Här kan du rösta

Söndagen den 9 juni genomförs val till Europaparlamentet. Nedan följer en kort information om hur valet genomförs i Södertälje.

Rösta i vallokal

På valdagen den 9 juni är vallokalerna öppna från klockan 08.00 till klockan 21.00. Av röstkortet framgår i vilken vallokal du ska rösta. Röstkortet kommer till dig med post från den statliga Valmyndigheten. Observera att det kan vara en ny lokal jämfört med förra valet. Du kan enbart rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Till vallokalen måste du ta med en ID-handling. 

 

Förtidsröstning

Mellan onsdagen 22 maj och söndagen 9 juni kan du rösta i förtid. Förtidsröstning kan under denna tid genomföras varje vardag, måndag t o m fredag (förutom på nationaldagen då det kan förekomma ändrade öppettider), på följande ställen:


Mötesplats Bergvik, Telgehusvägen 4 kl 10-18

Hagabergs folkhögskola, Erik Dahlbergsväg 60 kl 10-18

Församlingshemmet, Kyrkvägen 10, Järna kl 10-18

Hovsjö Hub, Hovsjö centrum kl 10-18

Stadshuset, Nyköpingsvägen 26 kl 10-18

Lunahuset, Nygatan 22 kl 10-18

Scaniarinken, Genetaleden 1 kl 10-20

 

I Lunahuset kan man också förtidsrösta på lördagar, söndagar och nationaldagen kl 11-15. På valdagen söndag den 9 juni är lokalen öppen för förtidsröstning mellan kl 08.00-21.00.

Scaniarinken kan man också att kunna förtidsrösta på lördagar, söndagar och på nationaldagen kl 11-15 förutom på valdagen.

I Stadshuset kan man också förtidsrösta lördag den 25 maj kl 10-15.

Församlingshemmet i Järna är även öppet på lördagar och på nationaldagen mellan 11.00 -15.00 under den tiden förtidsröstningen pågår.

Biblioteket i Mölnbo kan man förtidsrösta torsdag 23 maj, tisdag 28 maj, torsdag 30 maj och tisdag 4 juni. Öppettiderna är kl 10-18.

Hölö bibliotek kan man förtidsrösta fredag 24 maj, måndag 27 maj, fredag 31 maj och måndag 3 juni. Öppettiderna är kl 10-18.

mötesplats Enhörna som ligger vid ICA-butiken i Ekeby, kan man förtidsrösta onsdag 22 maj, måndag 27 maj, torsdag 30 maj, måndag 3 juni och tisdag 4 juni. Öppettiderna är kl 10-18.

Fornbackaskolan kan man förtidsrösta lördag den 25 maj, söndag den 26 maj, lördag den 1 juni och söndag den 2 juni. Öppettiderna är kl 10-16. 

 

Röstkortet

På ditt röstkort står vilken vallokal du ska gå till och rösta i på valdagen. Du kan bara rösta i den vallokal som står på röstkortet. På röstkortet står också i vilka val du har rösträtt. Om du har tappat bort ditt röstkort kan personalen i en förtidsröstningslokal hjälpa dig att få ett nytt. Även personalen i kommunens Kontaktcenter i Södertälje stadshus kan hjälpa dig att få ett nytt röstkort. 

 

När kommer röstkorten?

Senast den 22 maj ska du ha fått ditt röstkort. Valmyndigheten skickar ut röstkort till alla som har rösträtt och finns i röstlängden. Det är där du är folkbokförd den 22 april som avgör var du ska rösta. Alla som finns i röstlängden ska få ett röstkort skickat till sin hemadress. Hemadress är den adress som du är folkbokförd på.

Om du har frågor om valet kan du vända dig till kontaktcenter i Södertälje kommun, på Nyköpingsvägen 26. Stadshusets kontaktcenter är öppet måndag – torsdag 08.00-17.00 och fredag 08.00-15.00. Söndag den 9 juni kommer vårt kontaktcenter att vara öppet mellan klockan 08.00-21.00.Telefonnummer dit är 08-523 010 00.


Budröstning

Man kan rösta med bud om man på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal. Man kan också rösta med bud om man är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Om du bor utmed en lantbrevbärarlinje kan lantbrevbäraren vara bud åt dig. 
Det krävs ett särskilt material för att kunna budrösta. Du kan få detta material från kommunen eller den statliga Valmyndigheten.


Ambulerande röstmottagare

För dig som inte kan ta dig till en vallokal, och inte har någon anhörig eller annan som kan agera bud, har kommunen ambulerande röstmottagare. Om du har behov av att rösta med en ambulerande röstmottagare ska du kontakta kommunen, telefon 08-523 010 00. 

 

Röstmottagning med begränsat tillträde

22 maj kl 10-12 Lillängens vård- och omsorgsboende

23 maj kl 14-16 Tunabergs vård- och omsorgsboende

24 maj kl 14-16 Ljungbackens vård- och omsorgsboende

27 maj kl 10-12 Måsnarens vård- och omsorgsboende

27 maj kl 14-16 Attendo i Hovsjö vård- och omsorgsboende

28 maj kl 10-12 Heijkensköldska gårdens vård- och omsorgsboende

28 maj kl 14-16 Oxbackshemmet

29 maj kl 10-12 Mariekällgårdens vård- och omsorgsboende

29 maj kl 14-16 Björkmossens vård- och omsorgsboende

30 maj kl 10-12 Wijbackens vård- och omsorgsboende

30 maj kl 14-16 Glasberga vård- och omsorgsboende

31 maj kl 13-15 Tallhöjdens vård- och omsorgsboende

3 juni kl 10-12 Tysslinge SIS