Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett samråds- och referensorgan knutet till kommunstyrelsen.

Det allmänna syftet med pensionärsrådets verksamhet är att tillföra kommunala verksamheter och till allmänheten förmedla kunskaper om äldres behov liksom och om de särskilda förutsättningar att göra insatser på olika områden, som äldre människor genom sin livserfarenhet har.

Genom pensionärsrådet ges pensionärerna möjlighet att påverka den kommunala verksam­hetens utformning och innehåll samtidigt stimuleras pensionärerna till aktivitet i egna föreningar och samhällslivet i övrigt.

Kommunala pensionärsrådet består av sju ledamöter som utses av kommunfullmäktige, en av ledamöterna som utses av kommunfullmäktige ska också vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen. Varje pensionärsorganisation i Södertälje som tillhör riksorganisation med representation i regeringens pensionärskommitté, PRO:s samordningsgrupp och SPF seniorernas samrådsgrupp i Södertälje utser en ledamot och en ersättare vardera.

Inom rådet utses ett arbetsutskott som är ett beredande organ till rådet, samt ett antal mindre arbetsgrupper som arbetar med olika sakfrågor eller tillfälliga projekt. Rådet håller minst fyra sammanträden per år.

Pensionärsorganisationer som är representerade i Kommunala pensionärsrådet är PRO (Pensionärernas Riksorganisation), SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund) och SKPF (Svenska KommunalPensionärernas Förbund).

Ledamöter 2023-2026

Ledamöter utsedda av kommunfullmäktige hittar ni nedan under länken Register över förtroendevalda

Följande ordinarie ledamöter är utsedda av pensionärsorganisationerna:

 • Bengt Johansson, SPF Holmfast 
 • Christina Fritshammar, SPF Järna, Mörkö-Hölö, Vårdinge 
 • Peter Clefisch, SPF Östertälje
 • Ebon Eriksson, SPF samrådsgrupp
 • Inez Johansson, SKPF
 • Lennart Karlström, PRO Centrala Tälje
 • Bo Ohlson, PRO Hölö-Mörkö
 • Sven Öberg, PRO Järna-Vårdinge
 • Carina Larsson, PRO Västra Tälje
 • Margit Jakobsson, PRO Östra Södertälje
 • Agneta Enbom Holz, PRO samorganisation 
 • Branka Glasencnik, PRO Mozaik