EU-valet 2024

Hand som lägger sin röst i EU-valet framför EU-flaggan.

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Mellan den 22 maj (förtidsröstningen startar) och söndagen den 9 juni kan du använda din demokratiska rätt att vara med och bestämma i vilken riktning Europa ska gå och vem du vill ska försvara dina intressen i EU.

Det svenska valsystemet har sin grund i allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta. Att val är allmänna innebär att rösträtten bestäms endast utifrån sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, som ålder, medborgarskap och bostadsort.

Att vi i Sverige har lika rösträtt innebär att vi har en röst per person, det vill säga, alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet. Fria val innebär att ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på och hemliga val att väljaren inte är tvungen att visa eller berätta hur man har röstat. Direkta val innebär att de som sitter i exempelvis kommunfullmäktige är direktvalda av folket, de utses av väljarna.

För att ha rösträtt måste väljaren ha fyllt 18 år senast på valdagen, det gäller för alla val. Därutöver gäller särskilda regler för de olika valen. För val till Europaparlamentet gäller att du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige eller att du är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Läs om hur du röstar här!

Vem får rösta? expand_less expand_more

Du får rösta i EU-valet i Sverige om du är:

 • 18 år senast på valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du fyller 18 år senast den 9 juni, och 
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du måste ha anmält dig senast den 10 maj. Mer information finns på valmyndighetens sidan EU-medborgare som vill rösta i EU-valet.

Som svensk medborgare som röstar i Sverige behöver du inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt. Är du upptagen i röstlängden och har rösträtt kommer du att få ett röstkort. På röstkortet finns information om namn, adress och öppettider för din vallokal.

Väljare med en funktionsnedsättning som vill rösta i EU-valet i Sverige kan få hjälp att rösta i vallokalen om det behövs. Alla vallokaler ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Du kan också få hjälp att rösta genom bud eller ambulerande röstmottagare.

Var och när kan jag rösta? expand_less expand_more

Förtidsröstningen - 22 maj till 9 juni

Mellan den 22 maj och den 9 juni kan du förtidsrösta i EU-valet i hela Sverige. Du kan rösta i vilken vallokal som helst under förtidsröstningsperioden. Du behöver ha med ID-handling och röstkort för att förtidsrösta. Om du saknar id-handling kan en annan person intyga din identitet, förutsatt att de visar sin id-handling. Om du saknar röstkort kan du beställa ett nytt röstkort s.k. dublettröstkort val.se eller i röstlokalen. I Södertälje finns elva förtidsröstningslokaler, varav en är öppen på valdagen (Lunagallerian). Du hittar samtliga förstidsröstningsplatser samt adresser och öppettider här.

Om du röstar i en annan kommun så skickas ditt valkuvert med ditt röstkort till din vallokal på valdagen. Där räknas din röst när vallokalen har stängt. Ditt valkuvert separeras från röstkortet innan rösterna räknas för att garantera din valhemlighet.

Valdagen - 9 juni 2024

På valdagen röstar du i din vallokal, det står på röstkortet vilken vallokal du röstar i. Endast de röstberättigade i distriktet kan rösta i den vallokalen som står på röstkortet.

Vallokalen och vallokalens öppettider står på ditt röstkort, som skickas hem till dig. Vallokalerna har öppet kl. 8-21. Du behöver ID-handling och eventuellt röstkort för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal. Här hittar du alla vallokaler och dess öppettider.

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen så kan du rösta i förtidsröstningslokalen i Lunagallerian på valdagen.

Hur går det till att rösta i vallokalen? expand_less expand_more

Vallokalen kan kännas främmande för den som inte tidigare har röstat.

