Socialkontoret

Socialkontoret arbetar på uppdrag av Socialnämnden och ansvarar för att ge stöd till barn och ungdom, försörjningsstöd, vuxna med psykisk funktionsnedsättning och missbruk. För att få vissa insatser krävs ett särskilt myndighetsbeslut enligt gällande lagstiftning.

Socialkontoret har flera verksamheter som finns på olika platser i hela kommunen. Vi arbetar bland annat med:

  • barn- och ungdomsvård
  • familjerätt och familjerådgivning
  • ekonomiskt bistånd och stöd att bli självförsörjande samt budget- och skuldrådgivning
  • arbetsmarknadsfrågor
  • vuxna med psykiska funktionsnedsättningar
  • vuxna med beroende och missbruk
  • tillsyn och tillstånd med bland annat folköls- och tobaksförsäljning och alkoholtillstånd.

Politiskt ansvarig för socialkontorets verksamheter är socialnämnden.

Högst ansvarige tjänsteperson för socialkontorets verksamheter är socialdirektören.

Socialkontorets verksamheter styrs bland annat av socialtjänstlagen, SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU och lagen om vård av missbrukare, LVM.

Om du är osäker på vart du ska vända dig med din fråga kan du vända dig till Kontaktcenter på telefon 08-523 010 00