Hemtjänst

Hemtjänsten ger omvårdnad och stöd till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning så att du kan bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag. Du kan till exempel få hjälp med matdistribution, daglig omvårdnad, eller med serviceinsatser som städning och inköp.

Så fungerar hemtjänsten

Det här kan du få hjälp med

Du ska få hjälp med det du inte klarar själv, så att du kan leva självständigt och tryggt. Hemtjänsten kan bland annat hjälpa dig med:

 • omvårdnad (dusch, daglig hygien, klä av och på kläder)
 • service (städa, diska, tvätta, bädda rent, inköp online av matvaror och dagligvaror, ärenden som exempelvis följa med dig till din vårdcentral)
 • laga mat och sitta med vid måltider
 • trygghetslarm
 • ledsagning som exempelvis ta dig till sociala aktiviteter

 

Utförare av hemtjänst

När du blir beviljad hemtjänst kan du lämna in önskemål om vilken utförare som ska hjälpa dig. Det finns tre olika alternativ att välja mellan: två olika hemtjänstföretag samt kommunal hemtjänst. Du kan läsa mer om de olika alternativen nedan.

Om du inte kan få den du har önskat kommer en annan utförare att ta hand om din hemtjänst, tills det finns utrymme för dig hos den utförare du har önskat.

Avgiften för hemtjänsten är densamma oavsett vilken utförare du önskar.

Att välja utförare är frivilligt. Fråga oss på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning om du vill veta mer.

Eveo AB

Verksamhetsbeskrivning

Vi på Eveo ger dig hemtjänst på dina villkor – oavsett vad du har för språklig eller kulturell bakgrund. Du ska kunna prata ditt modersmål med våra medarbetare.

Vi garanterar dig hög personalkontinuitet med en trygg och personligt anpassad omsorg.

Personal och kompetens

Eveo har en mångkulturell, engagerad och kompetent personalstyrka av undersköterskor och vårdbiträden. På Eveo lägger vi stor vikt på att matcha personal och ärende – det är viktigt att du och dina nära är trygg med den personal som tar hand om dig.

Profilering

Eveo erbjuder många språk: svenska, syrianska/assyriska turkiska, polska, ryska, persiska, arabiska, spanska, serbiska, grekiska, finska, bulgariska, sorani, kurandji, kermanshahi, tigrinska, kinesiska, uzbekiska, tadzjikiska, lettiska och dari.

Eveo har specialister inom demens och palliativ vård.

Övriga upplysningar

Vi arbetar för att bryta social isolering. Eveo Seniorcentrum erbjuder sociala aktiviteter, som Träffpunktverksamhet, motionsbingo, utflykter och kurser.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att bli en del av Eveo Seniorcentrum.

Vi erbjuder även hushållsnära tjänster, som städning och tvätt.

Verksamhetsansvarig

Sofie Hadi

Adress: Västmannagatan 68, 113 25 Stockholm

Telefon: 08-559 25 003

E-postinfo@eveo.se

Webbsidawww.eveo.se

Kontaktperson

Sofie Hadi

Adress: Björklundsgatan 4, 152 41 Södertälje

Telefon: 0723-58 69 10

E-postsofie.hadi@eveo.se

SAAND service och omsorg AB

Verksamhetsbeskrivning

Vi utför hemtjänst anpassat utifrån dina behov och med stort hjärta i Södertälje kommun, dagtid kl. 07.00-22.00. SAAND startade 2015 och driver också hemtjänst i Botkyrka kommun, Värmdö kommun och Västervik kommun. Välkommen till oss på SAAND!

Personal och kompetens

All personal har tidigare erfarenhet av arbete med människor, många via arbete inom äldrevården. Minst hälften av vår personal är utbildade undersköterskor. Kontinuerlig kompetensutveckling genomförs inom t.ex. bemötande, demens och dokumentation. All personal har som lägst gymnasial utbildning. I företagets ledning finns sjuksköterska och arbetsterapeut.

Språkkompetens: Svenska, Finska, Engelska, Arabiska, Franska, Dari, Persiska, Somaliska, Bosniska med flera.

Profilering

SAAND är företaget med det stora hjärtat, vi strävar efter en nära kontakt med dig som användare av våra tjänster. En kontaktperson utses till dig och tillsammans utformar ni hjälpen utifrån ditt beslut och din livshistoria. Ett av SAANDs mål är att skapa trygghet och kontinuitet där så få människor som möjligt hjälper dig i ditt hem. Vi arbetar utifrån IBIC: Individens Behov I Centrum. Vår personal har många olika språkkompetenser och levererar kvalitet utifrån dina villkor och behov.

Verksamhetsansvarig

Josefin Sjöström

Kontaktperson

Agnes Bacmura

Sura Azoz

Adress: Robert Anbergs Väg 33

Telefon: 08-523 22 750

E-postinfo@saand.se

Webbsidawww.saand.se

Hemtjänsten Södertälje kommun

Verksamhetsbeskrivning

Vi erbjuder en trygg, värdig och kvalitativ hemtjänst som underlättar för dig att leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. För oss är det viktigt att du är trygg med vår omsorg, därför är du alltid med och planerar hur de insatser som du beviljats ska utföras och när de ska utföras.

Du får en fast omsorgskontakt som är en utsedd person som har ett särskilt ansvar för dig som har hemtjänst. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose dina behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning inom ramen för verkställigheten av hemtjänstinsatsen. 

