Demokrati

Demokrati och delaktighet är en viktig fråga för Södertälje kommun. Du som bor här kan göra din röst hörd på olika sätt.

Demokratifilm: Gör din röst hörd!

Ungdomar har många idéer och en vilja att vara med och påverka. Men det är inte alltid de vet hur de ska gå till väga. Med vår demokratifilm: Gör din röst hörd! vill vi öka ungas kunskap om att de kan vara med och påverka i samhället. Deras röster och åsikter är viktiga. Genom filmen vill vi uppmana till engagemang och inspirera till att göra sin röst hörd. Här hittar du länk till filmerna

Påverka på olika sätt

För Södertälje kommun är viktigt att medborgarna känner att de kan delta i demokratiska processer, vara med och påverka samhällsfrågor och bidra med egna tankar och idéer. Det går att påverka och engagera sig på olika sätt. Läs mer om hur du kan påverka