Självmordstankar – och den hjälp som finns att få

En människa som tänker på självmord känner sig ofta isolerad och ensam och kan uppleva att ingen kan hjälpa eller förstå hens smärta. När man inte kan se något annat sätt att handskas med denna förtvivlan och smärta, kan det kännas som den enda utvägen är att ta sitt liv. Men det finns alltid hjälp att få.

Riskfaktorer och varningssignaler expand_less expand_more

Riskfaktorer och varningssignaler

Kritiska livshändelser, som till exempel:

 • Förlust: av en närstående, en relation, av arbete, status, pengar.
 • En större besvikelse: misslyckad examen, tentamen, utebliven befordran, mobbning, kränkning
 • Sjukdom: depression, psykisk sjukdom, allvarliga kroppsliga sjukdomar, missbruk.

Förändringar i beteendet, som till exempel om personen:

 • är lynnig, tillbakadragen eller ledsen.
 • talar om känslor av hopplöshet, hjälplöshet eller att vara värdelös.
 • inte längre bryr sig lika mycket om sitt utseende.
 • uttrycker tankar om döden genom teckningar, berättelser och sånger.
 • tar avsked av andra i sin omgivning eller ger bort ägodelar.
 • ägnar sig åt riskfyllt och självdestruktivt beteende. 

Ibland kan en självmordsnära person verka ovanligt
lugn. Var uppmärksam på detta då det kan tyda på
ett tyst beslut att fullfölja sin självmordsplan.

Vad kan du göra som kan vara till hjälp? expand_less expand_more

De flesta som tänker ta sitt liv tar sig igenom den krisen. Hjälp och stöd från familj, vänner och professionell vårdpersonal är en viktig del i processen. Här hittar du några råd för dig som har en närstående i behov av stöd.

1. Gör någonting nu
Om du är orolig för att någon du känner tänker på att ta sitt liv ska du räcka ut en hjälpande hand nu. Du kan rädda ett liv. Förutsätt inte att det blir bättre eller går över utan hjälp. Förutsätt inte heller att hen söker hjälp på egen hand.

2. Tänk på din egen reaktion
En naturlig reaktion hos dig själv kan vara en känsla av panik, önskan att ignorera situationen och att hoppas på att den försvinner av sig själv. Du kan också ha ett behov av att omgående hitta en snabb lösning för att få hen att må bättre. Den här typen av reaktioner är vanliga. Om du tycker att det känns övermäktigt, ta hjälp av någon som du litar på.

3. Var tillgänglig
Tillbringa tid tillsammans med hen och uttryck din omsorg och omtanke utan att vara dömande, arg eller upprörd. Be hen att berätta, och lyssna noga. En del problem känns mer hanterbara när man har satt ord på dem.

4. Fråga om självmord
Det bästa sättet att ta reda på om någon tänker på självmord är att fråga om det. Det kan kännas svårt, men du visar att du lagt märke till att något
är fel och vill lyssna. Det är viktigt att visa att du bryr dig och att hen inte är ensam.

Att tala om självmord kommer inte att ge någon idén att ta sitt liv. Att prata om självmord uppmuntrar i stället till att tala om känslorna, vilket ofta upplevs som en lättnad. Gå inte med på att behålla någons självmordstankar som en hemlighet.

5. Kontrollera säkerhet
När en person tänker ta sitt liv är det viktigt att du försöker få reda på om det finns en färdig plan för självmordet eller hur långt i planeringen hen har
kommit. Du kan till exempel ställa följande frågor: Har du tänkt ut en plan för hur du ska göra? Har du gjort några förberedelser? Vilken hjälp har du för att må bättre och för att känna dig trygg?

6. Ta beslut om nästa steg
När du har fått en bild av hur det står till med personens säkerhet är det dags att tillsammans diskutera nästa steg. Du kan behöva hjälp av andra för att övertyga hen att söka professionell hjälp eller åtminstone att ta ett första steg till trygghet. Det kan vara ett samtal med en partner, förälder eller en nära vän. Det är bara genom att samtala med personen om vad det är som pågår som ni tillsammans kan förstå vilken typ av hjälp som behövs.

