Aktuellt


Högsäsong för asfaltering och nya gång- och cykelvägar

2021-04-27: Det byggs nya gång- och cykelvägar i Pershagen och Järna, och asfalteringen av gator runt om i kommunen har också dragit igång. Läs mer om de beläggningsarbeten som kommer ske under sommarhalvåret. Läs mer >


Tappra vintercyklister har trampat i mål

2021-04-20: Nu är vintern verkligen slut och det är också årets omgång av Vintercyklisten, den tredje i ordningen. Men årets vintercyklister, som trampat längre än tidigare år, kommer fortsätta cykla året runt. Det är de alla överens om. Läs mer >


Norra delen av stadskärnan får en ny, härlig och grönskande park

2021-04-20: Parken, som ligger vid campusområdet, byggs om och förvandlas till en tilltalande lummig aktivitets- och mötesplats för de som bor eller vistas i norra delen av stadskärnan. Arbetet med parken är planerad att starta till hösten 2021. Läs mer >


Nya skyltar berättar om parkens historia

2021-04-14: Nu har nya skyltar satts upp i Södertäljes parker med illustrationer och information om parkens historia. Även lekplatser och hundrastgårdar har fått nya skyltar med uppdaterade illustrationer och trivselregler. Läs mer >


Hälsans stig i Södertälje dras om

2021-04-09: Hälsans stig finns både i centrala Södertälje och i Fornhöjden. Slingan i centrum tas ner tillfälligt för att under 2022 dras om. Även Hälsans stig i Fornhöjden kommer att dras om under hösten. Läs mer >


Renovering av gång- och cykeltunnlar i Geneta

2021-03-26: Arbetet med att rusta upp tre gång- och cykeltunnlar i Geneta drar i gång nu. Arbetena beräknas vara klara till hösten 2021. Läs mer >


Nu börjar vi med sandsopningen

2021-03-22: Nu blir det vårfint på våra gator samt gång- och cykelvägar. Pershagen, Grusåsen, södra Brunnsäng, södra Bergvik och Södertälje centrum samt Järna blir först ut i år med sandsopningen. Läs mer >


Upprustning av två gång- och cykelbroar i Geneta

2021-03-18: Nu har arbetet dragit igång med upprustningen av gång- och cykelbroarna över Strängnäsvägen och över Fritidsvägen till Scaniarinken. Läs mer >


Vill du testa din företagsidé inom odling?

2021-03-10: Är du intresserad av att komma igång med din affärsidé inom odling men behöver stöd på vägen? Då kan du söka till inkubatorn som nu startas upp, i syfte att underlätta för fler odlingsintresserade att komma igång. Läs mer >


Mälarbrons renovering påverkar trafiken

2021-03-02: Mälarbrons (klaffbrons) ena klaff behöver vara i upprätt läge från och med 8 mars och cirka tre veckor framåt, vilket kommer att påverka trafiken över bron. Läs mer >