Omsorgskontoret

Omsorgskontoret arbetar på uppdrag av äldreomsorgsnämnden och omsorgsnämnden, som har ansvar för att ge stöd, vård och omsorg till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Omsorgskontoret har flera verksamheter som finns på olika orter i hela kommunen. Vi arbetar bland annat med:

  • omsorg om äldre människor
  • omsorg om människor med funktionsnedsättning
  • kommunal hälso-och sjukvård

Politiskt ansvarig för omsorgskontorets verksamheter är äldreomsorgsnämnden och omsorgsnämnden.

Högst ansvarige tjänsteperson för omsorgskontorets verksamheter är omsorgsdirektören.

Omsorgskontorets verksamheter styrs bland annat av socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd och service, LSS och hälso-och sjukvårdslagen, HSL.

Om du är osäker på vart du ska vända dig med din fråga kan du vända dig till Kontaktcenter på telefon 08-523 010 00