Anmäl oro för äldre över 65 år

Om du som privatperson känner oro för att en äldre familjemedlem, granne, god vän eller annan närstående far illa kan du anmäla det till socialtjänsten.

Oro kan exempelvis handla om att din närstående inte får i sig tillräckligt med mat eller att han eller hon på annat sätt utsätter sig för risker i vardagen. Det kan handla om att den närstående börjar bli glömsk eller nedstämd, men själv inte klarar av att be om hjälp. 

Du kan vara anonym

Som privatperson kan du vara anonym när du anmäler oro för en person. För att vara anonym ska du inte uppge ditt namn i samtalet med oss eller skicka anmälan via e-post.

Du kan anmäla på flera sätt

Vill du ringa in en anmälan gör du det via Södertälje kommuns kontaktcenter, 08-523 010 00, och ber att få prata med en biståndshandläggare på myndigheten för äldre.

Vill du hellre göra en skriftlig anmälan via brev är adressen:

Södertälje kommun
Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning
151 89 Södertälje

Du kan också göra en anmälan via e-post, men tänk på att du då inte är anonym. Du mejlar din anmälan till kontaktcenter@sodertalje.se.

Det här händer när du gjort en anmälan 

När en anmälan kommit in gör en biståndshandläggare en förhandsbedömning vilket innebär att en kontakt tas med den enskilde, via telefon eller personligt besök. Förutsättningen för att kunna inleda en utredning är att den enskilde uttrycker att han eller hon vill ta emot stöd.

Du som privatperson har ingen möljighet att få återkoppling eller annan information kring som händer efter att anmälan kommit in.

Om du känner dig osäker på om du ska anmäla

Känner du dig osäker på om du ska göra en anmälan eller hur du ska gå tillväga kan du kontakta kommunens biståndshandläggare. Så länge du inte nämner personens namn gör du ingen anmälan men i det ögonblick du talar om vem det gäller är vi skyldiga att ta det som en anmälan.