Försäkringar

Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) erbjuder försäkringar och försäkringskompetens till sina ägarkommuner och deras bolag. Södertälje kommun är delägare tillsammans med andra kommuner i regionen. Nedan kan du läsa om försäkring och hur man anmäler till SRF.

Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Kommunen har genom Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för person som är inskriven i verksamhet i kommunens regi eller där kommunen lämnar bidrag till verksamheten.

På länken kan du läsa vanliga frågor och svar samt anmäla olycksfallsskada: https://www.srfab.net/undersidor/skador.html#olycksfall

Patientskada

Vad gäller patientskada så är alla vårdgivare skyldiga att ha en patientförsäkring enligt patientskadelagen.Den som har drabbats av en patientskada orsakad av en kommunal vårdgivare eller en privat vårdgivare som utför vård i kommunal regi kan anmäla skadan, direkt till SRF eller via kommunen, för att söka ersättning.

På länken kan du läsa vanliga frågo och svar samt anmäla patientskada: https://www.srfab.net/undersidor/skador.html#patientskador

 

Om du vill veta mer om SRF hittar du information på deras hemsida: https://www.srfab.net/