Natur i staden

Naturbild i Södertälje stadspark

Naturmiljöer och parker i Södertälje är en viktig del av staden. Träd och växter ger oss olika ekosystemtjänster som genererar ett bättre välmående för oss människor. Förutom att de ger fåglar, djur och insekter ställen att bo på så kan vi få höra fågelsång även i stadens parker. Forskning visar att träd och natur har en lugnande effekt på oss människor.

Ett träd kan ta upp 300 liter vatten per dygn och hjälper därför till att förhindra översvämningar i staden. Fotosyntesen, alltså omvandlingen av koldioxid till syre, renar luften. Träd ger oss också skugga när det är varmt och skyddar mot blåsten under vinterns stormar. När stadens skogar blir för täta rensas de och materialet kan användas till virke och värme. Blommande växter i parker och skogar är viktiga för bins pollinering, som gör att vår matproduktion fungerar.

Stadens skogar och promenader expand_less expand_more

Södertälje tätort är full av skogar för stadsnära friluftsliv. Kusens backe, Rännillunden och Badparken är några exempel. Här är medborgare och besökare välkomna för promenader och aktiviteter. Kommunen tillhandahåller elljusspår och utegym på vissa platser.

Kusens backe

Kusens backe ligger öster om kanalen med en brant sluttning mot stadskärnan. Höjden är en del av en lång grusås och hela området är cirka 28 hektar. Kusens backe är till största delen tallskogsbevuxen, med upp till 150–200-åriga tallar. Namnet Kusen kommer från klensmeden Lars-Petter Couse, kallad Kusen. År 1825 besköt han i fyllan sin tidigare konkurrent, fabrikör D.J. Ekenberg. Couse förmodade felaktigt att fabrikören avlidit och tog genast sitt eget liv. Som självmördare blev han sedan begravd i ovigd jord i Engelbrektsbacken, därefter i folkmun kallad Kusens backe.

Kusens backe har ett mycket högt värde för friluftslivet och antalet besökare är stort. Flera promenadstråk, går genom området och längs kanalen går en del av den sammanhängande strandpromenaden. Många skolor, förskolor och fritids i innerstan har nära till Kusens backe som därigenom har ett mycket stort värde som utflyktsområde. Ett 1,2 km långt elljusspår går i en slinga genom området och avslutas med ett utegym.

Bada i Södertälje expand_less expand_more

I Södertälje finns badplatser både nära staden och på landsbygden, i sötvatten och saltvatten. På de utmärkta badplatserna tar vi prover för att se över kvaliteten på badvattnet, det finns bryggor, livräddningsutrustning och platserna sköts om regelbundet. Hit är alla välkomna att bada.

Lättast hittar du badplatserna i webbkartan.

Hundbad

I Södertälje kommun finns inga speciella, iordningsställda, badplatser för hundar. Däremot finns det gott om sjöar och en lång kuststräcka i kommunen där man kan hitta platser lämpliga för hundbad.

I de allmänna ordningsföreskrifterna för Södertälje kommun framgår att hundar inte får vistas, och heller inte bada, på de offentliga badplatserna under juni, juli och augusti (dessa regler gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst). Övriga delar på året får hundar vistas där, men de måste hållas kopplade.

Trivselregler

För allas trivsel på badplatsen, tänk på följande:

  • Släng skräp i papperskorgen eller ta med det hem.

  • Respektera att hundar inte får vistas på badplatsen 1 juni-31 augusti.

  • Ha inte cykel eller moped på badplatsen.

  • Respektera      eventuell skyltning på plats gällande t ex grillförbud eller anvisade platser för grillning. 

Träd som tas bort expand_less expand_more

Det är kommunens ansvar att ta hand om de träd som växer på gator, torg och i kommunens skogar. Ibland bygger vi om, bedömer att träd utgör en risk eller måste av andra anledningar fälla träd. När det handlar om träd i gatumiljö försöker vi att ersätta dem med nya, på samma plats eller en bit längre bort. I skogsmiljö ser vi till att spara mindre träd när vi tar ner ett större. Ett träd kan vara döende i 5-8 år och därför kan du som medborgare uppleva att det fortfarande är välmående. Vi gör expertbedömningar och tar aldrig ner ett träd i onödan.

