Kopietaxa

Enligt kommunstyrelsens beslut tar vi ut en avgift för kopiekostnader.

Avgifterna utgår ifrån avgiftsförordningen (SFS 1992:191). Avgift tas inte ut för utlämnade av kopior till interna förvaltningar eller för kopior som förtroendevalda eller personalföreträdare begär i sina uppdrag. För kopiering av handlingar på kommunens tryckeri gäller särskild taxa.