Medborgarförslag

Du som medborgare i Södertälje kommun, gammal som ung, är välkommen att lämna in förslag och frågor till kommunfullmäktige. Det kan handla om allt som rör kommunens verksamhet och ansvar.

Använd blanketten och skriv förslaget eller frågan så tydligt och kortfattat som möjligt. Skriv bara en fråga eller ett förslag per blankett. Tänk på att blanketten är offentlig handling, vilket innebär att vem som helst har rätt att läsa den. Du hittar blanketten under Dokument.

Förslaget eller frågan ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad med namnförtydligande, adress och telefon.

Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun,
Stadskansliet,
151 89 Södertälje.

Observera att förslaget/frågan inte kan skickas via e-post.

Självklart meddelar vi när förslaget/frågan behandlas i kommunfullmäktige.

Bild på Ola Schön

Ola Schön

Kanslichef Telefon: 08-523 019 29 E-post: ola.schon@sodertalje.se