Skötsel och underhåll

Södertäljes vägar, gator, gång och cykelbanor och andra allmänna platser ska snöröjas, halkbekämpas, papperskorgar tömmas och gator sopas rena. Tillsammans med dig sköter vi drift- och underhåll av den offentliga miljön på olika sätt.