För dig som fått beslut om insats

En man i rullstol sitter tillsammans med en personal och tittar ut över en vacker vy

Här kan du läsa om vad som händer när du har fått beslut om insats. Vi erbjuder det här: avlösarservice, boendestöd, daglig verksamhet, gruppbostad, korttidsboende, ledsagarservice, personlig assistans och servicebostad.

Efter att du har fått beslut om insats blir du kontaktad. Då får du mer information om det stöd vi erbjuder.

Om du inte har någon insats och behöver det, ta kontakt med Södertälje kommuns kontaktcenter. De hjälper dig vidare. Du kan även kontakta dem om du har frågor.

Här kan du läsa om våra insatser och vad en genomförandeplan är.

Avlösarservice expand_less expand_more

Avlösarservice är till för att anhöriga till personer med funktionsnedsättning ska få avkoppling, kunna uträtta ärenden eller ägna sig åt syskon. Det innebär att en person, en avlösare, kommer hem till er och tillfälligt övertar omvårdnaden.

Avlösarservice kan ges under dagtid, kvällar och nätter samt helger.

När du har fått ett beslut om avlösarservice, kommer du att bli kontaktad av kontoret som jobbar med det. Ni kommer överens om att träffas och prata mer om insatsen och hur det ska gå till.

Du får vara med och bestämma hur stödet ska gå till, läs mer under rubriken Bra att veta om genomförandeplan.

Boendestöd expand_less expand_more

Boendestöd är för dig som behöver hjälp med att klara vissa speciella saker i vardagen. Då hjälper boendestödjare från Mobila Teamet dig med detta. Det kan vara att planera och strukturera din vardag, att hjälpa dig att komma igång med praktiska saker som att städa, tvätta, handla eller ha kontakt med myndigheter. Målet är att du så småningom ska klara dig själv.

När du fått beslut om boendestöd, kommer personal därifrån kontakta dig. Ni kommer överens om att träffas för att prata mer om vad som ska hända.

Hur och när du ska få ditt stöd är du med och bestämmer. Det skrivs i genomförandeplanen, klicka på rubriken Bra att veta om genomförandeplan för att läsa mer.

Daglig verksamhet expand_less expand_more

På daglig verksamhet jobbar du i eget tempo och med uppgifter som passar dig. Där finns personal som ger dig det stöd du behöver. Daglig verksamhet har öppet dagtid måndag till fredag. Arbetstiden planeras utifrån dina önskemål och behov.

I Södertälje kommun finns många olika dagliga verksamheter. Man kan till exempel arbeta med café, ­restaurang, it-media, hantverk, miljöarbete, park och trädgård och servicegrupper inom olika områden. 

På några dagliga verksamheter finns det aktiviteter istället för arbetsuppgifter. Det kan handla om social samvaro och stimulans, sinnesupplevelser och fysisk träning.  

Var just du får plats beror på dina önskemål och var det finns ledig plats.

När det finns plats på Södertälje kommuns dagliga verksamheter kommer du att få ett brev. Där står det vad du ska göra för att komma igång med daglig verksamhet.

Du får vara med och bestämma hur stödet ska gå till, läs mer under rubriken Bra att veta om genomförandeplan.

Gruppbostad expand_less expand_more

I en gruppbostad har du möjlighet att få stöd av personal dygnet runt.  Gruppbostaden har flera lägenheter i en byggnad med gemensam ingång. Du bor i en egen lägenhet som du hyr av kommunen. Du har eget kök och badrum. Det finns en gemensam lokal, där du kan träffa dina grannar i gruppbostaden och personalen. Det ordnas aktiviteter som du kan delta i om du vill.

Kommunen har flera gruppbostäder runt om i Södertälje.

När du fått plats på en gruppbostad av Södertälje kommun, får du ett brev hem. Där står det vad du ska göra för att du ska få se lägenheten.

Du får vara med och bestämma hur stödet ska gå till, läs mer under rubriken Bra att veta om genomförandeplan.

Korttidsvistelse expand_less expand_more

Korttidsvistelse innebär att barn, ungdom eller vuxna med funktionsnedsättning får möjlighet till avkoppling och miljöombyte samtidigt som det ger anhörig möjlighet till avlastning. 

