Familjehem och jourhem

Familjehem sökes för barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hos sina föräldrar.

En placering i familjehem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke i enlighet med Socialtjänstlagen. Men det händer också att omständigheterna är sådana att barnet eller ungdomen måste omhändertas mot föräldrarnas vilja, enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Familjehem

Ett familjehem är en helt vanlig familj med starkt engagemang och intresse för barn och ungdomar. Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte av avgörande betydelse och inte heller om man bor i hus eller lägenhet.

Det viktiga är att familjen är stabil och trygg och känner att det finns känslomässigt utrymme och engagemang för ytterligare en familjemedlem.

Innan du blir uppdragstagare (familjehem eller jourhem) hos oss deltar du i en grundutbildning. Du får fortsatt stöd under placeringen. Du/ni bör ha erfarenhet av barn och barns utveckling.

Ett familjehem är en mycket viktig del av det team som behöver finnas runt det placerade barnet. Förutom kontakten med barnets biologiska föräldrar och släktingar, behövs också ett fortlöpande samarbete med handläggare i socialtjänsten. Andra viktiga instanser i barnets dagliga liv, såsom barnomsorg eller skola är också viktiga att följa upp.

Jourhem

Ibland är det nödvändigt med omedelbara placeringar av barn, ungdomar eller föräldrar och barn tillsammans. I dessa fall behövs familjer med erfarenhet som kan ta emot barn med kort varsel och under begränsad tid, vanligtvis 2-6 månader. Under denna tid genomför socialtjänsten en utredning av barnet/ungdomens situation för att komma fram till vad som ska hända barnet/ungdomen efter jourplaceringstiden.

Om ni vill ha uppdrag som jourhem bör ni vara en öppen familj, som kan skapa en trygg vardag för ett barn eller en ungdom som befinner sig mitt i en akut livssituation. Som jourhem bör ni inte ha egna barn som är alltför små eftersom det kan skapa en oklarhet för dem kring nya familjemedlemmar som dyker upp och sedan försvinner igen.

Hur blir man familjehem/jourhem?