Kommunens diarium

Här hittar du information om vad som finns i Södertälje kommuns digitala diarium och hur du gör för att söka efter olika typer av dokument.

I Södertäljes diarium hittar du:

  • Ärenden och handlingar
  • Dagens post
  • Veckans post
  • Beslutsunderlag, kallelser och protokoll för nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges sammanträden från 1/1-2022. Äldre underlag visas under fliken ”Möten, handlingar och protokoll” under respektive nämnd.

OBS! Handlingar som innehåller sekretess eller personuppgifter visas inte. I nuläget ingår inte samhällsbyggnadskontoret i e-diariet.

Här hittar du diariet.

Så här använder du diariet

I Södertälje kommuns diarium hittar du skrivelser, kallelser och protokoll till nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden två år tillbaka i tiden. För handlingar äldre än två år kontakta stadsarkivet.

  •  Ange sökord i Sök med fritext och/eller välj informationstyp, nämnd eller datum
  • Om du redan vet ärendets diarienummer skriv det i fritextfältet och välj därefter informationstyp ärende. Ett diarienummer består av ett årtal och ett nummer: XXXX/XX
  • Om du får för omfattande sökresultat, använd sökfälten för att precisera din sökning. När du fått fram ditt sökresultat kan du göra ytterligare filtrering för att precisera din sökning genom att skriva in ett sökord i det tomma fältet och trycka Filtrera.