Avgifter för omsorgen av personer med funktionsnedsättning

Många tjänster som äldre och personer med funktionsnedsättning kan få hjälp med av kommunen måste du betala för. Hur mycket det kostar beror på hur mycket pengar du tjänar och vilka utgifter du har.

Det finns regler i socialtjänstlagen för hur mycket du ska betala för tjänsterna. Till exempel finns ett minimibelopp som är den summa som du ska ha kvar varje månad för att täcka dina levnadskostnader. I minimibeloppet ingår bland annat mat, kläder, telefon, sjukvård och försäkringar.

När det gäller hemtjänst finns dessutom ett tak, en maxtaxa. Det innebär att du aldrig betalar mer än 2 170 kronor i månaden för hemtjänst (gäller från och med 1 februari 2022).

Minimibelopp

Nytt minimibelopp fr.o.m. 1 februari 2023

6 470 kronor per månad för ensamboende 65 år och äldre.
7 117 kronor per månad för ensamboende 18–64 år.
5 279 kronor per månad per person för sammanlevande makar och registrerade partners samt sambor 65 år och äldre.
5 807 kronor per månad per person för sammanlevande makar och registrerade partners samt sambor 18-64 år.

Avgifter för mat

3 106 kronor per månad plus 103 kronor per dygn för mat på vård- och omsorgsboende.
62 kronor för lunch som distribueras till ordinärt boende. En portion innehåller huvudrätt inklusive grönsaker och efterrätt.
24 kronor per tillfälle för distribution av färdiglagad mat. När hel hemtjänstavgift betalas för andra tjänster blir det ingen distributionsavgift.
75 kronor per måltid för mat på dagverksamhet.
103 kronor per måltid vid vistelse på korttidsboende.

Övriga avgifter

Självkostnad per hemtjänsttimme är 461 kronor per timme
Högsta avgift är 2 359 kronor per månad för hemtjänstavgift i ordinärt boende, servicehus och service och omvårdnad på vård- och omsorgsboenden.
Högsta avgift är 2 423 kronor per månad för hyra för bostad i vård- och omsorgsboende som inte omfattas av hyreslagen.
148 kronor per månad för förbrukningsartiklar på vård- och omsorgsboende.
219 kronor per månad för trygghetslarm.
Om trygghetslarm förkommer betalas självkostnaden för klocka som bärs runt halsen eller på armen för trygghetstelefonen. 500 kronor för klocka som bärs runt halsen eller på armen och 4 150 kronor för trygghetstelefon.
Abonnemangsavgift för snöskottning är 1 180 kr (halv hemtjänstavgift) per månad för perioden november-mars. När hel hemtjänstavgift debiteras för andra tjänster utgår ingen avgift.
Halv hemtjänstavgift, högst 1 180 kr per månad för biståndsbedömd dagverksamhet, inklusive resor.
Avgift för turbundna resor till och från öppen dagverksamhet vid dagcentral motsvarar kostnad för SL:s månadskort för pensionärer.
900 kronor per transport för omhändertagande av avliden samt transport och förvaring av kroppen.