Avgifter för äldreomsorgen

Många tjänster som äldre och personer med funktionsnedsättning kan få hjälp med av kommunen måste du betala för. Hur mycket det kostar beror på hur mycket pengar du tjänar och vilka utgifter du har.

Det finns regler i socialtjänstlagen för hur mycket du ska betala för tjänsterna. Till exempel finns ett minimibelopp som är den summa som du ska ha kvar varje månad för att täcka dina levnadskostnader. I minimibeloppet ingår bland annat mat, kläder, telefon, sjukvård och försäkringar.

När det gäller hemtjänst finns dessutom ett tak, en maxtaxa. Det innebär att du aldrig betalar mer än 2 139 kronor i månaden för hemtjänst (gäller från och med 1 februari 2021).

Minimibelopp

5 373 kronor per månad för ensamboende 65 år och äldre.
5 911 kronor per månad för ensamboende 18–64 år.
4 540 kronor per månad per person för sammanlevande makar och registrerade partners samt sambor 65 år och äldre.
4 994 kronor per månad per person för sammanlevande makar och registrerade partners samt sambor 18-64 år.

Avgifter för mat

2 816 kronor per månad plus 94 kronor per dygn för mat på vård- och omsorgsboende.
74 kronor för pensionärslunch som innehåller huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt.
58 kronor för lunch som distribueras till ordinärt boende. En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt.
22 kronor per tillfälle för distribution av färdiglagad mat. När hel hemtjänstavgift betalas för andra tjänster blir det ingen distributionsavgift.
70 kronor per måltid för mat på dagverksamhet.
94 kronor per måltid vid vistelse på korttidsboende.

Övriga avgifter

Självkostnad per hemtjänsttimme är 444 kronor per timme
Högsta avgift är 2 139 kronor per månad för hemtjänstavgift i ordinärt boende, servicehus och service och omvårdnad på vård- och omsorgsboenden.
Högsta avgift är 2 197 kronor per månad för hyra för bostad i vård- och omsorgsboende som inte omfattas av hyreslagen.
138 kronor per månad för förbrukningsartiklar på vård- och omsorgsboende.
198 kronor per månad för trygghetslarm.
Om trygghetslarm förkommer betalas självkostnaden för klocka som bärs runt halsen eller på armen för trygghetstelefonen. 500 kronor för klocka som bärs runt halsen eller på armen och 4 150 kronor för trygghetstelefon.
Abonnemangsavgift för snöskottning är 1 069 kr (halv hemtjänstavgift) per månad för perioden november-mars. När hel hemtjänstavgift debiteras för andra tjänster utgår ingen avgift.
Halv hemtjänstavgift, högst 1 069 kr per månad för biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor.
Avgift för turbundna resor till och från öppen dagverksamhet vid dagcentral motsvarar kostnad för SL:s månadskort för pensionärer.
900 kronor per transport för omhändertagande av avliden samt transport och förvaring av kroppen.