Lantmäterimyndigheten

I Södertälje finns en kommunal lantmäterimyndighet som svarar för fastighetsbildningen i kommunen.

Med fastigheter menas mark och inte hus eller byggnader, som är en vanlig missuppfattning. Varje år inkommer ungefär 120 ansökningar om lantmäteriförrättningar till myndigheten.

Lantmäterimyndigheten är inrättad som eget kontor under miljönämnden.

Läs om Lantmäterimyndighetens verksamhet.