Så här går det till att rösta:

 1. Välj en valsedel för det partiet du vill rösta på.
  Valsedlarna finns på en avskärmad plats i lokalen.

 2. Ta ett valkuvert.

 3. Gå in ensam bakom en ledig valskärm och rösta.
  Om du vill personrösta, kryssa för en kandidat på valsedeln.

 4. Lägg valsedeln i kuvertet och gå till röstmottagaren.

 5. Visa din ID-handling och lämna ditt kuvert till röstmottagaren.

 6. Röstmottagaren prickar av dig i röstlängden och lägger ner valkuvertet i valurnan.

Bra jobbat! Nu har du röstat!

Hos Valmyndigheten finns mer information om hur det går till att rösta, där kan du också se en film som visar hur röstningen går till.

Valet i datum (valkalender) expand_less expand_more

Valkalender (valet i datum)

Mars

Valmyndigheten skickar ut brev till medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige. Brevet innehåller information om hur de som vill rösta i Sverige ska göra för att anmäla sig till röstlängden.

25 april

Alla röstberättigade som har utvandrat från Sverige men som ska finnas kvar i den svenska röstlängden ska ha fått sina utlandsröstkort.

25 april

Väljare som befinner sig utomlands får tidigast denna dag göra i ordning och skicka en brevröst från utlandet.

10 maj

Sista dag för medborgare i andra EU-länder som vill rösta i Sverige att anmäla sig till den svenska röstlängden. Det är också sista dag att begära att bli borttagen från den svenska röstlängden för dem som vill rösta i något annat EU-land.

16 maj

Röstberättigade kan tidigast denna dag rösta på svenska ambassader och konsulat i utlandet. Röstmottagningen startar vid olika tidpunkter och pågår under olika lång tid.

22 maj

Förtidsröstningen startar i Sverige. Röstberättigade som är bosatta i Sverige ska ha fått sina röstkort.

9 juni, valdagen

Vallokalerna har öppet 08.00–21.00.

När röstningen har avslutats genomför kommunerna en preliminär rösträkning.
Det preliminära resultatet visas på val.se.  

10 juni

Länsstyrelsen påbörjar den slutliga rösträkningen. Länsstyrelserna kontrollräknar alla röster och räknar även personrösterna. Räkningen tar cirka en vecka.

Cirka en vecka efter valdagen

Valmyndigheten fastställer valresultatet och utser ledamöter och ersättare. Valet avslutas genom att Valmyndigheten publicerar valresultatet på myndighetens anslagstavla och val.se.

 

Det här händer i Södertälje

Här kan du ta del av evenemang och insatser som görs i Södertälje kommun och som kopplar till EU-valet.

22 maj

Förtidsröstningen startar i Sverige. Röstberättigade som är bosatta i Sverige ska ha fått sina röstkort.

23 maj

Valinformatörerna börjar jobba.

25 maj

Medborgardagen i Stadshuset och Stadsparken

På medborgardagen kommer du att kunna träffa valinformatörer och testa på att rösta. På Stadsparkens scen blir det samtal om valet till Europaparlamentet.

Aida Badeli (MP plats 9)
Simona Mohamsson (L plats 3)
Dick Erixon (SD plats 3)
Michaela Hollies (KD plats 5)
Martha Aguirre (V plats 4)
Sarkis Katchadourian (S plats 10)
Malin Björk (C plats 19) 

6 juni

Nationaldagsfirande, Torekällberget

På nationaldagsfirandet på Torekällberget kommer du att kunna träffa valinformatörer och testa på att rösta. 

9 juni, valdagen

Vallokalerna har öppet 08.00–21.00.

När röstningen har avslutats genomför kommunerna en preliminär rösträkning.
Det preliminära resultatet visas på val.se.  

12 juni, offentlig sammanräkning

Valnämnden i Södertälje kommun sammanträder onsdagen klockan 09.00 för att räkna de sista avgivna förtidsrösterna m.m. i valet. Detta gör man i Stadshuset, Nyköpingsvägen 26, Södertälje.

EU-valet 2024

Södertälje röstar


Celem Unii Europejskiej jest umacnianie pokoju!


Varför röstar du?