Psykisk ohälsa

Om du drabbas av psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa ska du i första hand vända dig till din vårdcentral, och i andra hand till den psykiatriska konsult- och mottagningsenheten på Södertälje sjukhus, tfn 08-123 678 00.

Akut behov.

Vid akut behov av psykiatrisk hjälp ska du vända dig till länsakuten på Sankt Görans sjukhus. De har telefonnummer 08-123 49 200.

Är du i behov av akut hjälp och rådgivning kan du klicka här.

Stöd och hjälp av kommunen

Psykisk ohälsa kan påverka din förmåga att ta hand om dig själv, att umgås med andra och att arbeta, studera eller delta i aktiviteter. Hos oss kan du med långvarig psykisk ohälsa få stöd i din återhämtning för att få din vardag att fungera.

Du kan även höra av dig till oss om du tänker att någon i din närhet skulle vara behov i stöd i vardagen det kallas för att göra en anmälan.

Socialpsykiatri myndighet är en del av Södertälje kommuns socialtjänst. Vår målgrupp är personer med långvarig och allvarlig psykisk ohälsa som påverkar det dagliga livet. Du ska ha fyllt 18 år och vara bosatt i kommunen.

Om du har diagnos som faller inom autismspektrat, ska du kontakta de som arbetar med stöd vid funktionshinder.  

Kontaktuppgifter:

Myndighet socialpsykiatri.

Telefonnummer: 08-523 069 49

Telefontider:

Måndag 10.00-11.30 samt 13.00-14.30

Tisdag 10.00-11.30 

Onsdag 10.00-11.30 samt 13.00-14.30

Torsdag 10.00-11.30 samt 13.00-14.30

Fredag 10.00-11.30 samt 13.00-14.30

Besöks och postadress: Kvarnbergagatan 10, 151 36 Södertälje.

E-postadress: myndighet.socialpsykiatri@sodertalje.se

På helger och kvällar kan du ringa till socialjouren 08-523 03 870.

E-tjänst ansökan:

Du kan göra ansökan digitalt till myndighet socialpsykiatri via e-tjänst, läs mer här om den digitala ansökan.

Här har vi samlat länkar till olika sidor:

Vad kan jag få för hjälp vid psykisk ohälsa?

Vad händer när jag kontaktar socialpsykiatri myndighet?

Vem får veta att jag har kontakt med socialtjänsten?

Hur utreder socialpsyktiatri myndighet rätten till insatser?

Personliga ombuden

Vi kan ge råd och stöd i kontakten med till exempel myndigheter, och vår verksamhet är fristående från kommunens övriga verksamheter. Vi försöker se till att samhällets olika insatser planeras, samordnas och genomförs. 

Telefonnummer : 08-523 013 55, 08-523 068 35, 08-523 042 04

E-postadress: personligtombud@sodertalje.se

Besöksadress: Nygatan 4

Självmordstankar - den hjälp som finns att få

En människa som tänker på självmord känner sig ofta isolerad och ensam och kan uppleva att ingen kan hjälpa eller förstå hens smärta. När man inte kan se något annat sätt att handskas med denna förtvivlan och smärta, kan det kännas som den enda utvägen är att ta sitt liv. Men det finns alltid hjälp att få klicka vidare för att få mer information.