7. Sök hjälp så fort som möjligt
Det finns flera platser där du kan få kontakt med personal som har kompetens att hantera frågor kring självmordsbenägna personer. Här är några exempel på ställen du kan vända dig till för att få hjälp:

 • vårdcentralen eller annan läkarmottagning
 • en psykiatrisk mottagning, lärare, elevhälsan
 • fritidspersonal
 • ungdomshälsa, en ungdomsmottagning
 • präst, diakon eller liknande.

När personen väl har bestämt sig för att tala med någon utomstående kan du hjälpa hen att förbereda sig inför samtalet. Du kan också erbjuda dig att följa med. Kontrollera efteråt att frågan om självmord togs upp och hör efter vilken hjälp som erbjöds. Försök att motivera personen att följa de rekommendationer som hen har fått.

8. Förmedla hopp och uppmana till att be om hjälp
Tankar på att ta sitt liv återkommer ofta och då är det viktigt att personen kan be om hjälp och berätta vad hen känner. Uppmana hen att lova att be om hjälp när det känns tungt. Det är då mer sannolikt att personen faktiskt gör det. Förmedla hopp genom att visa ditt engagemang och din vilja att förstå.

9. Stanna kvar
Självmordstankar försvinner inte av sig själva. Ofta krävs att personen upplever någon form av förändring i sitt liv. Livssituation, känslor och tankar
kan förändras och upplevelsen av stöd är ofta avgörande för att kunna hantera tankar på att ta sitt liv. Att familj, vänner och närstående är aktivt
närvarande är därför viktigt. Man behöver hjälp att ta sig ur tankar på självmord och du kan hjälpa.


10. Ta hand om dig själv
Du som hjälper eller vill hjälpa en person som har självmordstankar måste även ta hand om dig själv. Det är känslomässigt påfrestande att stötta någon som är benägen att ta sitt liv, särskilt under en längre tid. Se till att du inte är ensam i din situation, utan tala med vänner, familj eller vårdpersonal

Organisationer du kan vända dig till expand_less expand_more

Exempel på organisationer du kan vända dig till för att få hjälp:

Akut 112
Vid akut självmordsrisk eller psykisk ohälsa
Tfn: 112

1177 Vårdguiden
Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmaste
psykiatriska akutmottagning
Tfn: 1177 Webb: www.1177.se

Barn och ungdomspsykiatrisk
öppenvård (BUP) Södertälje
Tfn: 08-514 530 00, måndag–fredag kl. 08.00–16.45
BUP-akuten, Stockholm
Tfn: 08-616 69 00, kvällar, nätter och alla helger
kl. 16.00-08.00

Barnens rätt i samhället (BRIS)
Tfn: 116 111 alla dagar 14–21 Webb: www.bris.se
BRIS vuxentelefon om barn:
Tfn: 077-150 50 50, måndag–fredag kl. 11–13

Jourhavande kompis (Röda korset)
En chattjour för barn och unga upp till 25 år
måndag–fredag kl. 18–22 och helger kl. 14–18
Webb: www.jourhavandekompis.se

Jourhavande präst
Kommer du i kontakt med via 112 alla dagar kl. 21–06
Webb: www.svenska.kyrkan.se
Chatt: www.svenska.kyrkan.se/jourhavandeprast
måndag–torsdag kl. 20–24

Mind
Självmordslinjen: Tfn. 90 101 alla dagar kl. 06–24
Chatt och e-post: www.mind.se/sjalvmordslinjen
Föräldralinjen: Tfn. 020-85 20 00 vardagar kl. 10–15
Äldrelinjen: Tfn. 020-22 22 33 vardagar kl. 10–15

Utredningsenheten, Psykiatricentrum Södertälje-Region Stockholm
Tfn: 08-123 678 00 måndag–fredag kl. 08.00–16.30. Webb: Utredningsenheten, Psykiatricentrum Södertälje-Region Stockholm

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
Tfn: 020-18 18 00 telefonjour alla dagar kl. 19–22
Webb: www.spes.se