Äldreomsorg

Välkommen till Södertälje kommuns informationssidor om äldreomsorg! Här presenterar vi i kommunen en översikt över vilken hjälp du kan ansöka om att få när du har fyllt 65 år.

Äldreomsorgen i Södertälje kommun består av:

 • Öppen verksamhet för seniorer
 • Biståndsbedömd verksamhet
 • Kulturell verksamhet inom äldreomsorg

Här hittar du också information om: 

 • Mötesplatser för dig 65 + som är öppna för alla, det är bara att komma och gå som du vill, 
 • Fixarservice för dig 67 + som vill ha hjälp med praktiska saker hemma 
 • Hembesök för dig 80 + som vill veta mer om kommunens service och tjänster.
 • Kultur 365 - Kulturell verksamhet inom äldreomsorgen
Vem kan få stöd?

Äldreomsorgen finns till för dig som är över 65 år, när du behöver stöd i det dagliga livet. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Vad ett självständigt och tryggt liv innebär är olika för oss alla. Därför påverkar även dina önskemål vilken form av stöd och hjälp du har rätt till.

För att få fixarservice hemma måste du ha fyllt 67 år. Läs mer under rubriken fixarservice.

Enligt lagen ska socialtjänstens omsorg om äldre vara inriktad på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi ska verka för att du som är äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden, och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Du kan läsa mer om det i socialtjänstlagens 5 kapitel, 4 paragrafen

Vilket stöd kan jag ansöka om att få?

Här kan du läsa mer om den hjälp du kan ansöka om att få. All information om stödinsatser här på kommunens webbplats är allmän information. Eftersom allt stöd anpassas efter dina behov kan du inte veta säkert hur det blir för dig förrän handläggarna har hunnit göra din individuella bedömning.

Vill du ansöka om att få stöd följer du instruktionen under rubriken Så går en ansökan till.

Biståndshandläggarna på omsorgskontoret hjälper dig med ansökan om du behöver. Du når biståndshandläggarna via kontaktcenter.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem. Med hjälp av larmet kommer du i kontakt med personal inom hemtjänsten – till exempel om du ramlar och behöver hjälp.


Trygghetslarmet är ett armband eller ett halsband med en larmknapp på. När du behöver kalla på hjälp trycker du på larmknappen. Alla larm tas emot av en larmcentral som kontaktar hemtjänsten.


I samband med att du får larmet behöver du lämna ifrån dig två uppsättningar med nycklar så att de som ska komma och hjälpa dig när du larmar kan komma in. Det betyder att det även behövs portnycklar om du bor i lägenhet.


Vi tar ut en månadsavgift för trygghetslarm, se under Kommunens taxor och avgifter.


Vill du ansöka om att få trygghetslarm följer du instruktionen under rubriken Så går en ansökan till. 


Biståndshandläggaren på omsorgskontoret hjälper dig med ansökan om du behöver. Du når biståndshandläggarna via kontaktcenter.

Telefontjänst eller digitalt trygghetsstöd för påminnelser i vardagen

Du kan få trygghetsstöd genom till exempel telefontjänst eller en digital kontakt. Det kan vara för att du behöver en daglig kontakt, stöd i att planera, stöd i att hålla reda på tider eller något annat i din vardag.

Du bestämmer tillsammans med hemtjänstutföraren hur du vill att tjänsten ska fungera. Hemtjänsten kan höra av sig på olika sätt, till exempel genom ett telefonsamtal, ett sms eller ett skype-samtal.

Matdistribution

Om du inte kan laga din egen mat kan du få bistånd till matdistribution beviljat. Du får då mat sänd direkt hem till dig.


Vill du ansöka om att få matdistribution följer du instruktionen under rubriken Så går en ansökan till.


Biståndshandläggaren på omsorgskontoret hjälper dig med ansökan om du behöver. Du når biståndshandläggarna via kontaktcenter.

Snöskottning

Kommunen erbjuder snöskottning och halkbekämpning som stödinsats. Den här insatsen kan du bara få om alla i hushållet bedöms vara i behov av stöd, eftersom alla vuxna i hushållet räknas som ansvariga för snöskottning och halkbekämpning.

