Om kommunen

Två personer går brevid varandra i ett kontorslandskap

Södertälje kommun är en stor organisation med både förvaltningar och bolag som sysselsätter cirka 7 000 personer. Kommunen har många uppgifter. Allt från att se till att det finns bostäder till att stötta och bidra till ett aktivt föreningsliv. Alla som kommer i kontakt med Södertälje kommuns verksamheter ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

I Södertälje är alla verksamheter samlade i en gemensam kommunförvaltning. Övergripande ledning för kommunförvaltningen utövas av stadsdirektören.

Under stadsdirektören lyder kommunstyrelsens kontor som utgör ett stöd för kommunstyrelsen och ansvarar för frågor om styrning, samordning och kontroll av den samlade kommunala verksamheten.

Övriga kontor är socialkontoret, omsorgskontoret, utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret, samhällsbyggnadskontoret, miljökontoret och kommundelarnas kontor.

Södertälje kommuns bolag är samlade i en koncern med namnet Telge.