Södertälje söker EU-medel för att utveckla hållbar godslogistik

Södertälje kommun och Södertälje hamn har gemensamt lämnat in en ansökan till EU:s fond CEF (Connecting Europe Facility). Syftet är att genomföra en förstudie för att flytta över mer gods till sjöfart och järnväg, samt öka förutsättningarna för helt fossilfri godslogistik i Södertälje.

Södertälje har redan idag ett utmärkt läge för logistik, med farled, hamn, järnvägar, motorvägar samt det stora verksamhetsområdet Stockholm Syd/Almnäs. Här finns ett flertal företag med inriktning mot godshantering och varudistribution, samt inte minst Scania som har tagit en ledande roll i att utveckla framtidens fossilfria godstransporter på väg. Flera delprojekt hos olika aktörer planeras de närmaste åren för att ytterligare förbättra infrastrukturen, och därmed stärka Södertäljes attraktivitet men också för att möta framtidens krav på mer hållbara godstransporter.

Södertälje ska bli ledande i Europa

Södertälje kommun, Södertälje hamn samt Scania har under året arbetat fram en ansökan till EU:s fond CEF (Connecting Europe Facility) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa. Ansökan är för att genomföra en förstudie avseende de olika infrastrukturförbättringar som planeras av respektive aktör, men också för att se hur aktörerna kan bli ännu bättre att samspela och tillsammans utveckla hållbara godstransportlösningar. Ambitionen är att Södertälje ska bli ett av Europas ledande exempel på hållbar godslogistik.

Svenska regeringen beslutade torsdagen 22 december att Södertäljes ansökan om medel ska skickas in för behandling av EU. Ett beslut från EU om förstudien får medel kan förväntas i maj 2023.

Ansökan från Södertälje har följande benämning: "Enabling optimal and sustainable goods logistics and green cargo management in Södertälje by reinforcing the Port – The Gateway to the greater Stockholm Region".