Blir du beviljad snöskottning får du ett abonnemang från 1 november till 31 mars, som du betalar per månad oavsett vilket väder det är.

Priset för snöskottning hittar du under rubriken Kommunens taxor och avgifter.

Hemtjänst

Hemtjänsten ger dig stöd för att du ska kunna klara dig själv och bo kvar hemma. Du kan till exempel få hjälp med matdistribution, daglig omvårdnad, eller med serviceinsatser som städning och inköp.

Vill du ansöka om att få hemtjänst följer du instruktionen under rubriken Så går en ansökan till.

Biståndshandläggaren på omsorgskontoret hjälper dig med ansökan om du behöver. Du når biståndshandläggarna via kontaktcenter.

Hemtjänstutförare

När du blir beviljad hemtjänst kan du lämna in önskemål om vilken utförare som ska hjälpa dig. Det finns fyra olika alternativ att välja mellan, tre olika hemtjänstföretag samt kommunal hemtjänst. Du kan läsa mer om de olika alternativ nedan.

Om du inte kan få den du har önskat får du en annan utförare tills det finns utrymme för dig hos den utförare du har önskat.

Avgiften för hemtjänsten är densamma oavsett vilken utförare du önskar.

Att välja utförare är frivilligt. Fråga oss på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning om du vill veta mer.

 

Attendo

Verksamhetsbeskrivning

Attendo Hemtjänst Södertälje har erfarna och engagerade medarbetare som hjälper dig med allt ifrån personlig omsorg till service i hemmet. Vi planerar hjälpen tillsammans med dig så att det passar dina behov och önskemål. Målet är att du ska känna trygghet i din vardag. Vi bär alltid arbetskläder och ID-brickor.

Personal och kompetens

På Attendo hemtjänst Södertälje arbetar engagerade medarbetare med olika kompetenser så som vårdbiträden och undersköterskor. Med Attendo kan du förvänta dig hög kvalitet på vården och omsorgen och ett trevligt och respektfullt bemötande. Vi ser det som självklart att våra medarbetare bär arbetskläder och synlig ID-bricka för din trygghets skull. Har du frågor om vilka språk våra medarbetare talar, kontakta oss gärna!

Profilering

Vår ambition och strävan är att ge dig möjligheten att styra din tillvaro efter dina behov och önskemål så att vi underlättar och stöttar dig i din vardag. För oss är det viktigt att du känner dig trygg och respekterad. Du får därför en kontaktperson som du och dina närstående kan vända er till vid frågor och synpunkter. Kontaktpersonen lägger tillsammans med dig upp de dagliga rutinerna så att de anpassas efter dina behov och önskemål.

Verksamhetsansvarig

Malin Jirefors-Krantz

Adress: Tallvägen 2, 151 38 Södertälje

Telefon: 08-550 101 20

E-post: malin.jirefors-krantz@attendo.se

Hemsida: www.attendo.se/Hemtjänst

Presentation av verksamheten

Eveo

Verksamhetsbeskrivning

Vi på Eveo ger dig hemtjänst på dina villkor – oavsett vad du har för språklig eller kulturell bakgrund. Du ska kunna prata ditt modersmål med våra medarbetare.

Vi garanterar dig hög personalkontinuitet med en trygg och personligt anpassad omsorg.

Personal och kompetens

Eveo har en mångkulturell, engagerad och kompetent personalstyrka av undersköterskor och vårdbiträden. På Eveo lägger vi stor vikt på att matcha personal och ärende – det är viktigt att du och dina nära är trygg med den personal som tar hand om dig.

Profilering

Eveo erbjuder många språk: svenska, syrianska/assyriska turkiska, polska, ryska, persiska, arabiska, spanska, serbiska, grekiska, finska, bulgariska, sorani, kurandji, kermanshahi, tigrinska, kinesiska, uzbekiska, tadzjikiska, lettiska och dari.

Eveo har specialister inom demens och palliativ vård.

Övriga upplysningar

Vi arbetar för att bryta social isolering. Eveo Seniorcentrum erbjuder sociala aktiviteter, som Träffpunktverksamhet, motionsbingo, utflykter och kurser.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att bli en del av Eveo Seniorcentrum.

Vi erbjuder även hushållsnära tjänster, som städning och tvätt.

