Aktuellt


Kylning ska förhindra att Mälarbron fastnar i upprätt läge

2021-07-13: För att Mälarbron inte ska fastna i upprätt läge när klaffarna sväller i värmen, går kommunens utemiljöenhet in och spolar kallt vatten tre gånger om dagen under sommarens varma dagar. Läs mer >


Ny uppdaterad cykelkarta för Södertälje

2021-07-12: Nu finns det en ny uppdaterad cykelkarta för Södertälje kommun, som du kan hämta på kommunens bibliotek samt i stadshuset. Perfekt att ha med sig på sommarens alla utflykter. Läs mer >


Nu etableras uteserveringen på Stora torget

2021-07-09: Nu har den nya uteserveringen på Stora torget börjat komma på plats. I år kommer det se något annorlunda ut än den ursprungliga planen, med tillfällig lösning för köksdelen. Men redan till nästa år kommer uteserveringen att få en mer öppen fasad mot Gästgivaregatan. Läs mer >


Ny gång- och cykelväg till Salem

2021-07-07: Nu har Södertälje byggt sin del av gång- och cykelvägen som ska gå till Salem. När Salems kommun har byggt bron över vattendraget samt sträckningen på deras kommunmark, kan du ta cykeln eller promenera mellan Salem och Södertälje. Läs mer >


Nya vägvisare ska uppmuntra till mer cykling

2021-06-16: Visste du att det bara tar sju minuter att cykla från Brunnsäng till centrum? Nu har färgglada cykelvägvisningsskyltar satts upp på olika platser i Södertälje tätort för att uppmärksamma den tid det tar att cykla mellan olika platser i staden. Syftet är att få fler att få upp ögonen för att det inte tar så lång tid som man kanske tror att välja cykeln. Läs mer >


Slukhål upptäckt på kajen utmed Västra Mälarehamnen

2021-06-09: Som säkerhetsåtgärd har kommunen spärrat av ett större område, inkluderande parkeringsplatser, tills en mer grundlig undersökning är gjord av platsen där slukhålet har uppkommit. Läs mer >


Fler parkeringsplatser och ny gångbana vid Mälarbadet

2021-06-08: Nu byggs en tillfällig gångbana längs med Mälarbadsvägen, som ska leda mellan en iordninggjord parkeringsyta och Mälarbadet. Läs mer >


Öde gata med några blommor i förgrunden
Mindre biltrafik på Storgatan i Järna

2021-05-25: I sommar ska Storgatan i Järna centrum bli en trevligare och mer grönskande plats att vistas på. Gångtrafikanter och cyklister ska ges mer plats och den stora mängd trafik som passerar genom centrum varje dag ska minska. Därför förändrar vi Storgatan genom att göra bilvägen lite knixigare samt placera ut fler blommor och cykelställ. Läs mer >


Pollineringsveckan sätter ljus på de livsviktiga pollinatörernas betydelse

2021-05-14: Pollinatörerna behöver vår hjälp - för både deras och vår överlevnad! Därför drar nu pollineringsveckan Pollinera Södertälje igång för andra året i rad. 15-23 maj kan du passa på och lära dig mer om deras betydelse för den biologiska mångfalden. Läs mer >


Högsäsong för asfaltering och nya gång- och cykelvägar

2021-04-27: Det byggs nya gång- och cykelvägar i Pershagen och Järna, och asfalteringen av gator runt om i kommunen har också dragit igång. Läs mer om de beläggningsarbeten som kommer ske under sommarhalvåret. Läs mer >