Kommunala funktionshinderrådet

Ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och funktionshinderorganisationerna.

Kommunala funktionshinderrådet är Södertälje kommuns organ för samverkan med funktionshinderorganisationerna. Genom kommunala funktionshinderrådet tillförs kommunal verksamhet och planering kunnande och erfarenheter från personer med funktionsnedsättningar och deras organisationer.

Kommunala funktionshinderrådet består av sju politiskt valda ledamöter som utses av kommunfullmäktige, samt av 14 ledamöter som utses av funktionshinderorganisationerna. Funktionshinderrådet är direkt underställt kommunstyrelsen. Inom rådet utses ett arbetsutskott som är ett beredande organ till rådet, samt ett antal mindre arbetsgrupper som arbetar med olika sakfrågor eller tillfälliga projekt.

Ledamöter 2023-2026

Ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige hittar du nedan under fliken Register över förtroendevalda

Följande ledamöter är utsedda av Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn:

 • Carina Bladh, Afasiföreningen
 • Sevina Salci, Astma och Allergiförbundet
 • Stefan Johansson, Attention
 • Åsa Werner, Attention
 • Kristian Hjertkvist, DHR
 • Anton Corbell, FUB
 • Anna Ingebrigtsen, Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn
 • Anna Limell, Neuroförbundet 
 • Oya Tahan Yilmaz, Reumatikerföreningen
 • Eva Molnar, RTP
 • Liiza Pettersson, RTP
 • Håkan Österlund, RSMH
 • Berit Nordström, Strokeföreningen