Arkivbildare

Här hittar du Södertälje kommuns arkivbildande enheter.

A expand_less expand_more

Almnäs skola (Tveta kommun)
Allaktivitetshuset i Saltskog
Andersborgs inackorderingshem 
Arbetsgruppen för anpassningsfrågor (AFA)
Arbetslivsnämnden
Arbetslöshetskommittén
Arbetslöshetsnämnden
Arbetsmarknadscentrum/enheten
Artursbergs korttidsboende
Artursbergs ålderdomshem
Arvodesnämnden
Aska skola (Enhörna kommun)
Aska småskola (Enhörna kommun)

B expand_less expand_more

Backa skola (Överjärna kommun)
Barnavårdsmannen
Barnavårdsnämnden
Berga ambulatoriska skola (Vårdinge kommun)
Berga skola (Vårdinge kommun)
Bergius donationsfond (Tveta kommun)
Bildningsnämnden
Björkens förskola
Björkestaskolan
Blombacka förskola
Blombackaskolan
Blommans förskola
Boendemiljöberedningen
Bostadsdelegationen/Bostadsförmedlingsnämnden
Bostadsnämnden
Brandalsunds skola (Ytterjärna kommun)
Brandkåren
Brandstyrelsen
Bredsta skola (Överjärna kommun)
Broberga skola (Enhörna kommun)
Broberga småskola (Enhörna kommun)
Broby folkskola (Hölö kommun)
Brolunda förskola
Brolundaskolan
Brunnsäng/Grusåsen kommundel
Brunnsängsskolan
Bränninge skola (Tveta/Östertälje kommun)
Bränninge slöjdskola (Östertälje kommun)
Bränningestrands förskola
Byggnadskontoret
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden Igelsta
Bårstaskolan

C expand_less expand_more

Centrala skyddskommittén
Civilförsvarsnämnden
Colin Leclair-gymnasiet

D expand_less expand_more

Donationsförvaltningen
Drätselkammarens arkiv
Drätselkontorets arkiv

E expand_less expand_more

Edestaskolan
Ekenbergska gymnasiet
Elevhälsan
Elgenstiernska donationsfonden (Turinge kommun)
Elisabethhemmet
Elverksstyrelsen
Eneboda folkskola (Mörkö kommun)
Eneboda skola (Mörkö kommun)
Energiverken
Energiverksstyrelsen
Eneskolan
Enhetsskolan
Enhörna elektriska distributionsförening
Enhörna kommun
Enhörna kommundelsnämnd
Enhörna kyrkskola (Enhörna kommun)
Epidemisjukstugan i Tysslinge (Östertälje kommun)
Euro basket 2003

F expand_less expand_more

Familjebidragsnämnden
Fastighetsföreningen Rosen
Fastighetsnämnden
Fattigvårdsstyrelsen
Flickskolan
Folkskolan
Folkskolans nybyggnadskommitté
Fornbackaskolan
Fosterbarnsnämnden
Foucaultgymnasiet
Fritidsnämnden
Fritidsstyrelsen
Förskolan burspråket
Förskolan Morellen
Förskolan Petunian
Förskolan Pumpan
Förskolan Skeppet
Förskolan Växthuset
Förslagskommittén

G expand_less expand_more

Gas- och elverksstyrelsen
Gasverksstyrelsen
Gatunämnden
Gemensamma kontoret
Geneta kommundel

H expand_less expand_more

Hamnstyrelsen
Handels- och sjöfartsnämnden
Hanstaviks folkskola (Västertälje kommun)
Helenelunds skola (Västertälje kommun)
Helenelunds småskola (Västertälje kommun)
Helenelundskolan
Handikapprådet
Hemhjälpsnämnden
Hemsysternämnden
Herrviks skola (Turinge kommun)
Hovsjöskolan
Hovsjö/Tveta Kommundel
Hyresnämnden
Hälsovårdsnämnden
Hälsovårdsnämnden/Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Högberga- och gröndalsskolan
Högre folkskolan
Hölö-Mörkö kommundel
Hölö elektriska distributionsförening
Hölö frivilliga brandkår (Hölö kommun)
Hölö förskola
Hölö kommun
Hölö kyrkskola (Hölö kommun)
Hölöskolan
Hölö skolbibliotek
Hölö storkommun
Hölö ålderdomshem (Hölö kommun)
Hörningsholms fortsättningsskola (Mörkö kommun)

