Politisk organisation

Kommunens nämnder har särskilda ansvarsområden som fastställs i nämndernas reglementen. Nämnderna leder och samordnar sin verksamhet inom sitt ansvarsområde och bereder även vissa ärenden till kommunstyrelsen. Nämnderna styr också vad förvaltningen ska utföra och hur budgeten ska fördelas.

Under "nämnder" i verktygsfältet till vänster kan du hitta mer information om varje enskild nämnd.

Via den här sidan kan du också navigera vidare till den digitala anslagstavlan eller läsa möteshandlingar via kommunens diarium