Stadsarkivet

Stadsarkivets uppgifter

  • ordna och förteckna handlingar och dokument
  • tillhandahålla arkivmaterial
  • lämna råd och anvisningar i arkivfrågor
  • utöva tillsyn över förvaltningarnas
  • och de kommunala bolagens arkiv
  • hålla ett centralt arkiv (Stadsarkivet)
  • ta emot upphörda förvaltningars arkiv

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

I arkivet finns handlingar från kommunens förvaltningar och kommunala bolag samt från drygt 450 föreningar som deponerat eller överlämnat material till folkrörelsearkivet. Hela stadsarkivet inkl folkrörelsearkivet inrymmer totalt c:a 4000 hyllmeter.

Den äldsta handlingen är en karta från 1681. Men här finns även fattigvårdsstyrelsens protokoll från 1857, gamla klasslistor och betyg, originalprotokoll från kommunens styrelser och nämnder, sociala akter, personalakter mm.

Besök

Om du vill besöka någon av våra arkivdepåer är det bäst att ringa eller maila först och komma överens om en tid. Då hinner vi förbereda inför besöket.