Familjehem och jourhem

Pappa som läser en bok för sitt barn

Kan du tänka dig att ta emot ett barn eller en tonåring i ditt hem? Är du nyfiken på vad det innebär att vara familjehem eller jourfamilj? Södertälje kommun söker familjer som kan ta emot barn och ungdomar för en kortare eller längre tid då de av olika skäl inte kan bo hemma.

Anmäl ditt intresse längst ner på sidan.

Som familjehem har man hand om barn över en längre tid.

Jourhem tar emot omedelbara placeringar av barn, ungdomar eller föräldrar och barn tillsammans. I dessa fall behövs du som kan ta emot barn med kort varsel och under en begränsad tid. Du bör inte ha egna barn som är alltför små eftersom det kan skapa en oklarhet för dem kring nya familjemedlemmar som dyker upp och sedan försvinner igen.

Innan en familj kan bli ett jour- eller familjehem, gör vi på socialtjänsten en utredning för att kunna bedöma familjens förutsättningar för att kunna ta emot ett barn eller en ungdom.

Som jour- eller familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet en trygg tillvaro, en daglig omsorg och en bra uppväxt. Vi på socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp det behöver. Det innebär att vi har regelbunden kontakt med dig och barnet för att följa upp hur barnet har det, och för att se till att både du och barnet får det stöd ni behöver.

Även om barnet inte kan bo hemma av olika anledningar är det av vikt att barnet får umgås med sitt nätverk om det är för barnets bästa. Därför är det viktigt att du, socialtjänsten och barnets föräldrar samarbetar för att barnet ska ha det bra.

Här kan du hitta mer information om vad det innebär att vara familjehem och jourhem (Socialstyrelsen).

Kontaktuppgifter till handläggare

Om du är intresserad av att bli familje- och/eller jourhem är du välkommen att kontakta oss:

Telefonnummer: 08-52302707

Skicka e-post

Ulla Runfeldt är ett av Södertäljes mest erfarna familje- och jourhem. I filmen berättar hon om vad uppdraget innebär och vad uppdragen har betytt för henne.

Exempel på en situation när ett barn inte kan bo hemma:

”Molly är 7 år och går i första klass. Mollys pappa är död. Molly och mamma älskar varandra, men mamma måste få behandling för sitt missbruk och under tiden behöver Molly bo i en annan familj. Så småningom kanske Molly kan flytta tillbaka hem till mamma men om mammas behandling inte visar några framsteg behöver Molly få bo kvar i sin nya familj över en längre tid. Molly behöver trygga vuxna och en stabil vardag."
Innan en familj kan bli ett jour- eller familjehem, gör vi på socialtjänsten en utredning för att kunna bedöma familjens förutsättningar för att kunna ta emot ett barn eller en ungdom.