Verksamhetsansvarig

Sofie Hadi

Adress: Västmannagatan 68, 113 25 Stockholm

Telefon: 08-559 25 003

E-post: info@eveo.se

Webbsida: www.eveo.se

Kontaktperson

Sofie Hadi

Adress: Björklundsgatan 4, 152 41 Södertälje

Telefon: 0723-58 69 10

E-post: sofie.hadi@eveo.se

Presentation av verksamheten

Hemtjänst Södertälje kommun

Verksamhetsbeskrivning

Vi erbjuder en trygg, värdig och kvalitativ hemtjänst som underlättar för dig att leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. För oss är det viktigt att du är trygg med vår omsorg, därför är du alltid med och planerar hur de insatser som du beviljats ska utföras och när de ska utföras. Du får en kontaktman hos oss som kommer ha ett extra ansvar för helheten i din omsorg och som du kan vända dig till med frågor och synpunkter.

Personal och kompetens

Våra medarbetare är utbildade undersköterskor och vårdbiträden, många med lång erfarenhet av arbete inom hemtjänst. Vi har bred kompetens inom demensvård, åldrandets sjukdomar och psykiatri och har utbildning för att kunna utföra arbetet i enlighet med gällande lagstiftning och de yrkesmässiga regler som finns.

Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt, och utgår från dina egna förmågor och resurser och ger stöd att utveckla, behålla eller återfå dem.

Profilering

Vi känner väl till kommunens geografiska områden och har verksamhet i hela Södertälje kommun. Många av våra medarbetare kommer från olika delar världen. Vi kan därför ge hjälp på andra språk än svenska och har god förståelse för andra kulturella bakgrunder och tankesätt.

Övriga upplysningar

För din trygghet bär våra medarbetare alltid tjänstekläder och väl synlig legitimation.

Läs mer i våra foldrar Hemtjänst Södertälje kommun

Home help service english.pdf

Kotipalvelu.pdf 

خدمة المساعدة المنزلية .pdf

Verksamhetsansvarig

Resultatområdeschef Erika Leijon

Adress: Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje

Telefon: 08-523 023 32

E-post: erika.leijon@sodertalje.se

Webbsida: www.sodertalje.se/aldreomsorg

Aros omsorg AB

Verksamhetsbeskrivning

Aros omsorg utformar hemtjänsten efter kundens önskemål och synpunkter. Aros hemtjänst präglas av hög kontinuitet, trygghet och delaktighet. Aros hemtjänst strävar alltid efter att ge kunden en trygg, värdig och kvalitativ hemtjänst som underlättar för kunden att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personal och kompetens

Aros omsorg har en professionell ledning och en organisation som främjar öppenhet och en konstruktiv dialog. Aros medarbetare är utbildade undersköterskor och vårdbiträden, många med lång erfarenhet av arbete inom hemtjänst och assistans. Aros verksamhetsansvarig har en bred medicinsk kunskap och erfarenhet inom vård och omsorg. Aros har även jurister i ledningen för att säkerställa att vårdinsatser sker i enlighet med gällande lagstiftning. Aros arbetar aktivt med att bredda medarbetarnas kompetens inom demensvård och åldrandets sjukdomar.

Profilering

Aros omsorg har en blandad etnisk personalstyrka och kan därför oftast tillhandahålla vård och omsorg på kundens egna hemspråk. Personalen talar svenska, syrianska, assyriska, kaldeiska, arabiska, turkiska och engelska. Aros garanterar dig hög personalkontinuitet med en trygg och personligt anpassad omsorg. Aros fokuserar väldigt mycket på miljö- och hållbarhetsarbete genom att bland annat källsortera och handla ekologiskt och miljövänligt.

Övriga upplysningar

Aros omsorg har mer än 10 års erfarenhet av hemtjänst och är aktiv utförare av hemtjänst inom Stockholms stad, Sollentuna kommun, Botkyrka kommun samt Salems kommun. Aros är specialiserad på hemtjänst och personlig assistans. Aros erbjuder anpassad service efter kundens önskemål.

