Upphörda kommuners arkiv

I Södertälje stadsarkiv ingår även äldre upphörda kommuners arkiv.

Från 1863 finns följande arkiv bevarade:

Hölö kommuns arkiv             1863-1970
Mörkö kommuns arkiv         1863-1951
Turinge kommuns arkiv 1863-1970
Tveta kommuns arkiv  1863-1951
Östertälje kommuns arkiv   1863-1962
Ytterenhörna kommuns 1863-1951
Överenhörna kommuns  1863-1951
Enhörna kommuns arkiv  1952-1966
Vårdinge kommuns arkiv 1863-1951
Ytterjärna kommun  1863-1951
Överjärna kommun 1863-1951
Järna kommun  1952-1970
Järna municipalsamhälle        1912-1955
Södertälje stad    1863-1970
Västertälje kommun 1863-1945