Parkering

Kommunen har cirka 2 000 parkeringsplatser i Södertälje. Det är parkeringsenheten som har ansvaret för parkeringsplatser, parkeringsautomater och parkeringsövervakning på kommunens mark.

Här kan du bland annat läsa om hur du ansöker om tillstånd för boendeparkering, hur du betalar för din parkering och vad som händer om du glömmer att betala.

Du kan betala din parkering med kontokort, mynt och med de vanligaste bensinkorten i kommunens parkeringsautomater.

När du betalar med kontokort eller bensinkort betalar du i efterskott, och när du betalar med mynt förskottsbetalar du.

Du kan även betala i efterskott med mobiltelefonen via Easypark eller Tele P. För att det ska fungera måste du registrera dig hos något av dessa bolag.

Parkeringsavgiften varierar beroende på var och när du parkerar.

Om du flyttar ditt fordon inom samma område, eller till ett område med lägre taxa, kan du använda samma biljett så länge biljettiden räcker. Till exempel gäller grön biljett även på platser i blå, vit samt gul zon.


Grön zon

Här kostar det 20 kronor per timme, helgfri vardag mellan klockan 08.00 och 18.00 samt lördagar mellan klockan 08.00 och 16.00. Söndag och helgdag är det avgiftsfritt.

Blå zon

Här kostar det 15 kronor per timme, helgfri vardag mellan klockan 08.00 och 18.00 samt lördag mellan klockan 08.00 och 16.00. Söndag och helgdag är det avgiftsfritt.

Vit zon

Här kostar det sju kronor per timme, helgfri vardag mellan klockan 08.00 och 18.00 samt lördag mellan klockan 08.00 och 16.00.

Gul zon

Här kostar det två kronor per timme, helgfri vardag mellan klockan 08.00 och 18.00.

Var löste du biljetten?

För att göra det lättare för dig att till exempel skriva reseräkning kan du se var du löst biljetten. På biljetten finns ett nummer, BAXXXX.

I detta formulär kan du skicka oss en anmälan för utloggning från en kommunal parkeringsautomat. Tiden för utloggning blir den tid uppgifterna kommit in till oss, det vill säga när du klickat på knappen skicka.

Ha din parkeringsbiljett till hands när du ska fylla i formuläret.

Länk till utloggning

Om du parkerar fel eller inte betalar rätt avgift, kan du bli tvungen att betala en kontrollavgift eller en parkeringsanmärkning. Detta brukar i dagligt tal kallas för böter och varierar mellan 400 och 1 000 kronor.

Felparkering på allmän plats
Parkerar du fel på gator och torg, alltså i på allmän plats, kan du få en parkeringsanmärkning på bilrutan. Om du låter fordonet stå kvar riskerar du att få en ny parkeringsanmärkning. Du kan få en ny parkeringsanmärkning nästa dygn om det har gått minst sex timmar från den första rapporteringen. Ett fordon kan som mest få fem felparkeringsavgifter på samma plats.

Felparkering på enskild plats
Om du parkerar fel på enskild plats, alltså privat mark, tas en kontrollavgift ut. 

Om du har ställt fordonet så att det hindrar möjligheten för andra att komma fram eller är en trafikfara kan det dessutom flyttas.  Parkeringsvakter och polisen ser till att parkeringsreglerna följs.

Så gör du för att överklaga
Om du tycker att beslutet om felparkeringsavgift är fel kan du överklaga inom sex månader. Men du måste ändå betala avgiften. Om du får rätt i din överklagan betalas pengarna tillbaka till dig. 

På parkeringsanmärkningen du fått finns information om vart din överklagan ska skickas till polismyndigheten.

I ditt brev skriver du

 • vad som har hänt
 • varför du tycker att beslutet om felparkeringsavgift är fel
 • ärendenumret på parkeringsanmärkningen
 • bilens registreringsnummer.

 

Om du inte får rätt
Får du inte rätt hos polisen eller hos parkeringsenheten kan du överklaga beslutet till tingsrätten. I vissa speciella fall kan du, om du får prövningstillstånd, därefter över klaga till hovrätten.

