Aktuellt

2024-07-08 Snart öppnar första sträckan av nya Kanalpromenaden

Nu har snart Trafikverket byggt klart den första etappen av det nya kanalstråket, som sträcker sig mellan Bergvik och Slussbron.

2024-07-05 Trädfällning på Storgatan vecka 30

En lind i korsningen Storgatan/Kronstrandsgatan i Södertälje har tyvärr drabbats av ett svampangrepp, som innebär att trädet blir svagt och riskerar att falla på sikt. Av säkerhetsskäl behöver vi ta ner trädet innan angreppet går för långt.

2024-07-03 Snart är gång- och cykeltunnlarna i Hovsjö och Fornhöjden klara

Sedan april har vi utfört renoveringsarbete på totalt sju gång- och cykeltunnlar i Hovsjö och Fornhöjden, vilket har påverkat bil- och busstrafiken. Arbetet har gått snabbare än beräknat så snart öppnar vi alla vägar för trafik som vanligt igen.

2024-07-03 Vi förbättrar gång- och cykelvägen på Genetaleden mot Vasa

I början av juli påbörjar vi ett arbete med att förbättra gång- och cykelvägen på Genetaleden mot Vasa, mellan Hovsjövägen och Högloftsvägen. I samband med detta genomför vi även åtgärder för att korsningen Genetaleden/Högloftsvägen ska bli mer trafiksäker.

2024-07-01 Fler avgångar och hållplatser med anropsstyrd busstrafik på Mörkö

Du vet väl om att du kan ”boka” din bussresa med anropsstyrd trafik på Mörkö? Sedan december är antalet hållplatser nära dubbelt så många, liksom antalet möjliga avgångar.

2024-06-26 Fler AI-sensorer ska mäta Södertäljes trafikflöde(2)

Nu utökar Södertälje kommun antalet AI-sensorer för att mäta trafiken. Totalt blir det tre nya sensorer i staden.

2024-06-24 Cykelgaraget i Järna har öppnat

Nu har det nybyggda cykelgaraget på Norra Järnvägsgatan öppnat. Du som cyklist kan nu parkera din cykel här. Det finns plats för både lådcyklar och elcyklar, som du dessutom kan ladda under tiden.

2024-06-11 Snart renoverar vi gång-och cykelbron över Gärtunavägen

Den 13 juni påbörjar Södertälje kommun ett renoveringsarbete av en gång- och cykelbro över Gärtunavägen i Södertälje. 

2024-06-05 Snart blir Nygatan grönare, tryggare och trevligare

Nu pågår planeringen av Nygatan som ett framtida stadsstråk där vi ska förbättra för både cyklister och gående. Planen är att bygga cykelväg och skapa mer utrymme för framtida grönytor, samlingsplatser och uteserveringar. Gatans biltrafik kommer även att bli enkelriktad.

2024-05-27 Fyra platser i kommunen blir extra somriga

Den här veckan börjar vi arbetet med att bygga upp årets sommarplatser, det vill säga tillfälliga mötesplatser som får liv under sommarmånaderna. I år hittar du kommunens sommarplatser på Västra Mälarehamnen, Turingelunden, Geneta allé och i Brunnsängsparken.