Parkering

Bilar står parkerade vid parkeringsskylt.

Kommunen har cirka 2 000 parkeringsplatser i Södertälje. Det är parkeringsenheten som har ansvaret för parkeringsplatser, parkeringsautomater och parkeringsövervakning på kommunens mark. Här hittar du information bland annat om hur du ansöker om tillstånd för boendeparkering, hur du betalar för din parkering och vad som händer om du glömmer att betala.

Under våren 2022 byter vi ut kommunens parkeringsautomater till nya. Här kan du läsa mer om bytet och de nya automaterna.

Två timmars fri parkering  - en del av stödet till lokala handeln

Sedan 8 april gäller två timmars fri parkering på parkeringsytorna vid:

 • Centralplan
 • Tom Tits 
 • Torekällskolan 

De två första timmarna är avgiftsfria, följande timmar gäller beslutad taxa. Var uppmärksam och kontrollera skyltning vid parkeringarna.

Det här är en del av de åtgärder kommunen vidtar för att stödja lokala näringslivet där många drabbas hårt till följd av spridningen av coronavirussjukdomen (covid-19). Läs mer om kommunens åtgärder: Stöd till Södertälje kommuns lokala näringsliv

Ny områdeskod för dig som checkar in via EasyPark

Du som parkerar på de här tre platserna, och som checkar in via EasyPark-appen, titta på betalautomaten så att rätt områdeskod anges. Annars kommer parkeringen att kosta pengar.

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om 2-timmars parkeringen.

Två timmars fri parkering på dessa tre platser gäller fram till den 31 december 2023.

Hitta parkering digitalt!

Vi har sensorer så att du kan se om det finns fria plaster för rörelsehindrade eller hur beläggningen ser ut på parkeringen vid Vettersgatan:

Parkeringsavgifter och betalsätt

Du kan betala din parkering med kontokort, och med de vanligaste bensinkorten i kommunens parkeringsautomater.

När du betalar med kontokort eller bensinkort väljer du tid via belopp, vill du avsluta i förtid checkar du ut. 

Du kan även betala i förskott med mobiltelefonen via Swish eller Easypark .För att det ska fungera måste du registrera dig hos detta bolag.

Betalzoner

Parkeringsavgiften varierar beroende på var och när du parkerar.


Taxa 1

Här kostar det 20 kronor per timme, helgfri vardag mellan klockan 08.00 och 18.00 samt lördagar mellan klockan 08.00 och 16.00. Söndag och helgdag är det avgiftsfritt.

Taxa 2

Här kostar det 15 kronor per timme, helgfri vardag mellan klockan 08.00 och 18.00 samt lördag mellan klockan 08.00 och 16.00. Söndag och helgdag är det avgiftsfritt.

Taxa 3

Här kostar det 10 kronor per timme, helgfri vardag mellan klockan 08.00 och 18.00 samt lördag mellan klockan 08.00 och 16.00. 

Taxa 9

Här får man parkera max 4 timmar i sträck. Här kostar det 10 kronor per timme helgfri vardag mellan 06.00 och 20.00 samt lördag mellan 08.00-16.00

Taxa 4

Här kostar det två kronor per timme, helgfri vardag mellan klockan 08.00 och 18.00.

Här kan du se betalzonerna i webbkarta

Utloggning från parkeringsautomat

I detta formulär kan du skicka oss en anmälan för utloggning från en kommunal parkeringsautomat, och Telgebolagens biljettlösa automater. Tiden för utloggning blir den tid uppgifterna kommit in till oss, det vill säga när du klickat på knappen skicka.

Ha din parkeringsbiljett/registreringsnummer till hands när du ska fylla i formuläret.

Länk till utloggning

Felparkering

Om du parkerar fel eller inte betalar rätt avgift, kan du bli tvungen att betala en kontrollavgift eller en parkeringsanmärkning. Detta brukar i dagligt tal kallas för böter och varierar mellan 700, 900 och 1 300 kronor.

Felparkering på allmän plats
Parkerar du fel på gator och torg, alltså i på allmän plats, kan du få en parkeringsanmärkning på bilrutan. Om du låter fordonet stå kvar riskerar du att få en ny parkeringsanmärkning. Du kan få en ny parkeringsanmärkning nästa dygn om det har gått minst sex timmar från den första rapporteringen. 

Inbetalning görs till Transportstyrelsen, bankgiro 5051-6905

Inbetalning kan även göras via betaltjänsten paypr som du når via QR-koden på parkeringsanmärkningen. Betaltjänsten erbjuder flera alternativ så som Swish- och kortbetalning samt faktura 14 dagar. För utländska bilister erbjuds endast kortbetalning. Serviceavgift kan tillkomma.

