Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidskontoret ger service inom området på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. Kontoret består av en stab som är en gemensam resurs för hela kontoret och samordnar arbetet med ekonomi, kvalitetsarbete och utredningar inom kultur- och fritidsområdet.

Kultur- och fritidskontoret ansvarar för:

  • Luna kulturhus med bibliotek, utställningsverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet och medborgarservice
  • Kulturskola
  • Kulturprogram
  • Torekällbergets museum och kulturmiljö
  • Föreningsbidrag, bidrag till kulturgrupper och studieförbund, lotteritillstånd
  • Uthyrning av idrottsanläggningar och skollokaler
  • Idrottsanläggningar
  • Fritidsgårdar
  • Fritidsverksamhet för funktionshindrade


Du når kultur- och fritidskontorets handläggare via växeln: 08-523 010 00.