Om du använder bilen mycket i jobbet och har extra stora behov av att parkera, kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd.

Du kan till exempel få ett nyttoparkeringstillstånd om du jobbar som hantverkare och åker runt hos kunder och byter rör eller liknande. Med ett nyttoparkeringstillstånd får du parkera på allmänna parkeringsplatser under högst två timmar i följd, utan att betala. Du får också parkera där det är förbjudet att parkera, i högst två timmar. Du kan även ansöka om tillstånd som gäller dygnet runt.

Typ A: Tillståndet gäller alla dagar dygnet runt, avgiften är 10 000 kronor per år inklusive moms.

Typ B: Tillståndet gäller måndag–fredag kl.06.00–18.00, avgiften är 7 500 kronor per år inklusive moms.

Du kan även söka nyttoparkeringstillstånd för ett kvartal eller ett halvår.

 • där det är förbjudet att stanna
 • på platser för särskilda ändamål (vändplatser, lastplatser och reserverade parkeringsplatser)
 • på privatägd mark.

Fyll i blanketten Ansökan om nyttoparkeringstillstånd och skicka in den. Du kan även hämta den hos Kontaktcenter i Stadshusets på Campusgatan 26.

Ann Lind, markupplåtare/trafikassistent

Telefon: 08-5230 3122
E-post: ann.lind@sodertalje.se

Du som har ett rörelsehinder som gör att du har svårt att gå kan söka ett speciellt parkeringstillstånd som gäller i hela landet och i alla EU-länder.

Tillståndet är personligt och gäller i högst två år. Du kan bara ansöka i den kommun där du är folkbokförd.

 • I Södertälje kommun ger parkeringstillståndet dig rätt att parkera på parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade under högst tre timmar med parkeringsskiva eller längre tid om det står på en skylt
 • på allmänna parkeringsplatser under högst 24 timmar
 • under högst tre timmar i följd där det, enligt en lokal trafikföreskrift, är förbjudet att parkera.

Tillståndet gäller inte på exempelvis vändplatser eller lastplatser, eller där det är förbjudet att stanna, enligt generella regler och lokala trafikföreskrifter.

Fyll i blanketten Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad och skicka in den. Du kan även hämta den hos Kontaktcenter i Stadshusets på Campusgatan 26. Du måste också bifoga ett fotografi och ett läkarintyg.

Ansöker du för första gången kan det eventuellt bli aktuellt med ett besök hos kommunens handläggare. I sådana fall får du ett brev hemskickat om detta.

Parkeringstillståndet med framsidan utåt och parkeringsskivan ska du placera på insidan av fordonets vindruta så att de syns tydligt utifrån. Tillståndets framsida är den sida där tillståndsnummer samt giltighetstid står.

Om du tappar bort ditt parkeringstillstånd eller om det blir stulet ska du polisanmäla det. Du ska också anmäla det till kommunen, som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.

Om du missbrukar ditt tillstånd har kommunen rätt att dra in det.

Här hittar du parkeringsregler på svenska, arabiska, engelska och finska.

Svenska

Suomi

English

Arabic

Ann Lind, markupplåtare/trafikassistent

Telefon: 08-5230 3122
E-post: ann.lind@sodertalje.se
Adress: Campusgatan 26

Du som bor i Södertälje kan ansöka om ett boendeparkeringstillstånd hos kommunen. Med ett sådant får du parkera i en av kommunens boendeparkeringszoner om du hittar en ledig plats.


Du har rätt till boendeparkering om du
• är folkbokförd inom en boendeparkeringszon (se karta här)
• har körkort eller körkortstillstånd för det fordon som du söker tillstånd för
• står som registrerad fordonsägare i Vägtrafikregistret.

Så ansöker du

Du ansöker och betalar för ditt tillstånd genom vår e-tjänst. Då väljer du mellan att betala per månad (400 kr) eller för tre månader (1 200 kr). Betalningen börjar gälla från den dag du betalar. Vi betalar inte tillbaka avgifter för boendeparkering.