Felparkering på enskild plats
Om du parkerar fel på enskild plats, alltså privat mark, tas en kontrollavgift ut. En kontrollavgift ska inte betalas in om du anser att den är felaktig, och vill bestrida den. Den bestrider du skriftligen hos ansvarig utfärdare.

Om du har ställt fordonet så att det hindrar möjligheten för andra att komma fram eller är en trafikfara kan det dessutom flyttas.  Parkeringsvakter och polisen ser till att parkeringsreglerna följs.

 

Så gör du för att överklaga
Om du tycker att beslutet om felparkeringsavgift är fel kan du överklaga inom sex månader. Men du måste ändå betala avgiften. Om du får rätt i din överklagan betalas pengarna tillbaka till dig. 

På parkeringsanmärkningen du fått finns information om vart din överklagan ska skickas till polismyndigheten.

I ditt brev skriver du

 • vad som har hänt
 • varför du tycker att beslutet om felparkeringsavgift är fel
 • ärendenumret på parkeringsanmärkningen
 • bilens registreringsnummer.

 

Om du inte får rätt
Får du inte rätt hos polisen eller hos parkeringsenheten kan du överklaga beslutet till tingsrätten. I vissa speciella fall kan du, om du får prövningstillstånd, därefter över klaga till hovrätten.

Nyttoparkering

Du som arbetar som egen företagare samt inom kommun och landsting kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd om du har extra stora behov att parkera i arbetet.

Med ett nyttoparkeringstillstånd får du parkera på allmänna  parkeringsplatser under högst två timmar i följd, utan att betala. Du får också parkera där det är parkeringsförbud, i högst två timmar. 

Speciella bestämmelser och avgifter för tillstånden

Typ A: Tillståndet gäller alla dagar dygnet runt, avgiften är 12 500 kronor per år inklusive moms för 2021

Typ B: Tillståndet gäller måndag–fredag kl.06.00–18.00, avgiften är 10 500 kronor per år inklusive moms för 2021

Man kan även ansöka tillstånd för ett kvartal eller ett halvår samt ett delat tillstånd. (För två bilar med ett tillstånd)

Nyttoparkeringstillståndet har en giltighetstid på kortet.

Tillståndet gäller inte
 • Där det är förbjudet att stanna
 • På platser för särskilda ändamål (vändplatser, lastplatser och reserverade parkeringsplatser)
 • På privatägd mark, tomtmark
Så här söker du

Sök nyttoparkering via vår e-tjänst (öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Ann Lind, markupplåtare/trafikassistent

Telefon: 08-5230 3122
E-post: ann.lind@sodertalje.se

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett rörelsehinder som gör att du har svårt att gå kan söka ett speciellt parkeringstillstånd som gäller i hela landet och i alla EU-länder.

Tillståndet är personligt och gäller i högst två år. Du kan bara ansöka i den kommun där du är folkbokförd.

 • I Södertälje kommun ger parkeringstillståndet dig rätt att parkera på parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade under högst tre timmar med parkeringsskiva eller längre tid om det står på en skylt
 • på allmänna parkeringsplatser under högst 24 timmar
 • under högst tre timmar i följd där det, enligt en lokal trafikföreskrift, är förbjudet att parkera.
 • befrielse från trängelsskatt, ansöker gör du hos skattemyndigheten

Tillståndet gäller inte på exempelvis vändplatser eller lastplatser, eller där det är förbjudet att stanna, enligt generella regler och lokala trafikföreskrifter.

Så här söker du

Fyll i blanketten Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  med fotografi samt läkarintyg och skicka in den. Du kan även hämta den hos Kontaktcenter i Stadshusets på Nyköpingsvägen 26.

Ansöker du för första gången kan det eventuellt bli aktuellt med ett besök hos kommunens handläggare. Du kan även bli kallad till ett gångtest. I sådana fall får du ett brev hemskickat om detta.

Ansöker du om förnyat tillstånd ska du skicka in en ny ansökan inklusive läkarintyg, samt nytt foto om utseendet har förändrats.

 

Regler kring parkeringstillståndet

Parkeringstillståndet med framsidan utåt och parkeringsskivan ska du placera på insidan av fordonets vindruta så att de syns tydligt utifrån. Tillståndets framsida är den sida där tillståndsnummer samt giltighetstid står.

Om du tappar bort ditt parkeringstillstånd eller om det blir stulet ska du polisanmäla det. Du ska också anmäla det till kommunen, som spärrar tillståndet.

Du måste lämna in en polisanmälan i pappersformat till kommunen innan ett nytt kan utfärdas.

Om du missbrukar ditt tillstånd har kommunen rätt att dra in det.

