Organisation

I Södertälje är alla verksamheter samlade i en gemensam kommunförvaltning. Övergripande ledning för kommunförvaltningen utövas av stadsdirektören.

Under stadsdirektören lyder kommunstyrelsens kontor som utgör ett stöd för kommunstyrelsen och ansvarar för frågor om styrning, samordning och kontroll av den samlade kommunala verksamheten.

Övriga kontor är socialkontoret, omsorgskontoret, utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret, samhällsbyggnadskontoret och miljökontoret.

Södertälje kommuns bolag är samlade i en koncern med namnet Telge.

Du hittar hela organisationsschemat under Dokument.