Använd webbläsaren Google Chrome när du ansöker. Internet Explorer har en bugg som gör att du får meddelandet Login error. 

Ansök och betala för boendeparkering

Tänk på att:
• Om du har tjänstebil som du får använda privat behöver du ett intyg från din arbetsgivare.
• Du kan bara få två tillstånd per bostad och person.
• Fordonet måste vara personbilsregistrerat.
• Bor du i andra hand eller är inneboende gör kommunen en individuell prövning av din ansökan.


Förlängning av boendeparkering

Tillståndet prövas varje gång du betalar för ditt tillstånd. En kontroll görs då att du är ägare till fordonet samt att du är mantalsskriven inom rätt boendeparkeringszon. Det gör du genom att gå in på våra e-tjänster.


Säga upp tillstånd

Om du vill säga upp ditt tillstånd, mejla till parkering@sodertalje.se eller skicka in en skriftlig uppsägning med post: Södertälje kommun, Upplåtelser och tillstånd, Boendeparkering, 151 89 Södertälje.

 

Om ett fordon hindrar trafiken eller har övergetts av ägaren kan det tvångsflyttas av kommunen.

Till exempel flyttas fordon om de står för nära ett övergångsställe, på en busshållplats, en lastplats, på en handikapplats utan giltigt tillstånd eller hindrar trafiken vid en utfart eller ett garage. Fordonet körs då med hjälp av bärgningsbil till närmsta lagliga plats eller till kommunens uppställningsplats. Polisen kan berätta om ditt fordon blivit flyttat och var och när du kan hämta ut det.

Om ägaren vägrar att flytta

Ett fordon kan tvångsflyttas när det stått parkerat en längre tid och trots uppmaningar inte flyttats av ägaren. Fordonet ställs då inom ett inhägnat område, där ägaren inom viss tid kan lösa ut fordonet.

Fordonsvrak

Ett fordon kan skrotas när vi bedömer att det är ett vrak. Fordonet skrotas då med hjälp av ett auktoriserat bilskrotningsföretag. Även Trafikverket kan i vissa fall skrota bilar.


Vad kostar det om ditt fordon har flyttats?

Du måste betala kostnaderna för transporten och förvaringen innan du kan hämta ditt fordon. Det kostar 1 500 kronor för personbilar, lätta lastbilar och lätta släpfordon som hämtas under kontorstid och där inga extrakostnader tillkommit. Om det inte finns någon fordonsägare måste markägaren betala flytten. Kostnaden måste betalas till kommunen innan fordonet lämnas tillbaka till ägaren.


Flytt av fordon med vissa förfallna skulder

Från och med den 1 juli 2014 kan kommunerna flytta ett fordon om det står uppställt i strid med gällande parkeringsregler och om fordonets registrerade ägare har mer än 5 000 kronor i obetalda och förfallna felparkeringsavgifter.

Rätten att flytta fordon enligt reglerna gäller barat om:
• Fordonet står parkerat i strid med gällande parkeringsregler.
• Fordonets ägare har mer än 5000 kronor i obetalda och förfallna felparkeringsavgifter (parkeringsanmärkningarna kan vara utfärdade på olika fordon men det är samma person som är betalningsansvarig).
• Felparkeringsavgifterna har utfärdats från och med den 1 juli 2014 och är utfärdade av kommun eller polis.


Om kommunen omhändertar ett fordon som har obetalda felparkeringsavgifter ska kommunen underrätta Kronofogden. Kronofogden har då möjlighet att besluta om att ta fordonet i anspråk för betalning av de obetalda skulderna.

Om Kronofogden inte tar fordonet i anspråk blir det kvar hos kommunen och fordonet återlämnas endast om fordonsägarens alla obetalda felparkeringsavgifter med tillhörande förseningsavgifter betalas.

Vad kostar det att skrota ett fordonsvrak?

Du måste själv betala kostnaderna när ditt fordon skrotas. För personbilar, lätta lastbilar och lätta släpfordon kostar flytten och skrotningen 2 100 kronor. Om fordonet dessutom måste ställas upp kostar det 3 350 kronor.