Regler om parkeringstillstånd för rörelsehindrade på flera språk

Här hittar du parkeringsregler på svenska, arabiska, engelska och finska.

Svenska

Suomi

English

Arabic

Kontakt parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ann Lind, markupplåtare/trafikassistent

Telefon: 08-5230 3122
E-post: ann.lind@sodertalje.se
Adress: Nyköpingsvägen 26

Boendeparkering

Du som bor i Södertälje kan ansöka om ett boendeparkeringstillstånd hos kommunen. Med ett sådant får du parkera i en av kommunens boendeparkeringszoner om du hittar en ledig plats.

Med detta system kan bilen lämnas kvar hemma på samma plats i 14 dygn, mellan den 15 oktober och 15 maj under 6 dygn.


Du har rätt till boendeparkering om du

 • är folkbokförd inom en boendeparkeringszon (se karta här)
 • bor du i city erbjuds du boendeparkering på södra/östra sidan
 • har körkort eller körkortstillstånd för det fordon som du söker tillstånd för
 • står som registrerad fordonsägare i Vägtrafikregistret.

Så ansöker du

Du ansöker och betalar för ditt tillstånd genom vår e-tjänst. Då väljer du mellan att betala per månad (600 kr) eller för tre månader (1 800 kr). Betalningen börjar gälla från den dag du betalar. Vi betalar inte tillbaka avgifter för boendeparkering.

Använd webbläsaren Google Chrome eller Edge när du ansöker.   

Ansök och betala för boendeparkering

Tänk på att:

 • Om du har tjänstebil som du får använda privat behöver du ett intyg från din arbetsgivare.
 • Du kan bara få två tillstånd per bostad och person.
 • Fordonet måste vara personbilsregistrerat.
 • Bor du i andra hand eller är inneboende gör kommunen en individuell prövning av din ansökan.


Förlängning av boendeparkering

Tillståndet prövas varje gång du betalar för ditt tillstånd. En kontroll görs då att du är ägare till fordonet samt att du är mantalsskriven inom rätt boendeparkeringszon. Det gör du genom att gå in på våra e-tjänster.


Säga upp tillstånd

Om du inte förlänger din boendeparkering upphör den automatiskt.

 

Fordonsflytt och skrotning

Omedelbar flytt av felparkerat fordon

Om ett fordon hindrar trafiken eller har övergetts av ägaren kan det tvångsflyttas av kommunen.

Till exempel flyttas fordon om de står för nära ett övergångsställe, på en busshållplats, en lastplats, på en handikapplats utan giltigt tillstånd eller hindrar trafiken vid en utfart eller ett garage. Fordonet körs då med hjälp av bärgningsbil till närmsta lagliga plats eller till kommunens uppställningsplats. 

Flytt av fordon efter brev om uppmaning

Ett fordon kan tvångsflyttas när det stått parkerat en längre tid och trots uppmaningar inte flyttats av ägaren. Fordonet ställs då inom ett inhägnat område, där ägaren inom viss tid kan lösa ut fordonet.

Flytt och skrotning av fordonsvrak

Ett fordon kan skrotas när vi bedömer att det är ett vrak. Fordonet skrotas då med hjälp av ett auktoriserat bilskrotningsföretag. 

Kostnad för flytt och skrotning debiteras registrerad fordonsägare vid beslutet.


Vad kostar det om ditt fordon har flyttats?

Du måste betala kostnaderna för transporten och förvaringen innan du kan hämta ditt fordon. Det kostar mellan 2100-2950 kronor för personbilar, lätta lastbilar och lätta släpfordon som hämtas under kontorstid och där inga extrakostnader tillkommit. 

Om ditt fordon har flyttats och förvarats under en längre, tid ingår kostnaden för uppställning den första månaden, därefter tillkommer 350 kronor i månaden.

Kommunen förvarar fordon 1 månad, högst 3. Vad händer sen? Kommunen tar över ägandet och beslutar om en eventuell försäljning eller skrotning.

Avgiften motsvarar kostnader för att flytta fordon.

 

 

 Anmäla ett fordon som står trafikfarligt eller hindrande

 

Om du vill anmäla ett fordon som står trafikfarligt eller hindrande, kontakta trafikövervakningen på telefon 08-523 031 24.

Kontakt

Trafikövervakningen
Telefon: 08-523 031 24
E-post: parkering@sodertalje.se

 

Fordon som står otillåtet på privat mark

Fordon som står otillåtet på privat mark

Du måste som markägare först själv försöka kontakta fordonsägaren. Efter en månad kan du be kommunen om hjälp. Du måste fylla i en hemställan, som ger kommunen tillstånd att agera på din mark. Du måste även vara beredd på att stå för eventuella kostnader, som idag är ca 2100 kr.

