Tillstånd och dispenser

Bilar vid stoppljus
Avstängningar och omdirigeringar i trafiken

Om det finns behov att trafik stängs av eller dirigerades om på grund av något tillfälligt, som en tung transport som ska passera eller ett större evenemang som ska anordnas, kan du registrera en ansökan om en tillfällig trafikanordningsplan via Isycase.

Det tar upp till tio arbetsdagar att få sitt ärende prövat. För tillståndet tar vi ut en avgift, se rubriken Kommunens taxor och avgifter.

Dispens för tunga, långa eller breda fordon

Små vägar är inte gjorda för tung trafik. Behöver du vid något enstaka tillfälle köra med ett extra tungt och långt fordon på kommunens vägar behöver du ha tillstånd. Du ansöker då om att kommunen ska göra ett undantag och ge dig dispens från regeln om att fordonet är för tungt för vägen. För tillståndet tar vi ut en avgift, se rubriken Kommunens taxor och avgifter.

Alla kan ansöka om dispens för att få färdas med tunga, långa eller breda fordon. Vill du färdas i flera kommuner ansöker du till Trafikverket. Här finns information om hur du ansöker om transportdispens hos Trafikverket.

Ska du bara färdas på kommunens gator gör du så här:

  1. Ansök om dispens via vår e-tjänst eller blankett.   
  2. Kommunens handläggare tittar på kriterier för viktklasser, på boggitryck och på framkomligheten på vägarna du vill färdas på när de bedömer ditt ärende.
  3. Inom tre arbetsdagar får du ett mejl om ifall du fått din ansökan om dispens beviljad.