Våra äldreboenden

I Södertälje kommun finns tio vård- och omsorgsboenden. En del boenden riktar sig till personer med fysiska vårdbehov, andra till personer med demenssjukdom. Flera boenden vänder sig till båda grupperna.

Här kan du läsa om de olika vård- och omsorgsboenden som finns i Södertälje kommun:

Ansöka om att flytta till ett vård- och omsorgsboende

Läs mer om hur du ansöker under Äldreomsorg - så fungerar det