Vad kan jag få för hjälp vid psykisk ohälsa?

Olika personer behöver olika form av stöd. Tillsammans med dig hjälps vi åt att hitta det stöd som passar dina behov bäst.

Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Alla stödinsatser är frivilliga och planeras utifrån dina individuella mål och behov. Här kan du ta del av våra vanligaste insatser.

  • Boendestöd
  • Arbetsrehabilitering
  • Sysselsättning
  • Social kontaktperson
  • Bostad med särskild service