Kommunledningsgruppen

Kommunförvaltningens ledningsgrupp (KLG) är direktörernas funktion för verkställandet av kommunstyrelsens uppdrag och beslut. KLG består av kontorschefer och avdelningscheferna från kommunstyrelsens kontor. KLG leds av stadsdirektören.

KLG ska på uppdrag av stadsdirektören skapa en hållbar samhällsutveckling i Södertälje kommun genom att:

  • utifrån ett helhetsperspektiv ta ansvar för att uppnå mål och resultat
  • säkra samverkan mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen i Telgekoncernen
  • ständigt rikta ögonen mot omvärlden och ta gemensamt ansvar för att driva frågor som berör helheten
  • säkerställa att den politiska ledningen får kvalitativa beslutsunderlag
  • skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att förverkliga målen
  • företräda hela kommunen, delta och utveckla kontakter/nätverk såväl nationellt som internationellt
  • stå för nytänkande och vara en samlande kraft i framtida utveckling av Södertälje kommun.