Aktuellt


Bygge av parkeringshus ger begränsad framkomlighet för fordon, cyklister och gående

2018-01-04: Telge Bostäder bygger ett parkeringshus mellan Sveagatan, Östergatan och Stockholmsvägen. Det innebär att det kommer att vara begränsad framkomlighet på Stockholmsvägen och Östergatan mellan preliminärt den 8-26 januari 2018. Läs mer >


Vintertid och snöröjning i Södertälje

2017-11-21: Kommunen och de kommunala bolagen samordnar sin vinterväghållning. Tillsammans har vi 70 maskiner som kan ploga, sanda eller salta. Det finns totalt 55 underentreprenörer som kan kallas in när vi har behov och ungefärlig arbetstid är åtta till tio timmar. Läs mer >


Södertälje planerar för fjärilar och humlor

2017-11-09: Under året har samhällsbyggnadskontoret gjort om gräsmattor i trafikmiljöer till vackra blomsterplanteringar. Vi har använt oss av ettåriga blomsterfrön som lätt blommar upp första året för att markera entréerna till Södertälje. Förutom att planteringarna är väldigt vackra har det varit ett sätt att förbättra arbetsmiljön för driften och att ge pollinerare en bättre chans att hitta nektar i staden. Läs mer >


Norra delen av stadskärnan i utveckling

2017-10-27: Kommunen har tagit fram ett gestaltningsförslag tillsammans med Nivå Landskapsarkitektur AB för de offentliga platserna i den norra delen av stadskärnan. Läs mer >


Trafikverket ska fälla träd längs järnvägsspåren

2017-07-31: I augusti börjar Trafikverket fälla och beskära träd längs järnvägsspåren från AstraZeneca i Gärtuna till Södertälje hamn. Skälet är att förhindra att träd faller på ledningarna och orsakar stopp i trafiken. Läs mer >


Begränsad framkomlighet på Lovisinsgatan

2017-07-26: Lastplatsen vid Lovisinsgatan 8 flyttas tillfälligt från och med den 28 juli på grund av ett arbete som utförs på husets innergård. Lastplatsen som är tio meter lång flyttas, under samma period, till Lovisinsgatan 6. Arbetet beräknas vara klart runt den 6 oktober. Läs mer >


Nyköpingsvägen öppen för trafik igen

2017-07-04: Nyköpingsvägen är nu åter öppen för trafik. Sträckan mellan Genetaleden och Stålhamravägen har under veckan asfalterats. Läs mer >


Ett hållbarare Södertälje med ny trafikstrategi

2017-06-12: Södertälje växer. Om några år är vi mer än 100 000 invånare. Då vi blir allt fler som ska samsas om utrymmet arbetar vi – liksom andra kommuner av vår storlek – med att styra trafiken och att ge fler möjlighet att resa hållbart, därför har vi tagit fram ett förslag till en trafikstrategi. Läs mer >


Nya trafikregler i Södertälje centrum från den 1 juni

2017-05-24: Den första juni börjar nya trafikregler gälla i Södertälje centrum. Tyvärr är leveransen av skyltarna något försenad, därför har vi inte kunnat skylta om tidigare. Vi börjar skylta om samma dag som de nya trafikreglerna börja gälla - den 1 juni. Läs mer >


Blomsterprogrammet 2017

2017-05-24: Varje år tar kommunens parkplanering fram ett nytt koncept för de ettåriga blommorna som planteras i urnor och rabatter runtom i Södertälje. Läs mer >