Verksamhetsansvarig

Albert Ercan

Adress: Oxbacksgatan 10, 151 73 Södertälje

Telefon: 076-010 03 17

E-post: gihan@arosomsorg.se

Webbsida: www.arosomsorg.se

Kontaktperson

Gihan Anter

Telefon: 076-010 03 17

E-post: gihan@arosomsorg.se

Presentation av verksamheten

Ledsagning äldre

Personer med omfattande funktionsnedsättning kan ansöka om bistånd för ledsagning. Ett exempel på omfattande funktionsnedsättning kan vara demens.
Ledsagning kan du få bistånd till om du behöver hjälp för att ta dig till tidsbokade besök inom hälso-och sjukvård, tandvård och medicinsk fotvård.

Dagverksamhet för dig över 65 år

För dig som känner dig ensam erbjuder dagverksamheten möjlighet till sociala kontakter och gemenskap. Läs även om sociala verksamheter som är öppna för alla över 65 under rubriken Mötesplatser för dig över 65.
Dagverksamheten är biståndsprövad och till för dig som behöver stöd och omvårdnad för att kunna delta. Det innebär att det krävs ett beslut av en biståndshandläggare för att du ska få delta i dagverksamheten. Syftet med verksamheten är att du ska kunna få ditt behov av sociala kontakter och gemenskap tillgodosett. Verksamheten underlättar också för närstående genom att ge stöd och avlösning.

Läs om dagverksamhet för dig som har en demenssjukdom och om dagverksamhet för social samvaro.

Turbundna resor

Du som har behov av regelbundna resor kan få bistånd till turbundna resor med taxi. Det gäller för att åka till dagverksamheten och vid växelvård. 

Färdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att använda kollektivtrafiken kan ha rätt till färdtjänst. Färdtjänst gäller för resor inom det egna länet. Vill du resa utanför länet men inom Sverige kan du ansöka om riksfärdtjänst. Använd blanketten Beställning av riksfärdtjänst.

Får du färdtjänst beviljad får du en räkning varje månad på dina resor. Du betalar aldrig mer än vad ett SL-kort kostar för en månads resor.

Så här ansöker du om färdtjänst:

 1. Kontakta din läkare för att få ett läkarintyg för färdtjänst. Ett sådant läkarintyg är giltigt i tre månader.
 2. Läkaren eller du själv skickar sedan intyget till kontaktcenter. Du kan även välja att komma och lämna ditt läkarintyg direkt till kontaktcenter.
 3. När läkarintyget kommit in till kontaktcenter skickar vi dig en ansökningsblankett och en tid för en utredning av dina behov. Datumet för när vi träffas brukar vara ungefär två veckor efter det att vi har fått läkarintyget.
 4. Efter utredningen skickar kommunen dina handlingar till landstinget som fattar beslut om ifall du får färdtjänst eller inte. Vi skickar handlingarna senast dagen efter det att du har besökt oss, om din ansökan är komplett.
 5. Beslutet kommer direkt från landstinget hem till dig.

Vill du veta vilken väntetiden är just nu kan du se svaret på frågan Hur lång tid tar det att få beslut om färdtjänst, under rubriken Ansök om färdtjänst hos Färdtjänsten i Stockholms läns landsting.

Riksfärdtjänst

Om du har ett stort och varaktigt funktionshinder och därmed svårigheter att använda allmänna färdmedel och du behöver resa utanför länet, kan du ansöka om riksfärdtjänst. Denna möjlighet gäller bara inom Sveriges gränser.

En riksfärdtjänstresa kan du göra med allmänna färdmedel med ledsagare, bil, specialfordon eller med liggande transport. Hur mycket du betalar beror på hur lång resan är.

Ansökan måste komma in senast tre veckor före resan för att vi ska hinna handlägga ditt ärende. Vid större helger och i semestertider behöver du söka ännu tidigare.

Så här ansöker du:

 1. Hämta blanketten Ansökan om riksfärdtjänst
 2. Behöver du hjälp hör du av dig till kontaktcenter.

Kommunen utreder ditt ärende och du får ett beslut om ifall du har rätt till riksfärdtjänst för den resa du vill göra.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad. Syftet med bidraget är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till din bostad, till exempel att ta bort trösklar, sätta upp stödhandtag eller montera en ramp vid entrén. En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller omdisponering av bostaden.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, renovering eller till att åtgärda byggnadstekniska brister i bostaden.