Om du undrar vems mark trädet står på så kan du kolla i webbkartan.

Träd på kommunens mark

Vi får ibland frågor från Södertäljebor som vill att vi ska ta ned träd.  Om trädet eller träden är på mark som kommunen äger och sköter kan du skicka en Felanmälan till kommunen. Vi arbetar för biologisk mångfald i naturen, och därför utreder vi noggrant när vi får in en fråga om att ta bort träd. Vi tar vanligtvis inte bort träd för att löv blåser in på din tomt, skymmer din parabol, skuggar din uteplats eller stör utsikten. Men vi gör alltid en ordentlig bedömning.

Det här tar vi hänsyn till:

  • Om trädet är en uppenbar fara för liv eller egendom – vi gör alltid en bedömning på plats där vi undersöker trädets tillstånd, exempelvis rötskador och stammens stabilitet.
  • Trädets betydelse för omgivningen.
  • Hur en fällning påverkar mark och natur under jorden och eventuella problem på grund av sly.
  • Om trädet är värt att skydda. Vissa träd är mer sällsynta än andra.

Det är förbjudet att beskära eller ta ned träd på kommunens mark. I de fall det sker gör vi en polisanmälan.

Anmäl ett trädärende

Om du bedömer att ett träd kan bli farligt för människor och byggnader kan du anmäla till oss på e-tjänsten Felanmälan eller ringa till vårt Kontaktcenter, 08-523 010 00.

Om trädet är akut farligt går det att ringa räddningstjänsten på 08-721 22 00.

Träd på privat mark

Om det träd som du tycker ska tas ned står på privat mark ska du kontakta fastighetsägaren. Om en gren hänger över på din mark från en annan fastighetsägares kan du själv ta ned grenen, men bara den del som hänger över din egen mark. Du måste alltid ta kontakt med fastighetsägaren så hen själv kan tycka till och åtgärda problemet.


 

Hundar på promenad expand_less expand_more

I Södertälje bor det många hundar. Stadens långa promenadstråk i naturen, elljusspår, parker, hundrastgårdar och skogar ger fina möjligheter att rasta dem. Hundar är populära sällskapsdjur, men som hundägare i staden krävs att du visar respekt för människor och andra djur när du vistas med din hund ute.

Kommunen välkomnar förstås även hundar som medborgare. Genom att tillhandahålla hundrastgårdar och hundbajspåsar längs populära promenadstråk vill vi skapa en trivsam miljö för alla stadens invånare. Belysning för promenader under mörka kvällar gör det lättare och tryggare för hundägare.

Hundar i koppel och utan koppel

Hundar ska hållas kopplade i stadsmiljöer och naturreservat. Mellan 1 mars och 20 augusti råder hundförbudstiden då hunden inte får vara lös i naturen och förfölja vilt. Hundar som vill springa löst får gärna besöka våra hundrastgårdar som finns utspridda i stadens skogar. Eftersom barn lätt blir allergiska är djur inte välkomna på lekplatser.

Hundar som badar

I Södertälje kommun finns inga speciella, iordningsställda, badplatser för hundar. Däremot finns det gott om sjöar och en lång kuststräcka i kommunen där man kan hitta platser lämpliga för hundbad.

I de allmänna ordningsföreskrifterna för Södertälje kommun framgår att hundar inte får vistas, och heller inte bada, på de offentliga badplatserna under juni, juli och augusti (dessa regler gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst). Övriga delar på året får hundar vistas där, men de måste hållas kopplade.

Hundrastgårdar

I Södertälje finns det ett antal hundrastgårdar där du och din fyrbenta vän kan leka loss. Här kan hunden släppas lös, men i samverkan med andra hundägare som besöker rastgården samtidigt. Precis som utanför rastgården, plockar du som hundägare upp efter din hund och slänger bajspåsen i en papperkorg.

På denna karta kan du se var du kan hitta hundrastgårdarna.