Bolag

Telgekoncernen kallas de kommunala bolag som består av moderbolaget Telge AB samt ett antal dotterbolag. Hela koncernen ägs av Södertälje kommun.

I verksamheten ingår elförsäljning, bostäder, kommersiella och offentliga lokaler,  el- och fjärrvärmenät, stadsnät, vatten och avlopp, hamn, återvinning, krafthandel, science center med mera.

Följande bolag ingår i Telgekoncernen

 • Telge Bostäder
 • Södertälje Hamn
 • Telge Hamn
 • Telge Fastigheter
 • Telge Inköp
 • Telge Nät
 • Telge Återvinning
 • Tom Tits Experiment
 • Telge Tillväxt

Intressebolag

 • Glasberga Fastighets AB (Ägs av Södertälje kommun, Telge Bostäder AB, Riksbyggen Ekonomisk förening och JM Byggnads AB med vardera 25 procent av aktierna)

 • SYVAB (Ägs gemensamt av Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun, Stockholm Vatten och Telge. Telge äger 16,7 procent.)

 • Söderenergi (Ägs till 42 procent av Telge, med ett röstvärde som motsvarar 50 procent vid bolagsstämman.  Huddinge och Botkyrka kommuner äger resterande del.)