Så här ansöker du om bostadsanpassningsbidrag

En komplett ansökan ska innehålla:

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig som styrker behovet av sökt åtgärd
 • Ett skriftligt medgivande från din fastighetsägare och eventuella nyttjanderättshavare där det framgår att sökta åtgärder får utföras och att du inte är skyldig att återställa åtgärderna.
 • Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning. Du behöver inte bifoga offert om ansökan avser stödhandtag, handsändare, borttagning av badkar, spisvakt eller tröskelborttagning mellan rum (förutom tröskelborttagning till badrum, balkong/uteplats och entrédörr där offert behövs).

Du kan även beställa blanketterna via kontaktcenter på telefon 08-523 01 000.

Handlingarna skickar du till:
Södertälje kommun
Omsorgskontoret/bostadsanpassning
151 89 Södertälje

Utredning och beslut

När din ansökan är komplett utreder kommunens handläggare ditt ärende. Handläggaren avgör om du måste inkomma med ytterligare handlingar eller om hembesök behövs i utredningen. Du får alltid ett skriftligt beslut i ärendet utifrån Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för de sökta åtgärderna.

Avslag och överklagan

Om bostadsanpassningsbidrag inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan med motiveringar till avslaget. Du kan överklaga kommunens beslut. Ditt överklagande ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Handläggaren kan då ompröva beslutet till din fördel om nya uppgifter styrker behovet av bostadsanpassning. Om handläggaren inte omprövar beslutet, skickas din överklagan till Förvaltningsrätten för prövning.

Om du planerar att byta bostad eller bygga nytt

Om du har en funktionsnedsättning förväntas du välja en bostad som är lämplig för dig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.
Vid nybyggnad ska huset redan från början utformas så att det är lämpligt utifrån funktionsnedsättningen.

Om du vill veta mer

Om du har frågor om bostadsanpassningsbidrag, vänd dig till kontaktcenter på 08-523 01 000. Du kan också skicka e-post till bostadsanpassningen@sodertalje.se.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om bostadsanpassningsbidraget, www.boverket.se.

God man och förvaltare

Om en person behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta egendom eller sörja för sin person kan hen få stöd av en ställföreträdare som är god man eller förvaltare.

Läs mer här för att få reda på mer om hur det fungerar och hur du ansöker. 

Avlösning

Avlösning i hemmet är till för din anhöriga. Det innebär att du har möjlighet att få tillsyn och omvårdnad i hemmet när din anhöriga behöver avlösning, exempelvis för återhämtning eller för att uträtta ärenden. 

Korttidsvistelse och växelvård

När du under en kortare period behöver mer stöd och hjälp än du kan få hemma kan du ansöka om korttidsvistelse på ett boende. Du kan även ansöka om växelvård. Då bor du växelvis hemma och på ett korttidsboende. 

Vård- och omsorgsboende

När du inte längre kan bo kvar hemma kan du få hjälp att flytta till en lägenhet i ett vård- och omsorgsboende. Du betalar hyra och en avgift för vård, omsorg, mat och förbrukningsartiklar.
Kommunen har flera boenden. Det finns ingen kö i egentlig mening utan det är behovet av hjälp som avgör fördelningen av lägenheterna inom vård- och omsorgsboendet.
På boendet finns det personal efter behov, och personalens kompetens anpassas till de boendes behov. Nattetid finns ambulerande sjuksköterskor att tillgå. Krävs det läkarvård ansvarar personalen för att tillkalla den kompetens som behövs.
Du kan läsa om kommunens vård- och omsorgsboenden här.

Så går en ansökan till

Du kan läsa om vad du som är över 65 kan få hjälp med under rubriken Vilket stöd kan jag ansökan om att få.

När du ansöker om att få stöd gör en biståndshandläggare en utredning. Utredningen avser att se dina förmågor och det eventuella behov du har av stöd. Oftast ingår ett hembesök i utredningen med syfte att få en uppfattning om hur du klarar dig i din hemmiljö. För att styrka vissa funktionsnedsättningar krävs läkarintyg som underlag till utredningen.

Du kan ansöka genom att ringa eller skriva till oss. Det går också att anmäla oro för någon annan.

