Stöd till enskild väghållare

Det kommunala stödet dras in för enskild väghållning 2024

Information om det kommunala stödet under år 2024

Kommunfullmäktige har i Mål och Budget 2024 fattat beslut att dra in medel för stöd till enskild väghållning och färjeled för 2024.

Det innebär att det för året inte är möjligt att söka stöd, och att inget stöd kommer delas ut från Södertälje kommun.