Sandsopning

Sandsopning av väg

I slutet av mars, om våren har kommit, börjar vi sandsopningen av våra gator samt gång- och cykelvägar. Exakt när vi kör igång beror på väderleken - 2024 är planerad start den 18 mars.

Turordning för områden tätorten 2024

Sandsopningen sker med två stora lag som kör ”allt” i varje område innan man tar sig an nästa område. Det kommer att vara ett lag som sopar områdena på var sin sida av kanalen. Förutsatt att det inte regnar för mycket eller snöar så tar det 3-5 dagar per område och ungefär 6-8 veckor för hela tätorten att bli klar. 2024 startar vi den 18 mars med finsopningen.

Västra sidan: 

 • Lina

 • Karlhov

 • Södra Ronna

 • Norra Ronna

 • Geneta

 • Bårsta, Blombacka

 • Mariekälla

 • Västergård

 • Hovsjö

 • Saltskog

 • Södra

 • Pershagen

Östra sidan:

 • Rosenlund, Viksängen

 • Östertälje

 • Fornhöjden

 • Glasberga

 • Östra Ritorp & Norra Brunnsäng

 • Nydala, Ragnhilsborg, västra Ritorp, norra Bergvik

 • Grusåsen, södra Brunnsäng, södra bergvik

 • Oxelgrenshagen, Moraberg

I Södertälje centrum sopar vi bort sanden parallellt med första områdena i tätorten. 

Skolorna planeras att sandsopas under påsklovet, vecka 14.

 

Kommundelarna

Sandsopningen börjar i Järna kommundel, därefter blir det Mölnbo, Hölö-Mörkö och Enhörna.

Skolorna planeras att sopas under påsklovet, vecka 14.

Vatten binder dammet

För att gatusopningen ska damma så lite som möjligt vid sandupptagningen kör en vattenbil före arbetslagen och vattnar. Varje arbetslag använder en så kallad pensel, en sopvals och en lastbilsdragen upptagare. En mindre traktordragen upptagare används där inte den stora upptagaren kommer fram. Denna sopar även alla parkvägarna.

Hur mycket grus som ska upp beror helt på hur vintern har varit. Det kan vara allt mellan 1 500–5 000 ton grus som ska sopas upp men det händer att grus och sand kan bli kvar på vissa ställen. Det beror på att parkerade bilar och andra hinder gör det svårt att komma åt all mark. Därför är det mycket viktigt att respektera de parkeringsförbud som tillfälligt gäller under sandupptagningen.

Du som fastighetsägare sopar framför din fastighet

Enligt renhållningslagen är fastighetsägare inom detaljplanerat område skyldiga att själva sopa bort sanden från trottoaren/gångbanan framför sin fastighet.

 • Fastighetsägaren får sopa ut sanden på gatan, men det måste ske innan kommunen sopat gatan.
 • Sand från gårdar eller parkeringsplatser får inte sopas ut på gatan. Den ska fastighetsägaren själv transportera bort.
 • Fastighetsägare som inte följer reglerna riskerar att debiteras för de extra kostnader som kommunen får för att frakta bort sandhögarna.