Synpunkter på verksamheten

Vi vill veta vad du som kommer i kontakt med oss tycker om våra verksamheter. Dina synpunkter är värdefulla för oss och hjälper oss i vårt utvecklingsarbete. Tack för att du delar med dig!

Du är i fokus för allt arbete vi gör! Vi vill ge bra stöd och service och god vård och omsorg till dig. Och den som kan avgöra bäst om vi gör det är du. Därför vill vi veta vad du tycker. Kan vår service bli bättre, har du synpunkter på vårt bemötande, är det något som fungerar dåligt, eller är det något som fungerar bra? Med din hjälp kan vi behålla det som fungerar bra och förbättra det som fungerar mindre bra.

Så här lämnar du din synpunkt

  • Lämna dina synpunkter direkt till personalen eller deras närmsta chef på den verksamhet du har synpunkter på
  • Du kan också skicka in dina synpunkter genom vår e-tjänst för synpunkter och klagomål

Så här tar vi hand om din synpunkt som kommer in via e-tjänsten

Du som väljer att lämna dina kontaktuppgifter:

  • får en bekräftelse på att vi har tagit emot din synpunkt.
  • din synpunkt lämnas till och tas omhand av ansvarig chef.

Du kan självklart välja att lämna din synpunkt anonymt.

  • Kontaktuppgifter
  • Socialkontoret och omsorgskontoret
  • Nyköpingsvägen 26
    151 89 Södertälje
  • 08-523 010 00