Avgifter för äldreomsorgen

Många tjänster som äldre och personer med funktionsnedsättning kan få hjälp med av kommunen måste du betala för. Hur mycket det kostar beror på hur mycket pengar du tjänar och vilka utgifter du har.

Det finns regler i socialtjänstlagen för hur mycket du ska betala för tjänsterna. Till exempel finns ett minimibelopp som är den summa som du ska ha kvar varje månad för att täcka dina levnadskostnader. I minimibeloppet ingår bland annat mat, kläder, telefon, sjukvård och försäkringar.

När det gäller hemtjänst finns dessutom ett tak, en maxtaxa. Det innebär att du aldrig betalar mer än 2 089 kronor i månaden för hemtjänst (gäller från och med 1 februari 2019).

Minimibelopp

Ensamboende 65 år och äldre 5 249 kronor per månad
Ensamboende 18–64 år 5 774 kronor per månad
Per person för sammanlevande makar och registrerade partners samt sambor 65 år och äldre 4 435 kronor per månad
Per person för sammanlevande makar och registrerade partners samt sambor 18-64 år 4 879 kronor per månad

Avgifter för mat

Mat på vård- och omsorgsboende 2 751 kronor per månad,
90 kronor/dygn
Pensionärslunch som innehåller huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt 71 kronor
Lunch som distribueras till ordinärt boende. En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt 56 kronor
Distribution av färdiglagad mat 22 kronor per tillfälle. När hel hemtjänstavgift betalas för andra tjänster blir det ingen distributionsavgift.
Mat på dagverksamhet 68 kronor

Övriga avgifter

Självkostnad per hemtjänsttimme 360 kronor per timme
Hemtjänstavgift i ordinärt boende, servicehus och service och omvårdnad på vård- och omsorgsboenden Högsta avgift är 2 089 kronor per månad
Hyra för bostad i vård- och omsorgsboende som inte omfattas av hyreslagen Högsta avgift är 2 146 kronor per månad
Förbrukningsartiklar på vård- och omsorgsboende 133 kronor
Trygghetslarm 194 kronor per månad
Om trygghetslarm förkommer betalas självkostnaden för klocka som bärs runt halsen eller på armen för trygghetstelefonen 845 kronor för klocka som bärs runt halsen eller på armen,
1 645 kronor för trygghetstelefon
Abonnemangsavgift för snöskottning 1 044 kr (halv hemtjänstavgift) per månad för perioden november-mars. När hel hemtjänstavgift debiteras för andra tjänster utgår ingen avgift.
Biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor Halv hemtjänstavgift, högst 1 044 kr per månad
Avgift för turbundna resor till och från öppen dagverksamhet vid dagcentral Motsvarande kostnad för SL:s månadskort för pensionärer
Omhändertagande av avliden samt transport och förvaring av kroppen 850 kronor per transport