Avgifter för omsorgen av personer med funktionsnedsättning

Många tjänster som äldre och personer med funktionsnedsättning kan få hjälp med av kommunen måste du betala för. Hur mycket det kostar beror på hur mycket pengar du tjänar och vilka utgifter du har.

Det finns regler i socialtjänstlagen för hur mycket du ska betala för tjänsterna. Till exempel finns ett minimibelopp som är den summa som du ska ha kvar varje månad för att täcka dina levnadskostnader. I minimibeloppet ingår bland annat mat, kläder, telefon, sjukvård och försäkringar.

När det gäller hemtjänst finns dessutom ett tak, en maxtaxa. Det innebär att du aldrig betalar mer än 2 044 kronor i månaden för hemtjänst (gäller från och med 1 februari 2018).

Minimibelopp

Ensamboende 65 år och äldre 5 136 kronor per månad
Ensamboende 18–64 år 5 650 kronor per månad
Per person för sammanlevande makar och registrerade partners samt sambor 65 år och äldre 4 340 kronor per månad
Per person för sammanlevande makar och registrerade partners samt sambor 18-64 år 4 774 kronor per månad

Avgifter för mat

Mat på vård- och omsorgsboende 2 692 kronor per månad,
89 kronor/dygn
Pensionärslunch som innehåller huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och efterrätt 70 kronor
Lunch som distribueras till ordinärt boende. En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt 55 kronor
Distribution av färdiglagad mat 22 kronor per tillfälle. När hel hemtjänstavgift betalas för andra tjänster blir det ingen distributionsavgift.
Mat på dagverksamhet 67 kronor

Övriga avgifter

Självkostnad per hemtjänsttimme 352 kronor per timme
Hemtjänstavgift i ordinärt boende, servicehus och service och omvårdnad på vård- och omsorgsboenden Högsta avgift är 2 044 kronor per månad
Hyra för bostad i vård- och omsorgsboende som inte omfattas av hyreslagen Högsta avgift är 2 100 kronor per månad
Förbrukningsartiklar på vård- och omsorgsboende 130 kronor
Trygghetslarm 190 kronor per månad
Om trygghetslarm förkommer betalas självkostnaden för klocka som bärs runt halsen eller på armen för trygghetstelefonen 828 kronor för klocka som bärs runt halsen eller på armen,
1 613 kronor för trygghetstelefon
Abonnemangsavgift för snöskottning 1 022 kr (halv hemtjänstavgift) per månad för perioden november-mars. När hel hemtjänstavgift debiteras för andra tjänster utgår ingen avgift.
Biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor Halv hemtjänstavgift, högst 1 022 kr per månad
Avgift för turbundna resor till och från öppen dagverksamhet vid dagcentral Motsvarande kostnad för SL:s månadskort för pensionärer
Avlösarservice Hel hemtjänstavgift
Omhändertagande av avliden samt transport och förvaring av kroppen 850 kronor per transport