Så här ansöker du om stödinsatser för äldre:

 1. Fyll i dina kontaktuppgifter i blanketten Ansökan enligt socialtjänstlagen äldreomsorg och funktionsnedsättning
 2. Glöm inte att kryssa i och skriva under att vi får kontakta andra myndigheter när vi utreder din ansökan.
 3. Beskriv vad det är du vill ansöka om som du behöver stöd för. Var gärna så utförlig som möjligt.
 4. Du kan få hjälp med att fylla i din ansökan av en biståndshandläggare om du vill. Då frågar du efter en biståndshandläggare på kontaktcenter.
 5. Om du får hjälp av någon annan än kommunens handläggare att fylla i ansökan vill vi kunna se det i blanketten. Fyller du i blanketten själv behöver du naturligtvis inte bry dig om de rutorna där andra ska skriva sina kontaktuppgifter.
 6. Skicka in din blankett till myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. 
 7. När din ansökan kommit in så utreds den av en biståndshandläggare. Utredningen avser att se dina förmågor och det eventuella behov du har av stöd. Oftast ingår ett hembesök i utredningen med syfte att få en uppfattning om hur du klarar dig i din hemmiljö, men det beror förstås på vad det är du vill ha hjälp med. För att styrka vissa funktionsnedsättningar krävs läkarintyg som underlag till utredningen.
 8. Utredningen tar från någon dag till flera veckor, innan beslutet är klart. Tidsåtgången beror på vad du har ansökt om. Ett boende kan det ta längre tid att utreda.
 9. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut där det framgår om din ansökan blivit beviljad eller inte. Fick du nej har du rätt att överklaga. Det ska framgå av beslutsbrevet hur du ska göra, men annars kan du följa denna allmänna instruktion om hur du överklagar.
 10. Om vi har beviljat din ansökan har vi också sänt ett uppdrag till den utförare som ska utföra insatser hos dig.
 11. Om vi har beviljat din ansökan och du har fått hemtjänst, då har du också fått besked om att du har möjlighet att önska vilken utförare inom hemtjänsten som du vill ha. Om du inte kan få den du har önskat får du en annan utförare tills det finns utrymme för dig hos den utförare du har önskat. Du hittar information om de olika utförarna under rubriken Hemtjänstuförare som du hittar under rubriken Vilket stöd kan du ansöka om. Att välja utförare är frivilligt. Fråga oss på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning om du vill veta mer.
Mitt behov av äldreomsorg har ändrats - vad gör jag?

Om ditt behov har förändrats och du behöver mer eller mindre stöd och hjälp kontaktar du myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning via kontaktcenter.

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen

I Södertälje kommun gäller lokala värdighetsgarantier för biståndshandläggning, hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Äldreomsorgens mål är att äldre genom stödinsatser ska kunna fortsätta leva ett värdigt liv och känna välbefinnande så långt det är möjligt.

Värdighetsgarantierna sätter en standard för vad brukarna kan förvänta sig i äldreomsorgen. Om kommunen inte lever upp till garantierna ska brukarna ta kontakt med kommunen för att anmäla detta.

Det gör man genom att kontakta verksamhetens personal eller genom att ringa Kontaktcenter på 08-523 010 00. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till omsorgskontoret@sodertalje.se

Läs mer i broschyren som du hittar under Länkar

Fixarservice

Genom fixarservice får du som är över 67 år praktisk hjälp i ditt hem. Syftet är att förebygga fall och olycksrisker i hemmet. Servicen utförs av en anställd inom äldreomsorgen i Södertälje kommun.

Fixarservice är gratis, men eventuella materialkostnader måste du betala själv. Du har rätt att använda dig av fixarservice en gång per kalendermånad.

Fixarservice ger praktisk hjälp med vardagliga sysslor. Uppgifterna vi utför ska ta kort tid och inte vara akuta. 

Exempel på tjänster som du kan få hjälp med är att:

 • sätta upp och ta ner gardiner
 • byta glödlampor och säkringar
 • ta ner och sätta upp saker i höga skåp
 • hämta och lämna saker i vinds- och källarutrymmen
 • flytta lättare möbler i bostaden
 • sätta upp tavlor och tavelkrokar
 • ordna med mattor och sladdar för att göra bostaden säkrare
 • ordna med balkonglådor och tyngre blomkrukor
 • hjälpa till att förutse eventuella olycksrisker i hemmet
 • montera brandvarnare och kontrollera batteriet.

