Föredragningslistor och protokoll

Här hittar du kommunala funktionshinderrådets föredragningslistor och protokoll.