Färdtjänst

bild på taxi

Du som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att använda kollektivtrafiken kan ha rätt till färdtjänst. Färdtjänst gäller för resor inom det egna länet. Vill du resa utanför länet men inom Sverige kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Får du färdtjänst beviljad får du en räkning varje månad på dina resor. Du betalar aldrig mer än vad ett SL-kort kostar för en månads resor.

Färdtjänst expand_less expand_more

Får du färdtjänst beviljad får du en räkning varje månad på dina resor. Du betalar aldrig mer än vad ett SL-kort kostar för en månads resor.
Så här ansöker du om färdtjänst:

 1. Kontakta din läkare för att få ett läkarintyg för färdtjänst. Ett sådant läkarintyg är giltigt i tre månader.
 2. Läkaren eller du själv skickar sedan intyget till kontaktcenter. Du kan även välja att komma och lämna ditt läkarintyg direkt till kontaktcenter.
 3. När läkarintyget kommit in till kontaktcenter skickar vi dig en ansökningsblankett och en tid för en utredning av dina behov. Datumet för när vi träffas brukar vara ungefär två veckor efter det att vi har fått läkarintyget.
 4. Efter utredningen skickar kommunen dina handlingar till Region Stockholm som fattar beslut om ifall du får färdtjänst eller inte. Vi skickar handlingarna senast dagen efter det att du har besökt oss, om din ansökan är komplett.
 5. Beslutet kommer direkt från Region Stockholm hem till dig.
 6. Vill du veta vilken väntetiden är just nu kan du se svaret på frågan Hur lång tid tar det att få beslut om färdtjänst, under rubriken Ansöka om färdtjänst hos Färdtjänsten i Region Stockholm
Riksfärdtjänst expand_less expand_more

Om du på grund av funktionsnedsättning har stora svårigheter att använda allmänna färdmedel och du behöver resa utanför länet, kan du ansöka om riksfärdtjänst. Denna möjlighet gäller bara inom Sveriges gränser.
En riksfärdtjänstresa kan du göra med allmänna färdmedel, eller med bil eller specialfordon. Hur mycket du betalar beror på hur lång resan är.
Ansökan måste komma in senast tre veckor före resan för att vi ska hinna handlägga ditt ärende. Vid större helger och i semestertider behöver du söka ännu tidigare.

Så här ansöker du:

 1. Beställ blanketten Ansökan om riksfärdtjänst
  Behöver du hjälp hör du av dig till kontaktcenter
 2. Fyll i blanketten och skicka den till social- och omsorgskontoret. 
 3. Kommunen utreder ditt ärende och du får ett beslut om ifall du har rätt till riksfärdtjänst för den resa du vill göra.