Aktuellt


Nu kan vi njuta av fontänerna

2018-05-22: Flera av Södertäljes fontäner är nu igång. Några får vänta på att bli igångsatta på grund av reparation. Läs mer >


Sandsopningen i sitt slutskede

2018-05-17: Nu börjar det bli vårfint på gator och torg! Sandsopningen är nu inne i sin slutfas. Innan maj är slut ska gatorna i kommunen vara fria från sand och grus. Läs mer >


Trafiksignal släckt söndagen den 13 maj

2018-05-11: Trafiksignalen  i korsningen Turingegatan - Nygatan samt Turingegatan - Ängsgatan - Oxbacksleden kommer att vara släckt på söndag den 13 maj. Läs mer >


Del av gångväg tillfälligt avstängd

2018-05-09: En del av gång- och cykelvägen längs med kanalen kommer att stängas av på grund av spontningsarbete i samband med Mälarprojektet. Läs mer >


Del av gång- och cykelväg tillfälligt avstängd

2018-03-28: Gång- och cykelvägen längs med kanalen, nedanför Värdsholmen, kommer att stängas av fram till midsommar. Läs mer >


Bygge av parkeringshus ger begränsad framkomlighet för fordon, cyklister och gående

2018-01-04: Telge Bostäder bygger ett parkeringshus mellan Sveagatan, Östergatan och Stockholmsvägen. Det innebär att det kommer att vara begränsad framkomlighet på Stockholmsvägen och Östergatan mellan preliminärt den 8-26 januari 2018. Läs mer >


Vintertid och snöröjning i Södertälje

2017-11-21: Kommunen och de kommunala bolagen samordnar sin vinterväghållning. Tillsammans har vi 70 maskiner som kan ploga, sanda eller salta. Det finns totalt 55 underentreprenörer som kan kallas in när vi har behov och ungefärlig arbetstid är åtta till tio timmar. Läs mer >


Södertälje planerar för fjärilar och humlor

2017-11-09: Under året har samhällsbyggnadskontoret gjort om gräsmattor i trafikmiljöer till vackra blomsterplanteringar. Vi har använt oss av ettåriga blomsterfrön som lätt blommar upp första året för att markera entréerna till Södertälje. Förutom att planteringarna är väldigt vackra har det varit ett sätt att förbättra arbetsmiljön för driften och att ge pollinerare en bättre chans att hitta nektar i staden. Läs mer >


Norra delen av stadskärnan i utveckling

2017-10-27: Kommunen har tagit fram ett gestaltningsförslag tillsammans med Nivå Landskapsarkitektur AB för de offentliga platserna i den norra delen av stadskärnan. Läs mer >


Trafikverket ska fälla träd längs järnvägsspåren

2017-07-31: I augusti börjar Trafikverket fälla och beskära träd längs järnvägsspåren från AstraZeneca i Gärtuna till Södertälje hamn. Skälet är att förhindra att träd faller på ledningarna och orsakar stopp i trafiken. Läs mer >