Medborgarförslag

Du som medborgare i Södertälje kommun, gammal som ung, är välkommen att lämna in förslag till kommunfullmäktige. Det kan handla om allt som rör kommunens verksamhet och ansvar.

Använd blanketten och skriv förslaget så tydligt och kortfattat som möjligt. Skriv bara ett förslag per blankett. Tänk på att blanketten är offentlig handling, vilket innebär att vem som helst har rätt att läsa den. Du hittar blanketten under Dokument.

Förslaget ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad med namnförtydligande, adress och telefon.

Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun,
Stadskansliet,
151 89 Södertälje.

Observera att förslaget inte kan skickas via e-post.