Ladda ner hemställan, skriv under scanna in och maila till parkering@sodertalje.se

 eller skicka per post till:

Trafikövervakningen

Nyköpingsvägen 26

15189 Södertälje

 

Flytt av fordon med fordonsrelaterade skulder

Flytt av fordon med fordonsrelaterade skulder

Från och med den 1 juli 2014 kan kommunerna flytta ett fordon om det står uppställt i strid med gällande parkeringsregler och om fordonets registrerade ägare har mer än 5 000 kronor i obetalda och förfallna felparkeringsavgifter.

Rätten att flytta fordon enligt reglerna gäller barat om:
• Fordonet står parkerat i strid med gällande parkeringsregler.
• Fordonets ägare har mer än 5000 kronor i obetalda och förfallna felparkeringsavgifter (parkeringsanmärkningarna kan vara utfärdade på olika fordon men det är samma person som är betalningsansvarig).
• Felparkeringsavgifterna har utfärdats från och med den 1 juli 2014 och är utfärdade av kommun eller polis.


Om kommunen omhändertar ett fordon som har obetalda felparkeringsavgifter ska kommunen underrätta Kronofogden. Kronofogden har då möjlighet att besluta om att ta fordonet i anspråk för betalning av de obetalda skulderna.

Om Kronofogden inte tar fordonet i anspråk blir det kvar hos kommunen och fordonet återlämnas endast om fordonsägarens alla obetalda felparkeringsavgifter med tillhörande förseningsavgifter betalas.

Parkeringsregler

Här hittar du de flesta parkeringsreglerna samlade och förklarade. På Transportstyrelsens sida STFS, hittar du lokala trafikföreskrifter för alla Sveriges kommuner.

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur du får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå.

Trafikreglerna gäller överallt, både på vägarna och i terrängen – och terräng är enligt trafikförordningen allt som inte är väg. Reglerna gäller alla trafikanter.

Dokument
Stanna och parkera, broschyr från Transportstyrelsen

Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen

 

Infartsparkeringar

För att minska biltrafiken på vägar med mycket trafik och minska trycket på parkeringsplatser i centrum erbjuder Södertälje kommun pendlarparkeringar.

En pendlarparkering är en parkeringsplats i utkanten av Södertälje tätort, där du kan parkera din bil och byta till buss eller tåg för att enkelt ta dig vidare till ditt resmål.

En pendlarparkering kan också förenkla vid samåkning till exempelvis arbetsplatser utanför kommunen.

I dag finns pendlarparkeringar på dessa platser i Södertälje kommun:

 • Östertälje station (avgiftsfri)
 • Södertälje hamn (avgiftsfri)
 • Södertälje syd (avgiftsbelagd)
 • Södertälje centrum (avgiftsbelagd)
Laddstolpar för elbilar

Det finns 16 laddstolpar för elbilar på parkeringplatser som kommunen ansvarar för.


Laddstolparna finns vid

 • 8 st Parkgatan, bakom stadshuset
 • 2 st på nya p-däcket, bakom stadshuset
 • 2 st Bangatan 34
 • 2 st vid Östertälje station
 • 2 st Storgatan i Järna


Ladda under parkeringstiden

Varje laddstolpe kan ladda två bilar samtidigt. För att stå på parkeringsplatserna där laddstolparna finns måste man ha en elbil och elbilen måste ladda under parkeringstiden. Det tar ungefär två timmar att ladda från tom till full. Man kan parkera sin elbil i maximalt 24 timmar på en parkeringsplats för elbilar.

På de parkeringplatser som är avgiftsbelagda måste du betala parkeringsavgiften. 

Servicedagar

Servicedagar gäller i boendeparkeringsområde östra, västra samt södra under perioden 15 oktober till den 15 maj. Parkeringsförbud gäller kl 09.00.17.00 fördelat mellan måndag till fredag på olika gator.

Dagen då det är parkeringsförbud använder vi för att utföra arbeten både ovan och under mark, till exempel gatustädning, snöröjning, byte av belysning, rensning av brunnar och mindre gatuarbeten. Vi passar även på att ordna byggarbetsplatser och ställa upp mobilkranar under dessa tider.

Lättare komma fram

Även framkomligheten för utryckningsfordon och sopbilar förbättras genom att servicedagar finns.

Parkeringsförbudet under servicedagen gäller oavsett om det utförs arbeten eller inte.

Titta på vägmärken på plats

Läs på vägmärkena på plats för att se vilken dag som parkeringsförbudet gäller. Observera att parkeringsförbudet gäller även boendeparkering.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Södertälje kommun, trafikövervakningen på telefon 08-523 031 24.