Förvaring

Om ditt fordon har flyttats och förvarats under en längre tid kostar förvaringen 500 kronor den första månaden och sedan 250 kronor i månaden.


Övriga fordon

Avgiften motsvarar trafikövervakningens kostnader för att flytta fordonet.

 

Anmäla ett fordon som står trafikfarligt eller hindrande

Om du vill anmäla ett fordon som står trafikfarligt eller hindrande, kontakta trafikövervakningen på telefon 08-523 031 24.

Kontakt

Trafikövervakningen
Telefon: 08-523 031 24
E-post: parkering@sodertalje.se

 

Här hittar du de flesta parkeringsreglerna samlade och förklarade. På Transportstyrelsens sida STFS, hittar du lokala trafikföreskrifter för alla Sveriges kommuner.

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur du får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå.

Trafikreglerna gäller överallt, både på vägarna och i terrängen – och terräng är enligt trafikförordningen allt som inte är väg. Reglerna gäller alla trafikanter.

Dokument
Stanna och parkera, broschyr från Transportstyrelsen

Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen

 

För att minska biltrafiken på vägar med mycket trafik och minska trycket på parkeringsplatser i centrum erbjuder Södertälje kommun pendlarparkeringar.

En pendlarparkering är en parkeringsplats i utkanten av Södertälje tätort, där du kan parkera din bil och byta till buss eller tåg för att enkelt ta dig vidare till ditt resmål.

En pendlarparkering kan också förenkla vid samåkning till exempelvis arbetsplatser utanför kommunen.

I dag finns pendlarparkeringar på dessa platser i Södertälje kommun:

 • Östertälje station (avgiftsfri)
 • Södertälje hamn (avgiftsfri)
 • Södertälje syd (avgiftsbelagd)
 • Södertälje centrum (avgiftsbelagd)

I Södertälje finns sju laddstolpar för elbilar i kommunen.


Laddstolparna finns vid

 • Bangatan 34
 • Östertälje station 
 • Holmfastvägen 31
 • Hagagatan/Storgatan
 • Telges kontor på Storgatan och i Järna vid korsningen.

 

Två laddstolpar finns vid Stadshusets parkering. De är främst till för kommunens tjänstebilar. Laddstolparna är ett samarbete mellan Södertälje kommun och Telge Energi, som levererar den miljövänliga elen.

Ladda under parkeringstiden
Varje laddstolpe kan ladda två bilar samtidigt. För att stå på parkeringsplatserna där laddstolparna finns måste man ha en elbil och elbilen måste ladda under parkeringstiden. Det tar ungefär två timmar att ladda från tom till full. Man kan parkera sin elbil i maximalt 24 timmar på en parkeringsplats för elbilar.

På de parkeringplatser som är avgiftsbelagda måste du betala parkeringsavgiften. 

Den 15 maj är det slut på servicedagar i boendeparkeringsområdena östra, västra och södra. Det betyder att du inte behöver komma ihåg att parkera någon annanstans för att kommunen ska kunna göra din gata fin.

Servicedagarna börjar inte gälla igen förrän den 15 oktober. Dagen då det är parkeringsförbud använder vi för att utföra arbeten både ovan och under mark, till exempel gatustädning, snöröjning, byte av belysning, rensning av brunnar och mindre gatuarbeten. Vi passar även på att ordna byggarbetsplatser och ställa upp mobilkranar under dessa tider.

Lättare komma fram

Även framkomligheten för utryckningsfordon och sopbilar förbättras genom att servicedagar finns.

Parkeringsförbudet under servicedagen gäller oavsett om det utförs arbeten eller inte.

Servicedagar gäller i boendeparkeringsområde östra, västra samt södra under perioden 15 oktober till den 15 maj. Parkeringsförbud gäller kl 09.00-17.00 fördelat mellan måndag till fredag på olika gator.

Titta på vägmärken på plats

Läs på vägmärkena på plats för att se vilken dag som parkeringsförbudet gäller. Observera att parkeringsförbudet gäller även boendeparkering.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Södertälje kommun, trafikövervakningen på telefon 08-523 031 24.