I expand_less expand_more

Idrotts- och fritidsstyrelsen
Igelsta municipalsamhälle, municipalfullmäktige
Igelsta municipalsamhälle, municipalnämnden
Igelsta municipalstämma
Igelsta skola (Östertälje kommun)
Igelstavikens gymnasium
Informationsavdelningen
Informationsbyrån
Informationscentralen/avdelningen
Invandrarnämnden

J expand_less expand_more

Jutvretens skola (Turine kommun)
Järna elektriska distributionsförening
Järna elektriska verk
Järna Elverk AB
Järna kommun
Järna kommundel
Järna municipalfullmäktige
Järna municipalnämnden
Järna municipalsamhälle
Järna municipalstämma
Järna Storkommun

K expand_less expand_more

Kaxbergs förskola 
Kommunala handikapprådet
Kommunalrådet Hans Mattssons arkiv
Kommunalrådskansliet
Kommundelarnas kontor
Kommunfullmäktige
Kommunhälsan
Kommunledningskontoret
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen donationsförvaltningen
Komvux
Konsult- och service
Konsumentnämnden
Kristidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och museinämnden
Kulturnämnden
Kulturskolan
Kupolens förskola
Kämsta skola (Turinge kommun)

L expand_less expand_more

Lantmäterimyndigheten
Lennart Anderssons arkiv
Lillhagaskolan
Lina småskola (Västertälje kommun)
Lina säteri
Livsmedelsnämnden
Ljungbacken
Ljungbackens förskola
Luftskyddsnämnden
Luna kulturhus
Lärcentrum
Lönenämnden

M expand_less expand_more

Majtorpsskolan
Mariekälla kommundel
Mariekällskolan
Mark- och planeringskontoret
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Miljökontoret
Miljönämnden
Morabergs utbildningscentrum
Musikstyrelsen
Myndigheten för personer med funktionsnedsättning
Mälby småskola (Enhörna kommun)
Mölnbo skola (Vårdinge)kommun
Mölnbo skolbibliotek (Vårdinge kommun)
Mörkö folkbiblioteket
Mörkö kommun
Mörkö ålderdomshem (Mörkö kommun)

N expand_less expand_more

Naturvetargymnasiet
Norra sociala distriktsnämnden
Nyckelskolan
Nygårds skola (Taxinge socken)
Nykterhetsnämnden
Nykvarns kommundel
Nykvarns skola (Turinge kommun)

O expand_less expand_more

Oaxens folkskola (Mörkö kommun)
Oaxens fortsättningsskola (Mörkö kommun)
Omsorgsjournaler från äldreboenden
Omsorgskontoret
Organisationsavdelningen/kontoret
Organisationsnämnden
Oxbackens folkskola
Oxbackens småskola

P expand_less expand_more

Parkavdelningen
Pensionskassan
Pensionsnämnden
Pensionsrådet
Pensionärsomsorg i samverkan
Pershagen/Södra kommundel
Pershagens skola (Östertälje kommun)
Pershagenskolan
Personalkontoret
Personalnämnden
Personalutskottet
Petersborgsskolan (Hölö kommun)
Planeringskontoret
Polisnämnden
Projektet S2000
Pärlans förskola

R expand_less expand_more

Representationsgruppen
Resurscentrum
Ronna kommundel
Ronnaskolan
Rosenborgs folkskola
Rosenborgs småskola
Rosenborgsgymnasiet
Rosenborgsskolan
Rudkälls skola (Turinge kommun)
Rundbergska donationsfonden (Turinge kommun)