Ett korttidshem är ett ”extrahem” dit du kan komma ibland. Här kan man göra olika aktiviteter, umgås, leka eller komma ut på utflykter. 

Hur länge och ofta du kan vara på Korttids beror på hur många dygn du fått i ditt beslut om insats. Tiderna för när du ska vara på korttids bestäms tillsammans med personalen.

När du fått beslut om korttidsvistelse, kommer personal från Södertälje kommuns korttidsboende att kontakta dig. Ni kommer överens om att träffas och prata mer om vad som kommer att hända.

Du är med och bestämmer hur stödet ska gå till, se mer under rubriken Bra att veta om genomförandeplan.

Ledsagarservice expand_less expand_more

Ledsagarservice är en hjälp för dig som har svårt att ta dig ut på egen hand. Du får hjälp av en person, en ledsagare, att ta dig till och från olika platser och aktiviteter t.ex. att besöka vänner, gå till läkare, frisör eller att delta i samhällslivet på olika sätt.

När du fått beslut om ledsagarservice, kommer det kontoret att kontakta dig för en träff. Då kommer ni att prata mer om vad som ska hända.

Du får vara med och bestämma hur stödet ska gå till, läs mer under rubriken Bra att veta om genomförandeplan.

Personlig assistans expand_less expand_more

Personlig assistans innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte klarar själv i ditt dagliga liv. Det kan vara både hemma, på ett arbete eller vid aktiviteter ute i samhället.

En personlig assistent stödjer dig att leva ett så självständigt liv som möjligt. Han eller hon ska underlätta för dig att göra saker själv, och hjälpa dig med det du inte klarar. Vad assistenten ska göra står i beslutet från kommunen eller Försäkringskassan. Det handlar om grundläggande behov som t.ex. hjälp med att äta, personlig hygien, förflyttningar och kommunikation.

När du fått beslut om personlig assistans, kommer en chef som jobbar med det att kontakta dig för att boka ett möte. Då kommer ni att prata mer om vad som ska hända. 

Ditt hem är assistentens arbetsplats. Hemmet kan behöva anpassas så att det blir en bra arbetsmiljö, och tryggt för dig som får hjälp.

Du får vara med och bestämma hur stödet ska gå till, läs mer under rubriken Bra att veta om genomförandeplan.

Servicebostad expand_less expand_more

I en servicebostad får du stöd av personal vissa tider. Då gör ni det du kommit överens om med personal och det som står i din genomförandeplan. Det kan vara att planera och strukturera din vardag, städa, tvätta, handla och betala räkningar. Du har din egen lägenhet som du hyr av kommunen. Det finns en gemensam lokal i samma hus eller i ett hus i närheten. Där ordnas det ibland aktiviteter till exempel fika, filmkväll, spela spel, utflykter.

Kommunen har flera servicebostäder med tillhörande gemensam lokal i olika områden i Södertälje.

När det finns en ledig servicelägenhet, får du ett  brev med information om vad du ska göra för att få se lägenheten.

Du får vara med och bestämma hur stödet ska gå till, läs mer under rubriken Bra att veta om genomförandeplan.

Bra att veta om genomförandeplan

Du ska få stöd på det sätt som du behöver och vill. Personalen arbetar utifrån det som står i ditt beslut från handläggaren. I genomförandeplanen skriver vi hur du vill att stödet ska gå till och när du ska få det. Du kan berätta viktiga saker om dig som personalen behöver veta för att kunna ge dig ett bra stöd.

Om du behöver stöd i att tala om hur du vill ha det finns det hjälpmedel. Det kan handla om tecken eller bliss, tekniska hjälpmedel som ipad och dator, eller bilder och symboler. En anhörig eller god man kan också hjälpa dig att berätta hur du vill ha det.

Ibland behövs det hjälpmedel för att personalen på ett säkert sätt ska kunna hjälpa dig. Det kan vara t.ex. tak- eller golvlyft, ramper, sele, vridplatta eller annat. Det ska finnas med i genomförandeplanen så att alla vet hur de ska göra.