Observera att i fixarservice ingår inte:

 • tjänster som kräver ett beslut av en biståndshandläggare, som exempelvis städning och snöskottning
 • uppgifter som kräver yrkeskunniga hantverkare, som till exempel elektriker eller rörmokare
 • tjänster som olika serviceföretag tillhandahåller, till exempel fönsterputsning och flyttverksamhet eller att köra grovsopor till återvinningsstationer.

Boka fixarservice genom att kontakta oss på telefonnummer 08-523 063 93 eller på e-postadressen fixarservice@sodertalje.se.

 

Digital fixare

Du som är 67 år eller äldre kan få hjälp av kommunens digitala fixare att komma igång med digital teknik. Du kan få hjälp med att ordna mobilt bank-ID, skaffa internet, använda din mobiltelefon och mycket mer. 

Digital fixare är gratis men du behöver ha den utrustning som du vill ha hjälp med på plats. Det behöver också finnas en internetuppkoppling.

Det här kan du få hjälp med:

 • Hur du skaffar ett mobilt bank-ID
 • Hur du kan handla hem varor på nätet
 • Hur du betalar räkningar på nätet
 • Hur du skaffar och får tillgång till internet
 • Hur din telefon fungerar
 • Hur du kan ringa med bild och ljud
 • Hur du kan surfa och hitta information på internt
 • Installera och komma igång med modem, olika appar och program
 • Rådgivning om kommunikationsappar

Under juli kommer digital fixare finna på kommunens öppna mötesplatser under vissa tider. Under augusti har digital fixare stängt och finns åter för nya bokningar från september.

Boka digital fixare genom att kontakta oss på telefonnummer 08-523 063 93 eller på e-postadressen fixarservice@sodertalje.se

 

 

Uppsökande verksamhet

Det bor cirka 15000 äldre i Södertälje kommun. Av dessa medborgare är de som fyllt 80 och 85 år 933 stycken varav 710 (2019) inte har några insatser av kommunen.

Alla som har fyllt 80 år och 85 år kommer att få hem ett brev där vi kommer att erbjuda ett hembesök. Inom två veckor ringer vi upp medborgaren och frågar om de är intresserade av ett hembesök och i så fall om tolk behövs.

Syftet med hembesöken är att informera vad kommunen kan erbjuda för stöd och service, var man kan vända sig till när det till exempel handlar om olika hjälpmedel, informera om fallprevention och försöka svara på andra frågor som medborgaren har. Om medborgaren har åsikter som de önskar framföra kan vi vidarebefordra det till exempel politikerna.

Vi som gör hembesök

Bild på uppsökarna.

Vi som arbetar som uppsökare i Södertälje kommun heter Ann-Charlott Holmlöv och Kristina Ada.

Du ringer till oss via Kontaktcenter på telefonnummer 08-523 010 00, be att få prata med uppsökarna inom äldreomsorgen.

Kultur 365 – Kulturell verksamhet inom äldreomsorgen

Kultur 365 i Södertälje är en verksamhet som arbetar med ett brett och varierande utbud med aktiviteter för seniorer. Målet är att skapa nya perspektiv och synsätt på aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer i Södertälje kommun.

Vi har fokus på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden och dagverksamheter. Vi arbetar tillsammans med enheterna i syfte att utveckla och inspirera varandra kring olika kulturella aktiviteter på sina respektive enheter.

PlaymÄkers är en viktig del i verksamheten och har uppdrag att via samtal väcka minnen och aktivera sinnen med kultur och teknik som verktyg.

Kultur 365 har bl a ”triggarlådor” för att öppna upp samtal i grupp med äldre, upplevelser i VR-glasögon, kulturprogram och samarbete över generationsgränserna.
På varje enhet inom äldreomsorgen finns utsedda aktivitetsutvecklare som fungerar som referensgrupp för Kultur 365.

I aktivitetsutvecklarens roll ingår:

 • Att utveckla aktivitetsformer och aktiviteter på sin enhet.
 • Att informera, inspirera och vägleda övrig personal på enheten.