S expand_less expand_more

Samarbetskommittén för PRO
Samarbetsnämnden
Samhällsbyggnadskontoret, SBK
Sammanläggningsdelegerade
Satelliten/astronauten förskola
Sjunda ambulatoriska skola (Vårdinge kommun)
Sjunda skola (Vårdinge kommun)
Sjunda skolbibliotek (Vårdinge kommun)
Skarlunda skola (Vårdinge kommun)
Service- och renhållningskontoret
SKAIS konstklubb
Skolbyggnadskommittén
Skolhälsovården
Skolrådet
Skolstyrelsen/Utbildningskontoret
Skrindans förskola
Slåttergården
Småttingbo barnpensionat (Östertälje kommun)
Social- och arbetsmarknadskontoret
Social- och omsorgsnämnden 
Sociala centralnämnden
Socialdistriktsnämnden
Socialförvaltningen
Socialnämnden
Socialvårdsnämnden
Sofia Kylanders fond
Soldalaskolan
SSA-rådet (samverkan skola och arbetsliv)
Stadsarkitektkontoret
Stadsbyggmästarekontoret
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsdirektören
Stadsfullmäktige
Stadsingenjörskontoret
Stadskansliet
Stiftelsen allmännyttiga kioskföretag
Stiftelsen C F Liljewalchs vedfond
Stiftelsen Emy-hemmet
Stiftelsen Södertäljehem
Stiftelsen Turingebostäder
Stipendienämnden
Styrelsen för socialbyråns arkiv
Stålhamraskolan
Sundsviks bibliotek
Sundsöhrs två, Turinge
Sundsörs skola (Turinge kommun)
Svenska för invandrare och akademiker (SFI/SFA)
Svingelns förskola
Södertälje badaktiebolag
Södertälje badkommitté
Södertälje Föreningsråd
Södertälje Företagarcenter
Södertälje Handelsgymnasium
Södertälje Kafé AB
Södertälje Kanal- och Slussaktiebolag
Södertälje Kommunfastigheter
Södertälje kommuns förvaltningsaktiebolag
Södertälje kommunfullmäktige
Södertälje luftvärnskommitté
Södertälje samordningsförbund
Södertälje stadsarkiv
Södertäljeortens polisförbund
Södra sociala distriktsnämnden

T expand_less expand_more

Tavestaskolan
Taxinge socken
Taxinge-Näsby gård
Teknikgymnasiet
Tekniska afton- och söndagsskolan
Tekniska nämnden
Tekniska verken
Telge Djur- och naturgymnasium
Telge Energi
Telge Energiholding AB
Telge kommundelsnämnd
Telgegymnasiet (ej betyg)
Torekällskolan 
Träffpunkt Tälje
Tullgarnsskolan (Hölö kommun)
Tuna småskola (Enhörna kommun)
Turinge elektriska distributionsavdelning
Turinge kommun
Turinge kyrkskola (Turinge kommun)
Turinge skola (Turinge kommun)
Turinge slöjdskola (Turinge kommun)
Turingeskolan
Tveta elektriska distributionsavdelning
Tveta kommun
Tveta kyrkskola (Tveta kommun)
Tveta fortsättningsskola (Tveta kommun)
Tvetabergs skola (Östertälje/Tveta kommun)
Tygelns förskola
Täljegymnasiet
Täljebygdens skolförening

U expand_less expand_more

Upphandlingsenheten
Utbildningskontoret/Elevhälsan
Utbildningskontoret Fornhöjdens förskola
Utbildningsnämnden

V expand_less expand_more

Valla förskola
Vallaskolan
Valnämnden
Wasaskolan
Vattenledningsstyrelsen
Wendela Hebbegymnasiet
Vårdinge elektriska distributionsavdelning
Vårdinge fasta skola (Vårdinge kommun)
Vårdinge kommun
Vårdinge kommundelsnämnd
Vårdinge kyrkskola (Vårdinge kommun)
Värmeverket
Västergårdsgymnasiet
Västertälje elektriska distributionsförening
Västertälje kommun
Västertälje kommundel

Y expand_less expand_more

Yrkesskolan
Ytterenhörna kommun
Ytterjärna kommun
Ytterjärna kyrkskola
Ytterjärna ålderdomshem

Å expand_less expand_more

Ålderdomshems-byggnadskommittén
Årsbokens förskola

Ä expand_less expand_more

Äldreomsorgskontoret
Äldreomsorgsnämnden
Äldreomsorgskontoret/pensionärsrådet

Ö expand_less expand_more

Örjansskolan
Östertälje elektriska distributionsförening
Östertälje fortsättningsskola (Östertälje kommun)
Östertälje kommun
Östertälje kommundel
Östertälje skola för undervisning i hushållsgöromål (Östertälje kommun)
Östertälje skola (Östertälje kommun)
Östertälje slöjdskola (Östertälje kommun)
Östertälje ålderdomshem (Östertälje kommun)
Östra sociala distriktsnämnden
Överenhörna kommun
Överenhörna skola (Överenhörna)
Överförmyndarnämnden
Överjärna centralskola (Överjärna kommun)
Överjärna folkskola (Överjärna kommun)
Överjärna kommun
Överjärna småskola (Överjärna kommun)
Överjärna ålderdomshem (Överjärna kommun)