Aktuellt


Södertälje söker EU-medel för att utveckla hållbar godslogistik

2023-01-03: Södertälje kommun och Södertälje hamn har gemensamt lämnat in en ansökan till EU:s fond CEF (Connecting Europe Facility). Syftet är att genomföra en förstudie för att flytta över mer gods till sjöfart och järnväg, samt öka förutsättningarna för helt fossilfri godslogistik i Södertälje. Läs mer >


Nya tillskott till vinterbelysningen i Södertälje

2022-12-08: Den populära vinterbelysningen i Södertälje centrum drar både Södertäljebor och besökare utifrån. I år tillkommer flera lysande inslag till stadskärnan. Läs mer >


Årets vintercyklister tar sig an utmaningen

2022-12-01: Vintern är här och idag 1 december trampar årets gäng av Vintercyklister igång årets utmaning! Här berättar Sarmed, Sofia och Annika varför de valt att bli vintercyklister och hur de ser på att cykla hela vintern. Läs mer >


Arbete med snöröjning och halkbekämpning pågår

2022-11-21: Igår, i natt och även nu har våra snöröjare jobbat med att ploga undan den snön som har kommit. Framåt kvällen är prognosen mer snö och arbetet fortsätter för att hålla våra vägar framkomliga. Läs mer >


Nya busshållplatser på Oxbacksleden

2022-11-10: Nu har byggnationen av nya busshållplatser startat inför starten av snabbussar. Trafiken påverkas något under byggnationstiden. Läs mer >


Järna stationsområde byggs om

2022-10-14: Stationsområdet längs Södra Järnvägsgatan förbättras för resenärer och får ett nytt utseende Arbetet påbörjas inför byggetablering med att delar av torgytan samt parkeringen närmast stationsingången stängs av. Läs mer >


Gång- och cykelbroar behöver åtgärdas på nytt

2022-10-14: Gång- och cykelbron över Björnövägen i Hovsjö samt bron över ravinen vid Fribovägen behöver åter stängas för passage, för att åtgärda beläggning. Läs mer >


Vinterbelysning skapar trygghet i stadskärnan

2022-10-10: Södertälje city ska vara en välkomnande och trygg plats under hela året. Vinterbelysning skapar trygghet och mysig stämning under den mörka årstiden och i Södertälje drivs all vinterbelysning med LED, något som sparar 80 procent energi jämfört med äldre belysning. Läs mer >


På tisdag invigs nya Kanaltorget

2022-10-06: På tisdag 11/10 inviger vi det nya Kanaltorget i Södertälje centrum och du är varmt välkommen att delta. Läs mer >


Turingelunden får ny belysning

2022-10-03: Imorgon, 4 oktober, börjar arbetet med ny belysning i Turingelunden och under Turingebron. Läs mer >