Visselblåsning

Du som är anställd i Södertälje kommun eller har en annan arbetsrelation till kommunen, till exempel som konsult, leverantör, praktikant eller arbetssökande kan rapportera ett misstänkt missförhållande. Det är viktigt för oss att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella misstänkta missförhållande i våra verksamheter.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Funktionen kan användas vid misstanke om exempelvis

 • muta
 • bedrägeri
 • stöld
 • jäv
 • olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning
 • närstående som gynnas av anställd i kommunen
 • andra lagbrott.

Gäller inte personliga förhållanden

Funktionen ska inte användas till att rapportera om personliga missförhållanden som endast påverkar den person som rapporterar och dennes arbetssituation, till exempel konflikter. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Om du har synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter kan du använda vårt system för synpunkter och felanmälan.

Rapport om misstänkta missförhållanden kan lämnas av

 • arbetstagare
 • den som söker arbete
 • den som söker/utför volontärarbete/praktik
 • inhyrda arbetstagare
 • egenföretagare som söker/utför uppdrag
 • personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och aktieägare som är verksamma i aktiebolaget.
Så lämnar du en rapport expand_less expand_more

Kommunens visselblåsarfunktion hanteras av Lantero och du lämnar din rapport genom att fylla i formuläret så noggrant som möjligt via denna webbsida: https://lantero.report/sodertaljekommun

För att rapportera något gällande våra bolag går du till telge.se/visselblasning

Så hanteras din rapport expand_less expand_more

Du får en bekräftelse på att din rapport har tagits emot. De uppgifter som du har lämnat i din rapport används för att avgöra om rapporten är en visselblåsning eller inte i lagens mening. Rapporten hanteras i ett första steg av Lantero innan det lämnas vidare till kommunen för eventuell vidare utredning. Vid behov har vi möjlighet att anlita extern utredare.

Så är du skyddad som visselblåsare expand_less expand_more

Skyddet för visselblåsare innebär att kommunen är förbjuden att vidta någon form av repressalier eller vidta åtgärder för att hindra någon från att rapportera.
Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering.
Alla inkomna rapporter hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din identitet skyddas dessutom av sekretess om du rapporterar om ett missförhållande. Din IP-adress kommer inte att sparas och det finns inte heller någon annan möjlighet att identifiera dig.
Förutom visselblåsarlagen finns även skydd för dig som rapporterar om missförhållanden i ett flertal andra lagar. till exempel anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen. Visselblåsarlagen ska komplettera och stärka skyddet i dessa lagar.