Avgifter för omsorgen av personer med funktionsnedsättning

Många tjänster som äldre och personer med funktionsnedsättning kan få hjälp med av kommunen måste du betala för. Hur mycket det kostar beror på hur mycket pengar du tjänar och vilka utgifter du har.

Det finns regler i socialtjänstlagen för hur mycket du ska betala för tjänsterna. Till exempel finns ett minimibelopp som är den summa som du ska ha kvar varje månad för att täcka dina levnadskostnader. I minimibeloppet ingår bland annat mat, kläder, telefon, sjukvård och försäkringar.

När det gäller hemtjänst finns dessutom ett tak, en maxtaxa. Det innebär att du aldrig betalar mer än 2 575 kronor i månaden för hemtjänst (gäller från och med 1 februari 2024).

Minimibelopp

Nytt minimibelopp fr.o.m. 1 februari 2024

 • 7 062 kronor per månad för ensamboende 65 år och äldre.
 • 7 768 kronor per månad för ensamboende 18–64 år.
 • 5 762kronor per månad per person för sammanlevande makar och registrerade partners samt sambor 65 år och äldre.
 • 6 338 kronor per månad per person för sammanlevande makar och registrerade partners samt sambor 18-64 år.

Avgifter för mat

 • 3 390 kronor per månad för mat på vård- och omsorgsboende.
 • 66 kronor för lunch som körs hem till ordinärt boende. En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt.
 • 25 kronor per tillfälle för hemkörning av färdiglagad mat. När hel hemtjänstavgift betalas för andra tjänster blir det ingen hemkörningsavgift.
 • 80 kronor per måltid för mat på dagverksamhet.
 • 113 kronor per måltid vid vistelse på korttidsboende.

Övriga avgifter

Hemtjänstavgift

 • Självkostnad per hemtjänsttimme är 470 kronor per timme
 • Högsta avgift är 2 575 kronor per månad för hemtjänstavgift i ordinärt boende, servicehus samt service och omvårdnad på vård- och omsorgsboenden.

Vård- och omsorgsboende

 • Högsta avgift är 2 645 kronor per månad för hyra i vård- och omsorgsboende som inte omfattas av hyreslagen.
 • 157 kronor per månad för förbrukningsartiklar på vård- och omsorgsboende.

Trygghetslarm

 • 239 kronor per månad för trygghetslarm.
 • Om trygghetslarmet tappas bort betalas självkostnaden för klocka som bärs runt halsen eller på armen för trygghetstelefonen. 500 kronor för klocka som bärs runt halsen eller på armen och 4 150 kronor för trygghetstelefon.

Snöskottning

Snöskottning är 1 287 kr (halv hemtjänstavgift) per månad för perioden november-mars. När hel hemtjänstavgift debiteras för andra tjänster utgår ingen avgift.

Dagverksamhet

Halv hemtjänstavgift, högst 1 287 kr per månad för biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor.
Avgift för turbundna resor till och från öppen dagverksamhet vid dagcentral motsvarar kostnad för SL:s månadskort för pensionärer.

Avliden person

900 kronor per transport för omhändertagande av avliden samt transport och förvaring av kroppen.