Om EU

Kartbild över Europa med EU-stjärnorna i mitten av bilden.

EU står för Europeiska unionen och grundades av sex länder för att få slut på konflikter och krig i Europa och i stället skapa ett samarbete mellan europeiska länder genom en gemensam europeisk kol-och stålproduktion. År 2024 omfattar EU 27 medlemsländer. EU-valet är viktigt eftersom Europaparlamentet fattar beslut om frågor som direkt påverkar flera aspekter av alla EU-medborgares liv (det rör jobb, hälsa, miljö, etcetera).

Så påverkar EU oss

Europaparlamentet utformar och stiftar lagar som påverkar livet för alla EU-medborgare. De lagar som stiftas på EU-nivå står över svensk lagstiftning. Frågor på EU-nivå rör exempelvis områden som asylpolitik, energi, miljöfrågor, fiske, konsumentskydd, produktsäkerhet och gränsöverskridande brottslighet. EU-länderna samarbetar också vid större internationella kriser, som exempelvis under coronapandemin 2020–2021. Utöver att fokusera på viktiga politiska, ekonomiska och sociala frågor så godkänner Europaparlamentet EU:s budget, granskar hur pengarna används och beslutar om handelsavtal. Europaparlamentet väljer EU-kommissionens ordförande samt utser och ställer kommissionsledamöter till svars.

Med sina gemensamma mål och samarbete mellan medlemsländerna har EU en betydande global påverkan. Gemensamma utmaningar som klimatförändringar och gränsöverskridande brottslighet diskuteras och hanteras på EU-nivå för att hitta gemensamma lösningar. EU har som gemensamt mål att vara en utsläppsneutral kontinent år 2050. På riksdagens hemsida kan du läsa mer om hur EU fungerar och hur det påverkar oss i Sverige.

Här nedan hittar du exempel på hur Södertälje kommun påverkas av EU.

Södertälje söker EU-medel för att utveckla hållbar godslogistik (sodertalje.se)

Europaparlamentsval expand_less expand_more

EU-valet är en demokratisk process där EU-medborgare röstar fram ledamöter till en av EU:s huvudinstitutioner, Europaparlamentet.

Valet äger rum vart femte år och hålls i samtliga 27 EU-medlemsländer. Vid varje val väljs ett antal ledamöter, inför 2024 kommer 720 ledamöter att väljas, varav 21 från Sverige. Europaparlamentets ledamöter företräder de 450 miljoner människorna som bor i EU och deras intresse på europeisk nivå.

7,6 miljoner svenskar får rösta i EU-valet 2024, av dessa är 560 000 förstagångsväljare. 68 399 personer är röstberättigade i Södertälje.

Riksdagspartierna och EU expand_less expand_more

Många partier kandiderar till Europaparlamentet. De största partierna är våra riksdagspartier. Här nedanför kan du läsa vad respektive parti tycker om EU. Läs gärna mer på partiernas hemsidor.

Du kan också läsa mer om vilka partier som deltar i EU-valet 2024 här

 

”EU ÄR VÅRT VIKTIGASTE SAMARBETE”
”Vi vill se ett långsiktigt och hållbart EU. Därför arbetar vi aktivt med EU-politik i riksdagen och i Europaparlamentet och driver på för att Sverige tar en aktiv roll i EU-samarbetet.”

Läs mer om Centerpartiets politik här

 

”VI HAR EN LÅNGSIKTIG VISION OM ETT FEDERALT EUROPA” 
”Tack vare EU har demokratin i Europa stärkts. Vi vill fördjupa och utöka EU-samarbetet.”

Läs mer om Liberalerna politik här

 

”Sveriges medlemskap i Europeiska unionen gör oss till ett bättre, rikare och starkare land. Den gemensamma inre marknaden utgör grunden för svenskt ekonomiskt välstånd och våra företags konkurrenskraft.”

”EU:s fokus ska ligga på att lösa gemensamma problem som Sverige och de övriga medlemsstaterna inte kan hantera ensamt och i frågor där det finns ett stort värde av att EU agerar gemensamt, till exempel handel och inre marknad, klimat och miljö, konkurrenskraft, migration och säkerhet.”

Läs mer om Moderaternas politik här.

 

”EU ÄR ETT VIKTIGT FORUM FÖR DE STORA FRÅGORNA” 
”Samarbetet i EU är vår bästa chans för att lyckas med den gröna omställningen i Europa och dessutom ha en ledande röst i det globala arbetet för att rädda klimatet.”

Läs mer om Miljöpartiets politik här.

 

”EN TRYGG OMVÄRLD LEDER TILL ETT TRYGGARE SVERIGE.” 
”Vi behöver ett starkt och enat EU för att bryta segregationen, bekämpa brottsligheten, öka takten i klimatomställningen och värna den svenska välfärdsmodellen.”

Läs mer om Socialdemokraternas politik här.

 

”EU har utvecklats till en byråkratisk koloss” ”Vi behöver den inre marknaden och ett gemensamt yttre gränsskydd, men i övrigt motsätter vi oss EU:s överstatlighet.”

Läs mer om Sverigedemokraternas politik här.

 

”EU:S GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN ÄR VIKTIGA OCKSÅ I VÅR TID”
”För Kristdemokraterna är det viktigt att EU används på rätt sätt – att gränsöverskridande utmaningar löses tillsammans och att beslut fattas på bästa ändamålsenliga nivå.”

Läs mer om Kristdemokraternas politik här.

 

Vänsterpartiet behövs i EU
”Vi vill motverka EU:s utveckling i federal, överstatlig riktning och arbetar för att föra tillbaka makt till svenska folket. Vi arbetar för en rättvis klimatomställning, en solidarisk asylpolitik, en progressiv bostadspolitik och fler trygga jobb.”

Läs mer om Vänsterpartiets politik här.

Vad händer efter valet? expand_less expand_more

Efter valet bildar de valda ledamöterna politiska grupper och väljer en talman samt EU-kommissionens ordförande. Dessa grupper representerar olika politiska och nationella intressen inom parlamentet. För närvarande finns det sju politiska grupper i Europaparlamentet. 

Läs mer om grupperna här.


Efter valet kan du läsa mer om valresultatet på valmyndighetens hemsida. Just nu hittar du endast valresultat från valet 2022 och tidigare val.

Du är EU! Centrala budskap om EU expand_less expand_more
The EU in other languages expand_less expand_more

  Read more about the EU in other languages here.