Uppsökande verksamhet för äldre

Du som har fyllt 80 eller 85 år under året, bor i eget boende och inte har insatser från kommunen kan få hembesök från våra uppsökare. Du får råd och tips om kommunens tjänster. Om du vill kan vi även prata om din livssituation.

Uppsökarna erbjuder hembesök där de bland annat informerar om vilket stöd och vilken service kommunen kan erbjuda i form av sociala aktiviteter, anhörigstöd och biståndsbedömda insatser såsom trygghetslarm. Vi ger också tips och råd rörande säkerheten i vardagen, svarar på frågor och informerar om vart du kan vända dig när det gäller hjälpmedel och bostadsanpassning.
Uppsökarna kan också stödja dig att ta de kontakter som behövs för att du ska kunna ta del av kommunens utbud.

Hembesöken är kostnadsfria och finns för dig som har fyllt 80 eller 85 år under året.

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller vill boka ett hembesök även om du inte tillhör nämnda åldersgrupper. Du ringer till oss via Kontaktcenter på telefonnummer 08-523 010 00, be att få prata med uppsökarna inom äldreomsorgen.