Personal och kompetens

Våra medarbetare är utbildade undersköterskor och vårdbiträden, många med lång erfarenhet av arbete inom hemtjänst. Vi har bred kompetens inom demensvård, åldrandets sjukdomar och psykiatri och har utbildning för att kunna utföra arbetet i enlighet med gällande lagstiftning och de yrkesmässiga regler som finns.

Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt, och utgår från dina egna förmågor och resurser och ger stöd att utveckla, behålla eller återfå dem.

Profilering

Vi känner väl till kommunens geografiska områden och har verksamhet i hela Södertälje kommun. Många av våra medarbetare kommer från olika delar världen. Vi kan därför ge hjälp på andra språk än svenska och har god förståelse för andra kulturella bakgrunder och tankesätt.

Övriga upplysningar

För din trygghet bär våra medarbetare alltid tjänstekläder och väl synlig legitimation.

Verksamhetsansvarig

Resultatområdeschef Erika Leijon

Adress: Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje

Telefon: 08-523 023 32

E-posterika.leijon@sodertalje.se

Webbsidawww.sodertalje.se/aldreomsorg

Ansök om hemtjänst

Vill du ansöka om att få hemtjänst följer du instruktionen under rubriken Så går en ansökan till på sidan Äldreomsorg så fungerar det eller Stöd vid funktionsnedsättning.

Du behöver beskriva vilket behov av hjälp du har, och en biståndshandläggare gör sedan en bedömning om du har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen. 

Du kan få hjälp av biståndshandläggaren på omsorgskontoret att ansöka om hemtjänst om du behöver. Du når biståndshandläggarna via kontaktcenter på telefonnummer 08-523 010 00.

Du kan också ha en god man, anhörig eller vän som hjälper dig när du ansöker, men du står alltid själv för din ansökan så länge du inte uttryckt något annat.

Du får en bekräftelse att din ansökan är mottagen.

Värdighetsgarantier för hemtjänst

I Södertälje kommun finns det värdighetsgarantier för äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna sätter en standard för vad du som tar emot vård och omsorg från oss kan förvänta dig av oss. De utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och innebär att all personal ska arbeta för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Delaktighet

Din omsorg ska vara anpassad till dina behov och din situation. Därför är det viktigt att du är med och bestämmer hur och när du ska få hjälp och stöd.
Vi garanterar att:

 • du får en fast omsorgskontakt inom en vecka efter att insatsen börjat. Du får byta kontaktman om du vill och när du vill.
 • du och din fasta omsorgskontakt träffas hemma hos dig för att tillsammans skriva en genomförandeplan. I planen ska stå vilken hjälp vi ska ge dig. Dina önskemål och behov ska bestämma vilken hjälp som du får. Denna plan följs upp och uppdateras minst en gång i halvåret.
 • du ska få stöd på de tider och på det sätt som står i genomförandeplanen.

Bemötande

Du ska alltid känna att vi möter dig på ett bra sätt, att vi lyssnar på det som du säger och att vi ser dig. Vi garanterar att:

 • vi möter dig med respekt och lugn och lyssnar på vad du säger.
 • vi aldrig pratar ”över huvudet” på dig. Det betyder att du ska förstå det som vi pratar om
 • vi möter dina anhöriga med respekt och förstår deras situation.

Trygghet

Du ska alltid känna att vi möter dig på ett bra sätt, att vi lyssnar på det som du säger och att vi ser dig. Vi garanterar att:

 • vi alltid har namnskyltar och kan visa tjänstelegitimation vid hembesök.
 • vi alltid ringer på dörren innan vi går in till dig. Vi berättar vad vi ska göra under besöket hos dig.
 • vi kommer till dig på den tid som vi tillsammans bestämt. Om vi är försenade, så berättar vi detta så snart som möjligt.
 • vi kommer hem till dig inom 30 minuter efter att vi svarat på ditt larm.
 • när vi anställer personal så väljer vi människor med passande kunskaper för uppdraget.
Frågor och svar om utförare av hemtjänst
Vilka utförare kan jag lämna önskemål om?

Du som beviljats hemtjänst kan välja mellan tre utförare, två olika hemtjänstföretag samt kommunal hemtjänst. Du kan läsa mer om de olika alternativen under rubriken Utförare av hemtjänst.

Hur lämnar jag önskemål om hemtjänstutförare?

När du blir beviljad hemtjänst kan du lämna in önskemål om vilken utförare som ska hjälpa dig. Du får blanketten Önskemål om utförare av hemtjänst skickad till dig. Du fyller i blanketten och skickar in den till kommunen.

Jag har enbart trygghetslarm, ska jag också lämna önskemål?

Ja, du som har trygghetslarm lämnar också önskemål om vilken hemtjänstutförare som ska komma hem till dig om du behöver larma.

Vad händer om jag inte kan lämna önskemål om utförare?

Om du inte kan eller vill lämna önskemål om utförare tilldelas du den utförare som har ledigt utrymme.

Får jag den utförare jag önskar?

Eftersom utförarna har begränsat utrymme kanske du inte får det val du gjort på en gång. Du placeras då i kö till den utförare du önskar och tilldelas den som har ledigt utrymme nu. 

Hur lång tid kommer det att ta innan jag får den utförare jag står i kö till?

Det beror på hur många som står i kö till utföraren. Vi hör av oss till dig när det finns utrymme hos den utförare du önskar.

Kan jag byta hemtjänstutförare?

Ja, du kan lämna in önskemål om annan utförare. Kontakta biståndshandläggare om du vill byta.