Äldre stadsarkiv

Så länge som Södertälje stad har funnits har dokument av olika slag producerats. Genom Rådhusbranden 1719 förstördes troligen det mesta av stadens arkiv.

Det som finns kvar av de allra äldsta arkiven är det som då redan inlevererats till statliga myndigheter. Kyrkoarkiven finns också kvar och är inlevererade till Stockholms stadsarkiv (landsarkiv för Södertälje).

Inför utgivandet av Södertälje stads historia, del 1, skrev huvudförfattaren Sven Ingemar Olofsson ner en källförteckning till de äldre arkiv som finns om Södertälje på olika arkivinstitutioner, för åren 1433-1800. (Observera att Stockholms stadsarkiv numer är landsarkiv för Södertälje och inte Uppsala som det anges i texten.)