Personliga ombud

Personligt ombud finns till för dig som är mellan 18 och 65 år och som har en psykisk funktionsnedsättning eller långvarig psykisk ohälsa. Vår verksamhet är fristående från kommunens övriga verksamheter. Vi försöker se till att samhällets olika insatser planeras, samordnas och genomförs. Vi kan ge råd och stöd i kontakten med till exempel myndigheter.

Stödet är frivilligt och kostnadsfritt och kan sökas av dig själv eller med hjälp av någon annan. Vi skriver inte journaler och vi har tystnadsplikt. Läs mer om det under rubriken Sekretess.
Kontakten med ett Personligt ombud utgår från dina behov. Tillsammans formulerar vi uppdrag utifrån vad du behöver för vård, stöd och service.

Personligt ombud är ett tillfälligt stöd för att du ska få ta del av det du har rätt till och behov av i samhället. Vårt samarbete avslutas när uppdragen är slutförda men du är alltid välkommen att söka stöd hos oss igen om behov uppstår.

Börja med att höra av dig till oss Personliga ombud, se kontaktuppgifter nedan.

Någon annan kan även ta kontakt åt dig, men det viktigaste är att du själv vill komma till oss. Vi kan träffas på vårt kontor på Nygatan 4, eller ses någon annanstans om du hellre vill det. Om du vill får du gärna ta med dig en person som stöd under mötet.

Kontaktuppgifter:

Börje 08-523 042 04

Emilia 08-523 068 35 

Ulla 08-523 013 55

Mejladress: personligtombud@sodertalje.se

Besöksadress: Nygatan 4, plan 3 Södertälje