Verksamheten är ett samarbete mellan omsorgskontoret och kultur- och fritidskontoret i Södertälje kommun.

Följ Kultur 365:s verksamhet på följande hemsida Kultur 365

Väntjänsten - en ideell förening som hjälper till

Föreningen Väntjänst i Södertälje är en fristående, ideell förening utan bindning till andra pensionärsorganisationer. Vi är volontärer som är villiga att ge av vår tid och vårt engagemang till att hjälpa behövande medmänniskor i Södertälje kommun.

Vad kan jag få hjälp med av någon från Väntjänsten?

Föreningens syfte är att avhjälpa isolering och göra tillvaron angenämare. Vi samarbetar med hemtjänsten och fungerar som ett komplement till denna.
Väntjänsten kan till exempel hjälpa dig genom att:

 • ta med dig på promenader
 • följa med vid läkarbesök
 • läsa högt ur tidningar, böcker, eller bara prata en stund
 • uträtta småärenden
 • ringa samtal.

Hur gör jag om jag vill ha hjälp av Väntjänsten?

Om du vill ha vår hjälp kan du ringa till vår expedition.

Det här behöver Väntjänsten veta när du ringer och ber om hjälp:

 • namn
 • adress
 • telefonnummer.

Vi ringer sedan tillbaka till dig för att bekräfta åtagandet med uppgifter om vem av våra hjälpare som kommer att komma till dig. Alla som arbetar för föreningen har ID-kort och tjänsterna är helt gratis.

Kontakt

Myndigheten för äldre

Telefonnummer: 08-523 010 00.

Telefontid biståndshandläggare:

Måndag-fredag 9-11

Mejladress: kontaktcenter@sodertalje.se

 

Postadress: Södertälje kommun, Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning, 151 89 Södertälje

Fixarservice

Boka fixarservice genom att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare, dygnet runt. Vi ringer tillbaka så fort som möjligt, dagtid måndag - fredag.

Telefonnummer: 08-523 063 93

Mejladress: fixarservice@sodertalje.se

Ideella föreningen Väntjänsten

Våra volontärer hjälper dig med enkla saker i vardagen, som till exempel högläsning eller ärenden. När vi inte har telefontid kan du lämna ett meddelande på vår telefonsvarare. Vi ringer tillbaka så snart som möjligt, dagtid måndag-fredag.

Telefonnummer: 08-550 131 16

Telefontider: vardagar 9.30-11.00

Besöksadress: Karlslundsgatan12

Besökstider: vardagar 9.30-11.00

Mötesplatser för äldre

Mötesplatserna har fått möjlighet att öppna upp för enskilda aktiviteter som bedrivs utomhus. Därmed  kommer vi att från den 22 mars att erbjuda enskilda promenader för våra seniorer.

Promenaderna bokas via telefon:08-5230 64 72, måndag – fredag 8–12.
För att undvika smittspridning så följer vi Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Annars fortsätter mötesplatserna att hållas stängda på grund av en hög smittspridning av covid-19.

Välkommen att vara med på digital rörelseglädje – Varje onsdag med start 14 april, bjuder vi in dig till ett digitalt träningspass med olika inriktning varje gång!

Aktiviteten hålls via Zoom, som är ett program för videosamtal. Du deltar hemifrån eller kanske i sommarstugan, du väljer!

För att delta behöver du en e-postadress eller en dator, surfplatta eller smarttelefon. Du klickar på länken som du får med e-post när du anmäler dig. Du behöver inte ladda ner något program.

Tid: Onsdagar kl.13.30-14.30

Övrig verksamhet håller fortsatt stängt på grund av smittspridning av covid-19 i samhället.

Läs mer på Mötesplatser för äldres informationssida.

Mötesplatser för äldre

Seniorlinjen

Ring seniorlinjen i Södertälje

Känns dagarna långa och ensamma? Behöver du någon att prata med?
Ring då till seniorlinjen i Södertälje för en stunds samtal.

Du når oss på 08-5230 27 29 måndag 9-12, onsdag 12-15 och fredag 9-12.

Telefonerna bemannas av medarbetare vid den förebyggande verksamheten för äldre vid Södertälje kommun. Samtalen sker under sekretess.

Lämna synpunkter - Stöd vid äldreomsorg