när du när du behöver få eller själv vill lämna information om allvarliga olyckor och kriser. Det kan gälla trafikolyckor, bränder, större stormar, översvämningar och sjukdomsutbrott.

113 13

POSOM - Krisgrupp i Södertälje kommun

08 - 523 010 00

POSOM betyder Psykiskt och Socialt Omhändertagande. POSOM aktiveras vid olyckor eller andra händelser där många personer kan vara drabbade, eller att händelsen har en stor påverkan på samhället i övrigt. POSOM aktiveras av exempelvis polisen, räddningstjänsten eller av Södertälje kommuns Tjänsteman i Beredskap (TiB) som kan nås via kommunens växel.