Trygghetslarm

Med trygghetslarmet kan du när som helst på dygnet kan kalla på hjälp om det händer dig något. Larmet ska bara användas för händelser som inte kan vänta, till exempel om du har ramlat hemma. Behöver du sjukvårdsupplysning, ring Vårdguiden på telefonnummer 1177. Vid akuta situationer ringer du i första hand 112.

Hur ansöker jag om trygghetslarm?

Du kan ansöka om trygghetslarm via en blankett eller via en e-tjänst. 

Ansökan via e-tjänst

Du kan ansöka om trygghetslarm via e-tjänsten Medborgarsidan Äldre. Observera att den person som ansökan avser måste logga in i e-tjänsten.

Ansökan via blankett

Du kan även ansöka om trygghetslarm genom att fylla i en ansökningsblankett.

Skriv ut, fyll i och skicka blanketten till:

Södertälje kommun
Myndigheten för äldre och funktionsnedsättning
151 89 Södertälje

När vi fått din ansökan kommer kommunens biståndshandläggare att kontakta dig. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter gör handläggaren en bedömning av dina behov och fattar beslut.

Hur mycket kostar ett trygghetslarm?

Kommunen tar varje månad ut en fast avgift för trygghetslarm. Mer om avgiften finns under rubriken Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

 Läs broschyren om avgifter

Du kan få broschyren hemskickad om du hör av dig till Kontaktcenter

Så fungerar det

  • Trygghetslarmet består av en larmdosa med högtalartelefon och en larmknapp. Du larmar genom att trycka på knappen. Du kan använda trygghetslarmet dygnet runt när du är hemma. Larmet fungerar inte utanför ditt hem.
  • Södertäljes kommuns larmmottagning kontaktar hemtjänsten om du behöver hjälp. Kan du inte svara på larmoperatörens anrop så skickas personal hem till dig.
  • Om du aktiverat larmet av misstag talar du bara om det när larmcentralen ringer upp.
  • Hemtjänsten öppnar din ytterdörr med hjälp av ett trygghetslås. Låset monteras i samband med att trygghetslarmet installeras.

Trygghetslås för säkrare nyckelhantering

När du får trygghetslarm installeras ett trygghetslås på din dörr och på porten, utan kostnad. Mer information om trygghetslås

Installation och nycklar

När du har beviljats trygghetslarm kommer kommunens Installations- och servicegrupp att kontakta dig för att bestämma när larmet ska installeras. I samband med installationen får du även information om hur larmet fungerar.

För att få ett trygghetslarm behöver du lämna

  • nycklar till de lås på din ytterdörr som du använder när du är hemma
  • bricka eller nyckel till porten.

Du lämnar nycklarna till larminstallatören i samband med att larmet installeras. Du får ett kvitto på att du har lämnat nycklarna.

Om du byter bostad, dörr eller lås

Om du ska flytta ska du kontakta biståndshandläggare vid Myndigheten för äldre och funktionsnedsättning. Gör det minst 2 veckor innan så att vi hinner installera trygghetslarmet i den nya bostaden innan du flyttar in.

Om du ska byta dörr eller lås i din bostad, ska du kontakta Installations- och servicegruppen minst 2 veckor innan bytet. Vi kan inte ansvara för att arbetet utförs i tid om du hör av dig senare än två veckor innan.

Säga upp trygghetslarmet

Ta kontakt med din biståndshandläggare och meddela att du inte behöver larmet längre. När du lämnar tillbaka ditt larm får du också tillbaka dina nycklar. 

Trygghetslarmet ska återlämnas snarast efter avslut. Du ska lämna tillbaka trygghetslarmets alla tre delar:

  • larmdosa
  • larmknapp
  • nätadapter.

Om någon del saknas blir du ersättningsskyldig. Det skickas en separat faktura på detta. Sista månadshyran kommer månaden efter avslutad beställning.

Kontaktuppgifter helgfria vardagar

Telefon: 08-523 012 34 klockan 08.00-15.00, lunchstängt 11.00-12.00.

Mejl: trygghetslarm@sodertalje.se